Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 S`a kntkmplat, pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, kmpqratul lui Iuda, cq Reyin, kmpqratul Siriei, s`a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, kmpqratul lui Israel, kmpotriva Ierusalimului, ca sq -l batq; dar n`a putut sq -l batq.

  7:2 Cknd au venit wi au spus casei lui David: ,,Sirienii au tqbqrkt kn Efraim!`` a tremurat inima lui Ahaz wi inima poporului squ, cum se clatinq copacii din pqdure cknd bate vkntul.

  7:3 Atunci Domnul a zis lui Isaia: ,,Iewi knaintea lui Ahaz, tu wi fiul tqu Wear-Iawub, la capqtul canalului de apq al iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul nqlbitorului,

  7:4 wi spune -i: ,Ia seama wi fii liniwtit; nu te teme de nimic, wi sq nu yi se moaie inima, din pricina acestor douq cozi de tqciuni cari fumegq: din pricina mkniei lui Reyin wi a Siriei, wi din pricina fiului lui Remalia!

  7:5 Nu te teme cq Siria gkndewte rqu kmpotriva ta, wi cq Efraim wi fiul lui Remalia zic:

  7:6 ,Sq ne suim kmpotriva lui Iuda, sq batem cetatea, s`o spargem, wi sq punem kmpqrat kn ea pe fiul lui Tabeel.``

  7:7 Cqci awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Awa ceva nu se va kntkmpla wi nu va avea loc.

  7:8 Cqci Damascul va fi capitala Siriei, wi Reyin va fi capitala Damascului. Wi peste wase zeci wi cinci de ani, Efraim va fi nimicit wi nu va mai fi un popor.

  7:9 Samaria va fi capitala lui Efraim, wi fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacq nu credeyi, nu veyi sta kn picioare.``

  7:10 Domnul a vorbit din nou lui Ahaz, wi i -a zis:

  7:11 ,,Cere un semn dela Domnul, Dumnezeul tqu; cere -l, fie kn locurile de jos, fie kn locurile de sus.``

  7:12 Ahaz a rqspuns. ,,Nu vreau sq cer nimic, ca sq nu ispitesc pe Domnul.``

  7:13 Isaia a zis atunci: ,,Ascultayi totuw, casa lui David! Nu vq ajunge oare sq obosiyi rqbdarea oamenilor, de mai obosiyi wi pe a Dumnezeului meu?

  7:14 De aceea Domnul knsuw vq va da un semn: Iatq, fecioara va rqmknea knsqrcinatq, va nawte un fiu, wi -i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).

  7:15 El va mknca smkntknq wi miere, pknq va wti sq lepede rqul wi sq aleagq binele.

  7:16 Dar knainte ca sq wtie copilul sq lepede rqul, wi sq aleagq binele, yara de ai cqrei doi kmpqrayi te temi tu, va fi pustiitq.``

  7:17 ,,Domnul va aduce peste tine, peste poporul tqu wi peste casa tatqlui tqu, zile cum n`au mai fost niciodatq, din ziua cknd s`a despqryit Efraim de Iuda (adicq pe kmpqratul Asiriei).

  7:18 Kn ziua aceea, Domnul va wuiera muwtelor, dela capqtul rkurilor Egiptului, wi albinelor din yara Asiriei;

  7:19 ele vor veni, wi se vor aweza toate kn vklcelele pustii, wi kn crqpqturile stkncilor, pe toate stufiwurile, wi pe toate imawurile.

  7:20 Kn ziua aceea, Domnul va rade, cu un brici luat cu chirie de dincolo de Rku, wi anume cu kmpqratul Asiriei, capul wi pqrul de pe picioare; ba va rade chiar wi barba.

  7:21 Kn ziua aceea, fiecare va hrqni numai o juncq wi douq oi,

  7:22 wi vor da un awa belwug de lapte kn ckt vor mknca smkntknq; cqci cu smkntknq wi cu miere se vor hrqni toyi ceice vor rqmknea kn yarq.

  7:23 Kn ziua aceea, orice loc care va avea o mie de butuci de viyq, preyuind o mie de sicli de argint, va fi lqsat pradq mqrqcinilor wi spinilor:

  7:24 vor intra acolo cu sqgeyi wi cu arcul, cqci toatq yara nu va fi deckt mqrqcini wi spini.

  7:25 Wi toyi munyii lucrayi cu cazmaua acum, nu vor mai fi cutreierayi, de frica mqrqcinilor wi a spinilor; vor da drumul boilor kn ei, wi le vor bqtqturi oile.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск