Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 26

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  26:1 Vratarski su redovi bili: od Korahovaca: Korahov sin Meelemja izmeu Asafovih sinova;

  26:2 a Meelemjini sinovi: prvenac Zaharija, drugi Jediael, trei Zebadja, etvrti Jatniel;

  26:3 peti Elam, esti Johanan, sedmi Elijoenaj.

  26:4 Sinovi Obed-Edomovi: prvenac emaja, drugi Jozabad, trei Joah, etvrti Sakar, a peti Netanel,

  26:5 esti Amiel, sedmi Jisakar, osmi Peuletaj, jer ga je blagoslovio Bog,

  26:6 a njegovu su se sinu emaji rodili sinovi koji su bili poglavari u porodici jer bijahu hrabri junaci.

  26:7 emajini su sinovi bili: Otni, Rafael, Obed, Elzabad sa svojom braom, vrsnim ljudima, Elihu i Semakja.

  26:8 Svi su oni bili od Obed-Edomovih sinova, oni i njihovi sinovi i njihova braa, vrsni ljudi, sposobni za slubu; bilo ih je ezdeset i dva od Obed-Edoma.

  26:9 Meelemjinih sinova i brae, vrsnih ljudi, bilo je osamnaest.

  26:10 Hosini sinovi od Merarijevih sinova: poglavar imri, iako nije bio prvenac, njegov ga je otac postavio za poglavara;

  26:11 drugi Hilkija, trei Tebalija, etvrti Zaharija; Hosinih svih sinova i brae bilo je trinaest.

  26:12 Ovo su vratarski redovi. Glavari ovih junaka bili su, kao i njihova braa, uvari u slubi Jahvina Doma.

  26:13 Bacali su drebove, najmanji kao i najvei, po obiteljima za svaka pojedina vrata.

  26:14 drijeb na istok pao je elemji; njegov sin Zaharija bio je mudar savjetnik. Kad su bacili drebove, dopao mu je drijeb na sjever,

  26:15 Obed-Edomu na jug; a njegovim sinovima na spremite;

  26:16 ufimu i Hosi na zapad aleketskim vratima, na putu koji vodi k usponu; straa je bila do strae.

  26:17 S istoka est levita, sa sjevera etiri na dan, s juga etiri na dan; a kod spremita po dva.

  26:18 Na hramskoj prigradnji, sa zapada, etiri na usponu, dva kod prigradnje.

  26:19 To su vratarski redovi meu Korahovim i Merarijevim sinovima.

  26:20 Leviti, njihova braa, bili su: Ahija nad blagom Bojega Doma i nad blagom posveenih stvari.

  26:21 Ladanovi sinovi, Geronovci po Ladanu, poglavari obitelji Ladana Geronovca, bili su Jehielovci.

  26:22 Jehielovci Zetam i brat mu Joel bili su nadstojnici nad blagom Jahvina Doma.

  26:23 Od Amramovaca, Jisharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca bili su:

  26:24 ebuel, sin Mojsijeva sina Geroma, nadstojnik nad blagom.

  26:25 Njegova braa po Eliezeru: Rehabja, sin mu, njegov sin Izaija, njegov sin Joram, njegov sin Zikri, njegov sin elomit.

  26:26 Taj je elomit sa svojom braom bio odgovoran za sve blago od posveenih stvari koje je posvetio kralj David s porodinim poglavarima, s tisunicima, stotnicima i vojnim zapovjednicima.

  26:27 Posvetili su dio ratnog plijena da se bolje ojaa Jahvin Dom.

  26:28 to je god bio posvetio vidjelac Samuel, Kiev sin aul, Nerov sin Abner i Sarvijin sin Joab, sve posveeno, bilo je pod nadzorom elomita i njegove brae.

  26:29 Jisharovci Kenanija i njegovi sinovi bili su nad svjetovnim poslovima kao nadzornici i suci u Izraelu.

  26:30 Hebronovci Haabja i njegova braa, tisuu i sedam stotina vrsnih ljudi, upravljali su Izraelom s ovu stranu Jordana na zapadu u svakom Jahvinu poslu i u kraljevskoj slubi.

  26:31 Poglavar Hebronovaca bio je Jerija. etrdesete godine Davidova kraljevanja potraili su obiteljska rodoslovlja Hebronovaca i nalo se meu njima vrsnih ljudi u Gileadskom Jazeru.

  26:32 Njegove brae, vrsnih ljudi, bilo je dvije tisue i sedam stotina porodinih poglavara; kralj David postavio ih je nad Rubenovim i Gadovim plemenom i nad polovinom Manaeova plemena za sve Boje poslove i za kraljevske poslove.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .