Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOSHUA 11

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  11:1 Iabin, kmpqratul Hayorului, auzind de aceste lucruri, a trimes soli la Iobab, kmpqratul Madonului, la kmpqratul Wimronului, la kmpqratul Acwafului,

  11:2 la kmpqrayii cari erau la miazq noapte de munte, kn ckmpia dela miazqzi de Chineret, kn vale, wi pe knqlyimile Dorului la apus,

  11:3 Cananiyilor dela rqsqrit wi dela apus, Amoriyilor, Hetiyilor, Fereziyilor, Iebusiyilor kn munte, wi Heviyilor la poalele Hermonului kn yara Miypa.

  11:4 Au iewit, ei wi toate owtirile lor kmpreunq cu ei, alcqtuind un popor fqrq numqr, ca nisipul care este pe marginea mqrii, wi avknd cai wi carq kn foarte mare numqr.

  11:5 Toyi kmpqrayii acewtia au hotqrkt un loc de kntklnire, wi au venit de au tqbqrkt kmpreunq la apele Merom, ca sq lupte kmpotriva lui Israel.

  11:6 Domnul a zis lui Iosua: ,,Nu te teme de ei, cqci mkne, pe vremea aceasta, ki voi da bqtuyi pe toyi knaintea lui Israel. Cailor sq le tai vinele picioarelor, iar carqle lor sq le arzi kn foc``.

  11:7 Iosua, cu toyi oamenii lui de rqzboi, au venit pe neawteptate peste ei la apele Merom, wi s`au nqpustit kn mijlocul lor.

  11:8 Domnul i -a dat kn mknile lui Israel; ei i-au bqtut wi i-au urmqrit pknq la Sidonul cel mare, pknq la Misrefot-Maim, wi pknq kn valea Miypa la rqsqrit; i-au bqtut, fqrq sq lase sq scape vreunul.

  11:9 Iosua le -a fqcut cum ki spusese Domnul: cailor le -a tqiat vinele picioarelor, iar carqle lor le -a ars kn foc.

  11:10 La kntoarcere, wi kn acelaw timp, Iosua a luat Hayorul, wi a trecut prin sabie pe kmpqratul lui. Hayorul era mai knainte capitala tuturor acestor kmpqrqyii.

  11:11 Au trecut prin ascuyiwul sqbiei wi au nimicit cu desqvkrwire pe toyi ceice se gqseau kn el: n`a rqmas nimic din ce avea suflare de viayq, wi au pus foc Hayorului.

  11:12 Iosua a luat deasemenea toate cetqyile kmpqrayilor acelora, wi pe toyi kmpqrayii lor i -a trecut prin ascuyiwul sqbiei, wi i -a nimicit cu desqvkrwire, cum poruncise Moise, robul Domnului.

  11:13 Dar Israel n`a ars niciuna din cetqyile awezate pe dealuri, afarq numai de Hayor, care a fost ars de Iosua.

  11:14 Copiii lui Israel au pqstrat pentru ei toatq prada cetqyilor acelora wi vitele; dar au trecut prin ascuyiwul sqbiei pe toyi oamenii, pknq i-au nimicit, fqrq sq lase ceva din ce are suflare de viayq.

  11:15 Iosua a kmplinit poruncile date de Domnul robului Squ Moise, wi de Moise lui Iosua; n`a lqsat nimic nekmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul.

  11:16 Astfel Iosua a luat toatq yara aceasta, muntele, toatq partea de miazqzi, toatq yara Gosen, valea, ckmpia, muntele lui Israel wi vqile lui,

  11:17 dela muntele cel plewuv care se knalyq spre Seir pknq la Baal-Gad, kn valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. A luat pe toyi kmpqrayii lor, i -a bqtut wi i -a omorkt.

  11:18 Rqzboiul, pe care l -a purtat Iosua kmpotriva tuturor acestor kmpqrayi, a yinut multq vreme.

  11:19 N`a rqmas nicio cetate, care sq fi fqcut pace cu copiii lui Israel, afarq de Heviyi, cari locuiau kn Gabaon; pe toate le-au luat prin luptq.

  11:20 Cqci Domnul a kngqduit ca popoarele acelea sq-wi kmpetreascq inima wi sq lupte kmpotriva lui Israel, pentru ca Israel sq le nimiceascq cu desqvkrwire, fqrq sq aibq milq de ele, wi sq le nimiceascq, dupq cum poruncise lui Moise Domnul.

  11:21 Kn acelaw timp, Iosua a pornit, wi a nimicit pe Anachimi, din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda wi din tot muntele lui Israel; Iosua i -a nimicit cu desqvkrwire, kmpreunq cu cetqyile lor.

  11:22 N`au rqmas deloc Anachimi kn yara copiilor lui Israel; n`au rqmas deckt la Gaza, la Gat wi la Asdod.

  11:23 Iosua a pus stqpknire deci pe toatq yara, potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Wi Iosua a dat -o de mowtenire lui Israel, fiecqruia i -a dat partea lui, dupq seminyiile lor. Apoi yara s`a odihnit de rqzboi.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск