Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 23

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  23:1 Ostarjevi i nauivi se dana, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom.

  23:2 Potom skupi sve izraelske knezove, sveenike i levite.

  23:3 On izbroji levite od trideset godina navie, i bilo ih je po mukim glavama trideset i osam tisua.

  23:4 Izmeu njih bilo je dvadeset i etiri tisue onih koji su upravljali poslom oko Jahvina Doma, a est tisua nadzornika i sudaca,

  23:5 etiri tisue vratara i etiri tisue onih koji su hvalili Jahvu uz glazbala to ih je napravio za hvalu.

  23:6 David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geronu, Kehatu i Merariju.

  23:7 Od Geronova su koljena bili: Ladan i imej.

  23:8 Ladanovi sinovi: poglavari Jehiel, Zetam i Joel, njih trojica.

  23:9 imejevi sinovi: elomit, Haziel i Haram, njih trojica; to su poglavari Ladanovih obitelji.

  23:10 imejevi sinovi: Jahat, Zina, Jeu i Berija. Ta su etvorica imejevi sinovi.

  23:11 Jahat je bio poglavar, a drugi Ziza; a Jeu i Berija nisu imali mnogo djece, zato su se brojili u jednu obitelj, u jedan razred.

  23:12 Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel, etvorica.

  23:13 Amramovi sinovi: Aron i Mojsije. Aron je bio odreen da posveuje Svetinju nad svetinjama; on i njegovi sinovi dovijeka da kade pred Jahvom, da mu slue i da blagoslivljaju u njegovo ime dovijeka.

  23:14 Mojsije je bio Boji ovjek. Njegovi se sinovi broje u Levijevo pleme.

  23:15 Mojsijevi su sinovi Gerom i Eliezer.

  23:16 Geromovi sinovi: poglavar ebuel.

  23:17 Eliezerovi su sinovi bili: poglavar Rehabja. Eliezer nije imao drugih sinova, nego su se Rehabjini sinovi vrlo namnoili.

  23:18 Jisharovi sinovi: poglavar elomit.

  23:19 Hebronovi sinovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, trei Jahaziel, etvrti Jekamam.

  23:20 Uzielovi sinovi: poglavar Mika, drugi Jeija.

  23:21 Merarijevi sinovi: Mahli i Mui. Mahlijevi sinovi: Eleazar i Ki.

  23:22 Eleazar je umro nemajui sinova, nego samo keri, koje su sebi uzeli za ene njihovi roaci, Kievi sinovi.

  23:23 Muijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot, trojica.

  23:24 To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, koji su bili popisani poimence; oni su radili posao za slubu Jahvina Doma u dobi od dvadeset godina navie.

  23:25 David je rekao: "Jahve, Izraelov Bog, dao je mir svojem narodu i ivjet e u Jeruzalemu zauvijek.

  23:26 Zato ni leviti nee vie nositi Prebivalita ni svakovrsnog pribora za njegovu slubu."

  23:27 Po posljednjim Davidovim rijeima, bili su izbrojeni Levijevi sinovi od dvadeset godina navie.

  23:28 Bili su odreeni da budu kraj Aronovih sinova u slubi u Jahvinu Domu, u predvorjima i u dvoranama, da iste sve svete stvari, da rade u slubi oko Jahvina Doma,

  23:29 oko prinesenih hljebova, oko sitnog brana za prinos, oko beskvasnih kolaa pripravljenih na tavi i u ulju zamijeenih i oko mjera za sadraj i duinu;

  23:30 da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i veerom.

  23:31 A kad se god prinose paljenice Jahvi, subotom, za mlaaka i na blagdane, da dolaze prema svom broju, po svom redu, svagdje pred Jahvu.

  23:32 I da vre to treba vriti u atoru sastanka, slubu u Svetitu i slubu za svoju brau, Aronove sinove, u slubi oko Jahvina Doma.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .