Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 25

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  25:1 David je s vojnikim zapovjednicima izabrao za slubu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji e zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; izmeu njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj slubi:

  25:2 od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.

  25:3 Od Jedutuna: Jedutunovih est sinova: Gedalija, Sori, Jeaja, imej, Haabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slavei i hvalei Jahvu.

  25:4 Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, ebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jobekaa, Maloti, Hotir, Mahaziot.

  25:5 Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Boje stvari da uzvisi njegovu mo; a Bog je dao Hemanu etrnaest sinova i tri keri.

  25:6 Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za slubu u Bojem Domu, po kraljevoj uredbi.

  25:7 Bilo ih je, s njihovom braom, uvjebanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vjetaka.

  25:8 Bacili su drebove za svoju slubenu dunost, najmanji isto kao i najvei, uitelj kao i uenik.

  25:9 Prvi je drijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braom i sinovima, njih dvanaest,

  25:10 trei na Zakura s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:11 etvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:12 peti na Netaniju s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:13 esti na Bukiju s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest,

  25:14 sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:15 osmi na Jeaja s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:16 deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:17 deseti na imeja s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:18 jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:19 dvanaesti na Haabju s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:20 trinaesti na ubaela s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:21 etrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:22 petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:23 esnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:24 sedamnaesti na Jobekaa s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:25 osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:26 devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:27 dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:28 dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:29 dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:30 dvadeset i trei na Mahaziota s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest;

  25:31 dvadeset i etvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braom, njih dvanaest.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .