Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MALACHI 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Iatq, voi trimete pe solul Meu; el va pregqti calea knaintea Mea. Wi deodatq va intra kn Templul Squ Domnul pe care -L cqutayi: Solul legqmkntului, pe care -L doriyi; iatq cq vine, -zice Domnul owtirilor. -

  3:2 Cine va putea sq sufere knsq ziua venirii Lui? Cine va rqmknea kn picioare cknd Se va arqta El? Cqci El va fi ca focul topitorului, wi ca lewia nqlbitorului.

  3:3 El va wedea, va topi wi va curqyi argintul; va curqyi pe fiii lui Levi, ki va lqmuri cum se lqmurewte aurul wi argintul, wi vor aduce Domnului daruri neprihqnite.

  3:4 Atunci darul lui Iuda wi al Ierusalimului va fi plqcut Domnului, ca kn zilele cele vechi, ca kn anii de odinioarq.

  3:5 Mq voi apropia de voi pentru judecatq, wi Mq voi grqbi sq mqrturisesc kmpotriva desckntqtorilor wi preacurvarilor, kmpotriva celor ce jurq strkmb, kmpotriva celor ce opresc plata simbriawului, cari asupresc pe vqduvq wi pe orfan, nedreptqyesc pe strqin, wi nu se tem de Mine, zice Domnul owtirilor.

  3:6 ,,Cqci Eu sknt Domnul, Eu nu Mq schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n`ayi fost nimiciyi.

  3:7 Din vremea pqrinyilor vowtri voi v`ayi abqtut dela poruncile Mele, wi nu le-ayi pqzit. Kntoarceyi-vq la Mine, wi Mq voi kntoarce wi Eu la voi, zice Domnul owtirilor. Dar voi kntrebayi: ,Kn ce trebuie sq ne kntoarcem?`

  3:8 Se cade sq knwele un om pe Dumnezeu, cum Mq knwelayi voi?`` Dar voi kntrebayi: ,,Cu ce Te-am knwelat?`` Cu zeciuielile wi darurile de mkncare.

  3:9 Sknteyi blestemayi, cktq vreme cqutayi sq Mq knwelayi, tot poporul kn kntregime!

  3:10 Aduceyi knsq la casa vistieriei toate zeciuielile, ca sq fie hranq kn Casa Mea; puneyi-Mq astfel la kncercare, zice Domnul owtirilor, wi veyi vedea dacq nu vq voi deschide zqgazurile cerurilor, wi dacq nu voi turna peste voi belwug de binecuvkntare.

  3:11 Wi voi mustra pentru voi pe cel ce mqnkncq, (lqcusta) wi nu vq va nimici roadele pqmkntului, wi viya nu va fi neroditoare kn ckmpiile voastre, zice Domnul owtirilor.

  3:12 ,,Toate neamurile vq vor ferici atunci, cqci veyi fi o yarq plqcutq, zice Domnul owtirilor.

  3:13 ,Cuvintele voastre sknt aspre kmpotriva Mea, zice Domnul. Wi mai kntrebayi: ,Ce-am spus noi kmpotriva Ta?``

  3:14 ,,Ayi zis: ,Degeaba slujim lui Dumnezeu; wi ce am ckwtigat dacq am pqzit poruncile Lui, wi am umblat triwti knaintea Domnului owtirilor?

  3:15 Acum fericim pe cei trufawi; da, celor rqi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu, wi scapq!`` -

  3:16 Atunci wi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, wi a ascultat; wi o carte de aducere aminte a fost scrisq knaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, wi cinstesc Numele Lui.

  3:17 ,,Ei vor fi ai Mei, zice Domnul owtirilor, Kmi vor fi o comoarq deosebitq, kn ziua pe care o pregqtesc Eu. Voi avea milq de ei, cum are milq un om de fiul squ, care -i slujewte.

  3:18 Wi veyi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihqnit wi cel rqu, dintre cel ce slujewte lui Dumnezeu wi cel ce nu -I slujewte.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск