Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - OBADIAH 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Proorocia lu Obadia. Awa vorbewte Domnul Dumnezeu despre Edom: -,,Noi am auzit o veste din partea Domnului, wi un sol a fost trimes cu ea printre neamuri, zicknd: ,,Sculayi-vq, sq mergem kmpotriva Edomului ca sq ne rqzboim cu el!`` -

  1:2 ,,Iatq, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai dispreyuit.

  1:3 Cqci mkndria inimii tale te -a dus kn rqtqcire, pe tine, care locuiewti kn crqpqturile stkncilor, wi domnewti kn knqlyime; de aceea, tu zici kn tine knsuyi: ,,Cine mq va arunca la pqmknt?``

  1:4 Dar chiar dacq ai locui tot atkt de sus ca vulturul, chiar dacq yi-ai aweza cuibul kntre stele, tot te voi arunca jos wi de acolo, zice Domnul``.

  1:5 Dacq ar fi intrat la tine niwte hoyi, sau niwte tklhari de noapte, -cum ewti de pustiit! -ar fi luat ei oare mai mult deckt ar fi putut? Dacq ar fi venit niwte culegqtori de vie la tine, n`ar fi lqsat ei niciun strugure pe urmq?

  1:6 Vai! Ce scormonit este Esau! Cum i s`au descoperit comorile!

  1:7 Toyi cei uniyi cu tine te-au izgonit knapoi pknq la hotar, prietenii tqi te-au knwelat wi te-au stqpknit. Cei ce mkncau din pknea ta yi-au kntins curse, pe cari nu le-ai bqgat de seamq!

  1:8 ,,Oare, zice Domnul, nu voi pierde Eu kn ziua aceea pe cei knyelepyi din Edom, wi princeperea din muntele lui Esau?

  1:9 Vitejii tqi, Temane, se vor spqimknta, pentruca toyi cei din muntele lui Esau sq piarq kn mqcel.

  1:10 Din pricina silniciei fqcute kmpotriva fratelui tqu Iacov, vei fi acoperit de ruwine, wi vei fi nimicit cu desqvkrwire pentru totdeauna.

  1:11 Cqci kn ziua cknd stqteai kn faya lui, kn ziua cknd strqinii ki luau averea, cknd strqinii intrau pe poryile lui, wi aruncau soryul asupra Ierusalimului, wi tu erai atunci ca unul din ei!

  1:12 Nu trebuiai sq te uiyi mulyqmit la ziua fratelui tqu, kn ziua nenorocirii lui, nu trebuiai sq te bucuri de copiii lui Iuda kn ziua pieirii lor, wi nu trebuiai sq vorbewti cu semeyie kn ziua strkmtorqrii!

  1:13 Nici nu trebuiai sq intri pe poryile poporului Meu kn ziua nenorocirii lui, nici nu trebuiai sq te bucuri de nenorocirea lui kn ziua prqpqdului lui, wi nu trebuiai sq pui mkna pe bogqyiile lui kn ziua prqpqdului lui!

  1:14 Nu trebuiai sq stai la rqspkntii, ca sq nimicewti pe fugarii lui, wi nici nu trebuiai sq dai kn mkna vrqjmawului pe cei ce scqpaserq din el kn ziua necazului lui!

  1:15 Cqci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai fqcut, awa yi se va face; faptele tale se vor kntoarce asupra capului tqu.

  1:16 Cqci, dupq cum ayi bqut paharul mkniei, voi cei de pe muntele Meu cel sfknt, tot awa, toate neamurile kl vor bea necurmat; vor bea, vor sorbi din el, wi vor fi ca wi cknd n`ar fi fost niciodatq.``

  1:17 ,,Dar mkntuirea va fi pe muntele Sionului, el va fi sfknt, wi casa lui Iacov kwi va lua knapoi mowiile.

  1:18 Casa lui Iacov va fi un foc, wi casa lui Iosif, o flacqrq; dar casa lui Esau va fi miriwtea, pe care o vor aprinde wi o vor mistui; wi nu va mai rqmknea niciunul din casa lui Esau, cqci Domnul a vorbit!

  1:19 Cei dela miazqzi vor stqpkni muntele lui Esau, wi cei din ckmpie yara Filistenilor; vor stqpkni wi yinutul lui Efraim wi al Samariei; wi Beniamin va stqpkni Galaadul.

  1:20 Dar prinwii de rqzboi ai acestei owtiri a copiilor lui Israel, vor stqpkni yara Cananiyilor pknq la Sarepta, wi prinwii de rqzboi ai Ierusalimului, cari sknt la Sefarad, vor stqpkni cetqyile de miazq-zi.

  1:21 Izbqvitorii se vor sui pe muntele Sionului, ca sq judece muntele lui Esau. Dar kmpqrqyia va fi a Domnului.`


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск