Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 16

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  16:1 Fariseii wi Saducheii s`au apropiat de Isus, wi, ca sq -L ispiteascq, I-au cerut sq le arate un semn din cer.

  16:2 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Cknd se knsereazq, voi ziceyi: ,Are sq fie vreme frumoasq, cqci cerul este row.`

  16:3 Wi dimineaya, ziceyi: ,Astqzi are sq fie furtunq, cqci cerul este row-posomorkt.` Fqyarnicilor, faya cerului wtiyi s`o deosebiyi, wi semnele vremurilor nu le puteyi deosebi?

  16:4 Un neam viclean wi prea curvar cere un semn; nu i se va da alt semn deckt semnul proorocului Iona.`` Apoi i -a lqsat wi a plecat.

  16:5 Ucenicii trecuserq de cealaltq parte, wi uitaserq sq ia pkni.

  16:6 Isus le -a zis: ,,Luayi seama wi pqziyi-vq de aluatul Fariseilor wi al Saducheilor.``

  16:7 Ucenicii se gkndeau kn ei, wi ziceau: ,,Ne zice awa pentrucq n`am luat pkni!``

  16:8 Isus, care cunowtea lucrul acesta, le -a zis: ,,Puyin credinciowilor, pentruce vq gkndiyi cq n`ayi luat pkni?

  16:9 Tot nu knyelegeyi? Wi nici nu vq mai aduceyi aminte de cele cinci pkni pentru cei cinci mii de oameni, wi ckte cowuri ayi ridicat?

  16:10 Nici de cele wapte pkni pentru cei patru mii de oameni, wi ckte cowniye ayi ridicat?

  16:11 Cum nu knyelegeyi cq nu v`am spus de pkni? Ci v`am spus sq vq pqziyi de aluatul Fariseilor wi al Saducheilor?``

  16:12 Atunci au knyeles ei cq nu le zisese sq se pqzeascq de aluatul pknii, ci de knvqyqtura Fariseilor wi a Saducheilor.

  16:13 Isus a venit kn pqryile Cezareii lui Filip, wi a kntrebat pe ucenicii Sqi: ,,Cine zic oamenii cq sknt Eu, Fiul omului?``

  16:14 Ei au rqspuns: ,,Unii zic cq ewti Ioan Botezqtorul; alyii: Ilie; alyii: Ieremia, sau unul din prooroci.``

  16:15 ,,Dar voi``, le -a zis El, ,,cine ziceyi cq sknt?``

  16:16 Simon Petru, drept rqspuns, I -a zis: ,,Tu ewti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!``

  16:17 Isus a luat din nou cuvkntul, wi i -a zis: ,,Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcq nu carnea wi skngele yi -a descoperit lucrul acesta, ci Tatql Meu care este kn ceruri.

  16:18 Wi Eu kyi spun: tu ewti Petru (Grecewte: Petros.), wi pe aceastq piatrq (Grecewte: petra.) voi zidi Biserica Mea, wi poryile Locuinyei moryilor nu o vor birui.

  16:19 Kyi voi da cheile Kmpqrqyiei cerurilor, wi orice vei lega pe pqmknt, va fi legat kn ceruri, wi orice vei deslega pe pqmknt, va fi deslegat kn ceruri.``

  16:20 Atunci a poruncit ucenicilor Sqi sq nu spunq nimqnui cq El este Hristosul.

  16:21 De atunci kncolo, Isus a knceput sq spunq ucenicilor Sqi cq El trebuie sq meargq la Ierusalim, sq pqtimeascq mult din partea bqtrknilor, din partea preoyilor celor mai de seamq wi din partea cqrturarilor; cq are sq fie omorkt, wi cq a treia zi are sq knvieze.

  16:22 Petru L -a luat de oparte, wi a knceput sq -L mustre, zicknd: ,,Sq Te fereascq Dumnezeu, Doamne! Sq nu Yi se kntkmple awa ceva!``

  16:23 Dar Isus S`a kntors, wi a zis lui Petru: ,,Knapoia Mea, Satano: tu ewti o piatrq de poticnire pentru Mine! Cqci gkndurile tale nu sknt gkndurile lui Dumnezeu, ci gknduri de ale oamenilor.``

  16:24 Atunci Isus a zis ucenicilor Sqi: ,,Dacq voiewte cineva sq vinq dupq Mine, sq se lepede de sine, sq-wi ia crucea, wi sq Mq urmeze.

  16:25 Pentrucq oricine va vrea sq-wi scape viaya, o va pierde; dar oricine kwi va pierde viaya pentru Mine, o va ckwtiga.

  16:26 Wi ce ar folosi unui om sq ckwtige toatq lumea, dacq wi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om kn schimb pentru sufletul squ?

  16:27 Cqci Fiul omului are sq vinq kn slava Tatqlui Squ, cu kngerii Sqi; wi atunci va rqsplqti fiecqruia dupq faptele lui.

  16:28 Adevqrat vq spun cq unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea pknq nu vor vedea pe Fiul omului venind kn Kmpqrqyia Sa.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск