Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 24

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  24:1 Aronovi su sinovi imali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

  24:2 Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece; zato su sveeniku slubu vrili Eleazar i Itamar.

  24:3 David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova, i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj slubi.

  24:4 Ali se u Eleazarovih sinova nalo vie mukih poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijelie, od Eleazarovih je sinova bilo esnaest porodinih poglavara, a od Itamarovih sinova samo osam porodinih poglavara.

  24:5 Zato su ih razdijelili drebovima, jedne i druge, jer su posveeni knezovi i Boji knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova.

  24:6 Popisao ih je Netanelov sin emaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, sveenikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica meu sveenicima i levitima, uzevi po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara.

  24:7 Prvi je drijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju,

  24:8 trei na Harima, etvrti na Seorima,

  24:9 peti na Malkiju, esti na Mijamina,

  24:10 sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,

  24:11 deveti na Jeuu, deseti na ekaniju,

  24:12 jedanaesti na Elijaiba, dvanaesti na Jakima,

  24:13 trinaesti na Hupu, etrnaesti na Jeebaba,

  24:14 petnaesti na Bilgu, esnaesti na Imera,

  24:15 sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,

  24:16 devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,

  24:17 dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula,

  24:18 dvadeset i trei na Delaju, dvadeset i etvrti na Maazju.

  24:19 To je njihov red u slubi kojim treba da idu u Jahvin Dom, po svom pravilu, primljenu od oca im Arona, kako mu je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.

  24:20 Od ostalih Levijevih sinova bio je od Amramovih sinova ubael; od ubaelovih sinova Jehdeja;

  24:21 od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jiija;

  24:22 od Jisharovaca elomot; od elomotovih sinova Jahat.

  24:23 Od Jerijinih sinova: drugi Amarja, trei Jahaziel, etvrti Jekaman.

  24:24 Od sinova Uzielovih Mika; od Mikinih sinova amir;

  24:25 Mikin brat Jiija; od Jiijinih sinova Zaharija;

  24:26 Merarijevi sinovi: Mahli i Mui; sinovi Jaazije, njegova sina.

  24:27 Merarijevi sinovi po Jaaziji, njegovu sinu: oham, Zakur i Ibri;

  24:28 po Mahliju Eleazar, koji nije imao djece;

  24:29 po Kiu, Kiovi sinovi, Jerahmeel.

  24:30 Muijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot. To su bili levitski sinovi po svojim porodicama.

  24:31 I oni su bacali drebove kao njihovi roaci, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i porodinim poglavarima meu sveenicima i levitima, i to jednako glavar obitelji kao i njegov najmlai brat.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .