Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ZECHARIAH 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Cuvkntul Domnului owtirilor a vorbit astfel:

  8:2 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ...Am o mare rkvnq pentru Sion, wi sknt stqpknit de o rkvnq plinq de mknie pentru el.``...

  8:3 Awa vorbewte Domnul: ,,Mq kntorc iarqw kn Sion, wi vreau sq locuiesc kn mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema: ...Cetatea cea credincioasq,... wi muntele Domnului owtirilor se va chema: ...Muntele cel sfknt....``

  8:4 Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Iarqw, vor wedea pe uliyele Ierusalimului bqtrkni wi femei kn vkrstq, fiecare cu toiagul kn mknq, din pricina marelui lor numqr de zile.

  8:5 Uliyele cetqyii vor fi pline de bqieyi wi fete, cari se vor juca pe uliye.``

  8:6 Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Dacq lucrul acesta va pqrea de mirat kn ochii rqmqwiyei poporului acestuia kn zilele acelea, va fi de mirat oare wi kn ochii Mei? zice Domnul owtirilor.``

  8:7 Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Iatq, Eu izbqvesc pe poporul Meu din yara dela rqsqrit wi din yara dela asfinyitul soarelui.

  8:8 Ki voi aduce knapoi, wi vor locui kn mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu, wi Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevqr wi dreptate.

  8:9 Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Kntqriyi-vq mknile, ceice auziyi astqzi aceste cuvinte din gura proorocilor, cari au vorbit kn ziua cknd s`a pus temelia Casei Domnului owtirilor, cknd s`a knceput sq se zideascq Templul!

  8:10 Cqci knainte de aceste zile, nu era rqsplatq nici pentru lucrul omului nici pentru vite. Cei ce intrau wi ieweau n`aveau nici ei pace, din pricina vrqjmawului, wi Eu desbinam pe toyi oamenii unii kmpotriva altora.

  8:11 Acum nu voi mai face rqmqwiyei poporului acestuia ca kn trecut, zice Domnul owtirilor.

  8:12 ,,Ci sqmqnqturile vor merge bine, viya kwi va da rodul, pqmkntul kwi va da roadele, wi cerurile kwi vor trimete roua; wi toate aceste lucruri le voi da kn stqpknirea rqmqwiyei poporului acestuia.

  8:13 Dupq cum ayi fost un blestem kntre neamuri, casa lui Iuda wi casa lui Israel, tot astfel vq voi mkntui, wi veyi fi o binecuvkntare. Nu vq temeyi, ci kntqriyi-vq mknile!``

  8:14 Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Dupq cum am cqutat sq vq fac rqu cknd Mq mkniau pqrinyii vowtri, zice Domnul owtirilor, wi nu M`am cqit de lucrul acesta,

  8:15 tot awa acum Mq kntorc kn aceste zile wi hotqrqsc sq fac bine Ierusalimului wi casei lui Iuda. Nu vq temeyi!

  8:16 Iatq ce trebuie sq faceyi: Fiecare sq spunq aproapelui squ adevqrul; judecayi kn poryile voastre dupq adevqr wi kn vederea pqcii;

  8:17 niciunul sq nu gkndeascq kn inima lui rqu kmpotriva aproapelui squ, wi nici sq nu iubiyi jurqmkntul strkmb! Cqci toate lucrurile acestea Eu le urqsc, zice Domnul.``

  8:18 Cuvkntul Domnului owtirilor mi -a vorbit astfel:

  8:19 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ...Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a waptea wi postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda kn zile de veselie wi de bucurie, kn sqrbqtori de voiowie. Dar iubiyi adevqrul wi pacea!``...

  8:20 Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Vor mai veni iarqw popoare wi locuitori dintr`un mare numqr de cetqyi.

  8:21 Locuitorii unei cetqyi vor merge la cealaltq, wi vor zice: ...Haidem sq ne rugqm Domnului wi sq cqutqm pe Domnul owtirilor! Vrem sq mergem wi noi!...

  8:22 Wi multe popoare wi multe neamuri vor veni astfel sq caute pe Domnul owtirilor la Ierusalim, wi sq se roage Domnului.``

  8:23 Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Kn zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un Iudeu de poala hainei, wi -i vor zice: ...Vrem sq mergem cu voi; cqci am auzit cq Dumnezeu este cu voi!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск