Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 Wi Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  21:2 ,,Fiul omului, kntoarce-yi faya spre Ierusalim, wi vorbewte kmpotriva locurilor sfinte, proorocewte kmpotriva yqrii lui Israel!

  21:3 Spune yqrii lui Israel: ,,Awa vorbewte Domnul: ,,Iatq, am necaz pe tine, Kmi voi trage sabia din teacq wi voi nimici cu desqvkrwire kn mijlocul tqu pe cel neprihqnit wi pe cel rqu.

  21:4 Pentrucq vreau sq nimicesc cu desqvkrwire din mijlocul tqu pe cel neprihqnit wi pe cel rqu, sabia Mea va iewi din teacq, pentruca sq loveascq orice fqpturq, dela miazqzi pknq la miazq noapte.

  21:5 Wi orice fqpturq va wti cq Eu, Domnul, Mi-am scos sabia din teacq, wi nu se va mai kntoarce knapoi kn ea.

  21:6 Wi tu, fiul omului, gemi! Cu rqrunchii zdrobiyi, wi cu amqrqciunea kn suflet, gemi supt privirile lor!

  21:7 Wi dacq te vor kntreba: ,,Pentru ce gemi?`` sq rqspunzi: ,,Pentru cq vine o veste``... Cknd va veni, toate inimile se vor knspqimknta, toate mknile vor slqbi, toate sufletele se vor mkhni, wi toyi genunchii se vor topi ca apa!... Iatq cq vine, a sosit, -zice Domnul, Dumnezeu!``

  21:8 Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  21:9 ,,Fiul omului, proorocewte wi spune: ,,Awa vorbewte Domnul. Zi: ,,Sabia, da, sabia este ascuyitq, wi lustruitq.

  21:10 Este ascuyitq pentru mqcel, wi lustruitq ca sq luceascq!... O, sabie, tu tai toiagul de ckrmuire al fiului meu, care nesocotewte orice lemn...

  21:11 A dat -o la lustruit, ca s`o apuce cu mkna; este ascuyitq sabia, wi lustruitq, ca sq knarmeze mkna celui ce mqcelqrewte.

  21:12 Strigq wi vaitq-te, fiul omului! Cqci este scoasq kmpotriva poporului Meu, kmpotriva tuturor voivozilor lui Israel, cari sknt dayi pradq sqbiei kmpreunq cu poporul Meu; deaceea bate-te pe coapsq!

  21:13 Da, kncercarea s`a fqcut, wi ce va fi dacq toiagul acesta de ckrmuire, care nesocotewte totul, va fi nimicit? zice Domnul Dumnezeu!``

  21:14 ,,Wi tu, fiul omului, proorocewte, wi bate din mkni! Loviturile sqbiei sq fie kndoite, kntreite! Este sabia de mqcel, sabia mqcelului celui mare, care ki urmqrewte de toate pqryile.

  21:15 Ca sq arunc groaza kn inimi, ca sq knmulyesc pe cei loviyi, deaceea am tras sabia, ameninykndu -i la toate poryile lor. Vai! e fqcutq sq fulgere, wi ascuyitq pentru mqcel!

  21:16 Strknge-yi puterile, sabie, kntoarce-te la dreapta! Aweazq-te, kntoarce-te la stknga! Kndreaptq-yi ascuyiwul kn toate pqryile!

  21:17 Wi Eu voi bate din mkni de bucurie, wi Kmi voi potoli urgia. Eu, Domnul, vorbesc!``

  21:18 Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  21:19 ,,Fiul omului, croiewte-yi douq drumuri pe unde sq treacq sabia kmpqratului Babilonului! Amkndouq trebuie sq iasq din aceeaw yarq. Fq un semn pe drum, fq -l la knceputul drumului care duce kntr -o cetate.

  21:20 Sq faci unul din aceste drumuri awa ca sabia cq vinq la Raba, cetatea copiilor lui Amon, wi pe celalt, awa ca sabia sq vinq kn Iuda, la Ierusalim, cetatea kntqritq.

  21:21 Cqci kmpqratul Babilonului stq la rqscruce, la capqtul celor douq drumuri, ca sq dea cu bobii; el scuturq sqgeyile, kntreabq terafimii, wi cerceteazq ficatul.

  21:22 Soryul, care este kn dreapta lui, knseamnq Ierusalimul, unde vor trebui sq ridice berbeci, sq dea poruncq pentru mqcel, wi sq scoatq strigqte de rqzboi; vor ridica berbeci kmpotriva poryilor, vor ridica kntqrituri wi vor face wanyuri de apqrare.

  21:23 Copiii lui Israel nu vqd kn aceasta deckt niwte vrqjitorii dewerte, ei cari au fqcut jurqminte mincinoase. Dar kmpqratul Babilonului kwi aduce aminte de nelegiuirea lor, awa cq vor fi prinwi.

  21:24 De aceea, awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Pentrucq vq fqliyi cu nelegiuirea voastrq, vqdindu-vq fqrqdelegile, arqtkndu-vq pqcatele kn toate faptele voastre; pentrucq vq fqliyi cu ele, veyi fi prinwi de mkna lui!

  21:25 Wi tu, domn nelegiuit, gata sq fii ucis, domn al lui Israel, a cqrui zi vine tocmai cknd nelegiuirea este la culme!

  21:26 Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,La o parte cu mitra, jos cununa knpqrqteascq! Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi knqlyat, wi ce este knqlyat va fi plecat!

  21:27 Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc loc deckt la venirea Aceluia care are drept la ea, wi kn mkna cqruia o voi kncredinya.``

  21:28 ,,Wi tu, fiul omului, proorocewte, wi spune: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu, despre copiii lui Amon wi despre ocara lor. Spune: ,,Sabia, da, sabia este scoasq pentru mqcel; este lustruitq pentru nimicire, ca sq luceascq!

  21:29 Kn mijlocul vedeniilor cu cari te knwalq ei wi kn mijlocul proorociilor mincinoase pe cari yi le fac ei, te vor face sq cazi kntre trupurile moarte ale celor rqi, a cqror zi vine tocmai cknd nelegiuirea lor este la culme.

  21:30 Bagq-yi sabia knapoi kn teacq. Kn locul kn care ai fost fqcut, kn yara ta de nawtere, te voi judeca!

  21:31 Kmi voi vqrsa mknia peste tine, voi sufla kmpotriva ta cu focul urgiei Mele, wi te voi da kn mknile unor oameni cari nu lucreazq deckt la nimicire.

  21:32 Vei fi ars de foc; skngele tqu va curge kn mijlocul yqrii! Nu-wi vor mai aduce aminte de tine! Cqci Eu, Domnul, am vorbit.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск