Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 34

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  34:1 Iatq cuvkntul spus lui Ieremia din partea Domnului, cknd Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, cu toatq owtirea sa, wi toate kmpqrqyiile pqmkntului de supt stqpknirea lui, wi toate popoarele, fqceau rqzboi kmpotriva Ierusalimului wi kmpotriva tuturor cetqyilor cari yineau de el:

  34:2 ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Du-te de spune lui Zedechia, kmpqratul lui Iuda, wi zi -i: ,Awa vorbewte Domnul: ,Iatq, dau cetatea aceasta kn mknile kmpqratului Babilonului, wi o va arde cu foc.

  34:3 Wi tu nu vei scqpa din mknile lui, ci vei fi luat wi dat kn mkna lui, vei da ochi cu kmpqratul Babilonului, el kyi va vorbi gurq cqtre gurq, wi vei merge la Babilon.

  34:4 Numai, ascultq Cuvkntul Domnului, Zedechia, kmpqratul lui Iuda! Awa vorbewte Domnul despre tine: ,Nu vei muri ucis de sabie,

  34:5 ci vei muri kn pace: wi cum au ars mirezme pentru pqrinyii tqi, vechii kmpqrayi, cari au fost knaintea ta, tot awa vor arde wi pentru tine, wi te vor jqli, zicknd: ,Vai, doamne!` Cqci Eu am rostit cuvkntul acesta, zice Domnul.``

  34:6 Proorocul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, kmpqratul lui Iuda, la Ierusalim,

  34:7 pe cknd oastea kmpqratului Babilonului lupta kmpotriva Ierusalimului wi kmpotriva tuturor celorlalte cetqyi ale lui Iuda, kmpotriva Lachisului wi Azechei, cqci acestea erau cetqyile, cari mai rqmqseserq din toate cetqyile kntqrite ale lui Iuda.

  34:8 Iatq cuvkntul spus lui Ieremia din partea Domnului, dupq ce kmpqratului Zedechia fqcuse o knvoialq cu tot poporul Ierusalimului, ca sq vesteascq slobozenia robilor,

  34:9 pentru ca fiecare sq lase slobozi pe robul wi roaba sa, pe Evreu wi pe Evreicq, wi nimeni sq nu mai yinq kn robie pe fratele squ Iudeu.

  34:10 Toate cqpeteniile wi tot poporul, cari fqcuserq knvoiala, s`au legat sq lase slobozi fiecare pe robul wi roaba lui, wi sq nu -i mai yinq kn robie. Ei au ascultat, wi le-au dat drumul.

  34:11 Dar mai pe urmq s`au rqsgkndit, au luat knapoi pe robii wi roabele, pe cari -i sloboziserq, wi i-au silit sq le fie iarqw robi wi roabe.

  34:12 Atunci cuvkntul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului, astfel:

  34:13 ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu am fqcut un legqmknt cu pqrinyii vowtri, kn ziua cknd i-am scos din yara Egiptului, din casa robiei wi le-am zis:

  34:14 ,Dupq wapte ani, fiecare din voi sq lase slobod pe fratele squ evreu care i se vinde lui; wase ani sq-yi slujeascq, wi apoi sq -l lawi slobod dela tine. Dar pqrinyii vowtri nu M`au ascultat wi n`au luat aminte la Mine.

  34:15 Voi v`ayi kntors astqzi kn voi knwivq, ayi fqcut ce este bine knaintea Mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele squ, wi ayi fqcut o knvoialq knaintea Mea, kn Casa peste care este chemat Numele Meu.

  34:16 Dar pe urmq v`ayi luat vorba kndqrqt, wi Mi-ayi pkngqrit Numele, luknd iarqw knapoi fiecare pe robii wi roabele, pe cari -i sloboziserqyi, wi -i lqsaserqyi kn voia lor, wi i-ayi silit sq vq fie iarqw robi wi roabe.``

  34:17 ,,De aceea awa vorbewte Domnul: ,Nu M`ayi ascultat ca sq vestiyi slobozenia fiecare pentru fratele squ, fiecare pentru aproapele squ. Iatq, Eu vestesc kmpotriva voastrq, zice Domnul, slobozenia sqbiei, ciumii wi foametei, wi vq voi face de pominq printre toate kmpqrqyiile pqmkntului.

  34:18 Wi pe oamenii, cari au cqlcat legqmkntul Meu, cari n`au pqzit kndatoririle knvoielii pe care o fqcuserq knaintea Mea, tqind un viyel kn douq wi trecknd printre cele douq jumqtqyi ale lui,

  34:19 wi anume pe cqpeteniile lui Iuda wi pe cqpeteniile Ierusalimului, pe famenii dregqtori, pe preoyi, wi pe tot poporul yqrii, cari au trecut printre bucqyile viyelului,

  34:20 ki voi da kn mknile vrqjmawilor lor, kn mknile celor ce vor sq le ia viaya, wi trupurile lor moarte vor sluji ca hranq pqsqrilor cerului wi fiarelor ckmpului.

  34:21 Dar pe Zedechia, kmpqratul lui Iuda, wi pe cqpeteniile lui, ki voi da kn mknile vrqjmawilor lor, kn mknile celor ce vor sq le ia viaya, kn mknile owtirii kmpqratului Babilonului, care a plecat dela voi!

  34:22 Iatq, voi da poruncq, zice Domnul, wi -i voi aduce knapoi kmpotriva cetqyii acesteia; o vor bate, o vor lua, wi o vor arde cu foc. Wi voi preface cetqyile lui Iuda kntr`un pustiu fqrq locuitori.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск