Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ZECHARIAH 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Iatq proorocia, Cuvkntul Domnului despre yara Hadrac; wi va kncepe din Damasc. Cqci Domnul are ochiul kndreptat asupra oamenilor wi peste toate seminyiile lui Israel.

  9:2 El se oprewte wi peste Hamat, care se mqrginewte cu Damascul, peste Tir wi Sidon, cu toatq knyelepciunea lor!

  9:3 Tirul wi -a zidit o kntqriturq; a kngrqmqdit argint ca pulberea, wi aur ca noroiul de pe uliye.

  9:4 Iatq cq Domnul va pune mkna pe el, ki va nqpusti puterea kn mare, wi el knsuw va fi ars cu foc.

  9:5 Ascalonul va vedea lucrul acesta, wi se va teme; Gaza de asemenea, wi o va apuca un puternic cutremur; Ecronul deasemenea, cqci nqdejdea lui va fi datq de ruwine; va pieri kmpqratul din Gaza, wi Ascalonul nu va mai fi locuit.

  9:6 Strqinul se va aweza kn Asdod, wi voi frknge mkndria Filistenilor.

  9:7 Ki voi scoate skngele din gurq, wi urkciunile idolewti dintre dinyi, ca sq fie wi el o rqmqwiyq pentru Dumnezeul nostru, wi sq fie ca o cqpetenie din Iuda, wi Ecronul ca Iebusiyii.

  9:8 Voi tqbqrk kn jurul Casei Mele, ca s`o apqr kmpotriva unei owtiri, kmpotriva celor ce se duc wi vin, wi nu va mai trece asupritorul peste ei, cqci acum Mq uit cu ochii Mei.

  9:9 Saltq de veselie, fiica Sionului! Strigq de bucurie, fiica Ierusalimului! Iatq cq Kmpqratul tqu vine la tine; El este neprihqnit wi biruitor, smerit wi cqlare pe un mqgar, pe un mknz, pe mknzul unei mqgqriye.

  9:10 Voi nimici carqle de rqzboi din Efraim, wi caii din Ierusalim, wi arcurile de rqzboi vor fi nimicite. El va vesti nemurilor pacea, wi va stqpkni dela o mare la cealaltq, wi dela rku pknq la marginile pqmkntului.

  9:11 Knsq, ckt pentru tine, Sioane, din pricina legqmkntului tqu pecetluit cu sknge, voi scoate pe prinwii tqi de rqzboi din groapa kn care nu este apq.

  9:12 Kntoarceyi-vq la cetqyuie, prinwi de rqzboi plini de nqdejde! O spun wi astqzi, cq kyi voi kntoarce kndoit!

  9:13 Cqci Kmi kncordez pe Iuda ca arc, wi iau pe Efraim ca sqgeatq wi voi scula pe copiii tqi, Sioane, kmpotriva copiilor tqi, Grecio! Te voi face ca sabia unui viteaz!

  9:14 Dar Domnul Se va arqta deaspura lor, wi sqgeata Lui va porni ca fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna din trkmbiyq, wi va knainta vijelia dela miazq-zi.

  9:15 Domnul owtirilor ki va ocroti, wi vor mknca, wi vor zdrobi pietrele de prawtie, vor bea, vor face gqlqgie ca ameyiyi de vin; vor fi plini ca un pahar de jertfq, ca wi colyurile altarului.

  9:16 Domnul, Dumnezeul lor, ki va scqpa kn ziua aceea, ca pe turma poporului Squ; cqci ei sknt pietrele cununii kmpqrqtewti, cari vor strqluci kn yara Sa!

  9:17 O! Ckt sknt de knfloritori! Ckt sknt de frumowi! Grkul va veseli pe tineri, wi mustul pe fete.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск