Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 33

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  33:1 Cuvkntul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oarq, pe cknd era kncq knchis kn curtea temniyei:

  33:2 ,,Awa vorbewte Domnul, care face aceste lucruri, Domnul, care le urzewte wi le knfqptuiewte, El, al cqrui Nume este Domnul:

  33:3 ,Cheamq-Mq, wi-yi voi rqspunde; wi kyi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe cari nu le cunowti.

  33:4 Cqci awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel, despre casele cetqyii acesteia, wi despre casele kmpqrayilor lui Iuda, cari vor fi surpate ca sq facq loc pentru wanyurile de kntqrire wi pentru sqbii,

  33:5 cknd vor knainta sq lupte kmpotriva Haldeilor, wi cknd se vor umplea cu trupurile moarte ale oamenilor, pe cari -i voi lovi kn mknia Mea wi kn urgia Mea, wi din pricina rqutqyii cqrora Kmi voi ascunde Faya de aceastq cetate:

  33:6 Iatq, ki voi da vindecare wi sqnqtate, ki voi vindeca, wi le voi deschide un izvor bogat kn pace wi credinciowie.

  33:7 Voi aduce knapoi pe prinwii de rqzboi ai lui Iuda wi pe prinwii de rqzboi ai lui Iuda wi pe prinwii de rqzboi ai lui Israel, wi -i voi aweza iarqw ca odinioarq.

  33:8 Ki voi curqyi de toate nelegiuirile, pe cari le-au sqvkrwit kmpotriva Mea, le voi ierta toate nelegiuirile prin cari M`au supqrat, wi prin cari s`au rqzvrqtit kmpotriva Mea.

  33:9 Cetatea aceasta va fi pentru Mine o pricinq de laudq wi de slavq, printre toate neamurile pqmkntului. Ele vor afla tot binele pe care li -l voi face, vor rqmknea mirate wi uimite de toatq fericirea, wi de toatq propqwirea pe care le -o voi da.``

  33:10 Awa vorbewte Domnul: ,,Se vor mai auzi iarqw kn locul acesta despre care ziceyi cq este pustiu, cq nu mai are oameni nici dobitoace, se vor mai auzi iarqw kn cetqyile lui Iuda wi pe uliyele Ierusalimului, pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de dobitoace,

  33:11 strigqtele de bucurie wi strigqtele de veselie, ckntecele mirelui wi ckntecele miresei, glasul celor ce zic: ,Lqudayi pe Domnul owtirilor, cqci Domnul este bun, cqci kn veac yine kndurarea Lui!` Glasul celor ce aduc jertfe de mulyqmire kn Casa Domnului. Cqci voi aduce knapoi pe prinwii de rqzboi ai yqrii, wi ki voi aweza iarqw ca odinioarq, zice Domnul.``

  33:12 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Kn locul acesta pustiu, fqrq oameni wi fqrq dobitoace, wi kn toate cetqyile lui, vor mai fi iarqw locuinye de pqstori, cari-wi vor odihni turmele. Kn cetqyile de la munte,

  33:13 kn cetqyile din ckmpie, kn cetqyile de la miazq zi, kn yara lui Beniamin wi kn kmprejurimile Ierusalimului, wi kn cetqyile lui Iuda, vor mai trece iarqw oile pe supt mkna celui ce le numqrq, zice Domnul.``

  33:14 ,,Iatq, vin zile, zice Domnul``, cknd voi kmplini cuvkntul cel bun, pe care l-am spus despre casa lui Israel wi despre casa lui Iuda.

  33:15 Kn zilele acelea wi kn vremile acelea voi face sq rqsarq lui David o Odraslq neprihqnitq, care va knfqptui dreptatea wi judecata kn yarq.

  33:16 Kn zilele acelea, Iuda va fi mkntuit, wi Ierusalimul va locui kn liniwte. Wi iatq cum Kl vor numi: ,Domnul, Neprihqnirea1 (Sau: Starea noastrq dupq voia lui Dumnezeu.) noastrq.``

  33:17 Cqci awa vorbewte Domnul: ,,David nu va fi lipsit niciodatq de un urmaw, care sq stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel.

  33:18 Nici preoyii wi Leviyii, nu vor fi lipsiyi niciodatq knaintea Mea de urmawi cari sq aducq arderidetot, sq ardq tqmkie kmpreunq cu darurile de mkncare, wi sq aducq jertfe kn toate zilele!``

  33:19 Cuvkntul Domnului a vorbit lui Ieremia, astfel:

  33:20 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Dacq puteyi sq rupeyi legqmkntul Meu cu ziua, wi legqmkntul Meu cu noaptea, awa knckt ziua wi noaptea sq nu mai fie la vremea lor,

  33:21 atunci se va putea rupe wi legqmkntul Meu cu robul Meu David, awa knckt sq nu mai aibq fii, cari sq domneascq pe scaunul lui de domnie, wi legqmkntul Meu cu Leviyii, preoyii, cari Kmi fac slujba.

  33:22 Ca owtirea cerurilor, care nu se poate numqra, wi ca nisipul mqrii, care nu se poate mqsura, awa voi knmulyi sqmknya robului Meu David, wi pe Leviyii, cari-Mi slujesc.``

  33:23 Cuvkntul Domnului a vorbit lui Ieremia, astfel:

  33:24 ,,N`ai bqgat de seamq ce zic oamenii acewtia: ,A lepqdat Domnul cele douq familii, pe cari le alesese?` Atkt de mult dispreyuiesc ei pe poporul Meu cq nu -l mai privesc ca un popor.

  33:25 Awa vorbewte Domnul: ,Dacq n`am fqcut legqmkntul Meu cu ziua wi cu noaptea, dacq n`am awezat legile cerurilor wi ale pqmkntului,

  33:26 atunci voi lepqda wi sqmknya lui Iacov wi a robului Meu David, wi nu voi mai lua din sqmknya lui pe cei ce vor stqpkni peste urmawii lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov, cqci voi aduce knapoi pe prinwii lor de rqzboi, wi voi avea milq de ei!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск