Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 27

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  27:1 Izraelovi sinovi po svome broju. Poglavari porodica, tisunici, stotnici i nadzornici sluili su kralju u svakom poslu. U redovima su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca, u svim godinjim mjesecima; svaki je red imao dvadeset i etiri tisue ljudi.

  27:2 Nad prvim je redom, prvoga mjeseca, bio Zabdielov sin Jaobam. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue ljudi.

  27:3 Pripadao je Peresovim sinovima i bio zapovjednik svih vojvoda u vojsci prvoga mjeseca.

  27:4 Nad redom drugoga mjeseca bio je Ahoanin Dodaj, a predstojnik u njegovu redu bio je Mikelot. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue ljudi.

  27:5 Vojvoda tree vojske, treega mjeseca, bio je sin sveenika Jojade, poglavar Benaja. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue.

  27:6 Taj je Benaja bio junak meu tridesetoricom i nad tridesetoricom i u njegovu je redu bio sin mu Amizabad.

  27:7 etvrti, etvrtoga mjeseca, bio je Joabov brat Asahel, a za njim sin mu Zebadja. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue.

  27:8 Peti, petoga mjeseca, bio je vojvoda Jizrahanin amhut. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue.

  27:9 esti, estoga mjeseca, bio je Ikeov sin Ira, Tekoanac. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue.

  27:10 Sedmi, sedmoga mjeseca, bio je Pelonjanin Heles od Efrajimovih sinova. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue.

  27:11 Osmi, osmoga mjeseca, bio je Huaanin Sibkaj, Zarhijevac. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue.

  27:12 Deveti, devetoga mjeseca, bio je Anatoanin Abiezer, Benjaminovac. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue.

  27:13 Deseti, desetoga mjeseca, bio je Netofaanin Mahraj, Zarhijevac. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue.

  27:14 Jedanaesti, jedanaestoga mjeseca, bio je Piratonjanin Benaja, Efrajimovac. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue.

  27:15 Dvanaesti, dvanaestoga mjeseca, bio je Netofaanin Heldaj, Otnielovac. U svom je redu imao dvadeset i etiri tisue.

  27:16 Nad Izraelovim plemenima bili su knezovi: nad Rubenovim Zikrijev sin knez Eliezer; nad imunovim Maakin sin efatja;

  27:17 nad Levijevim Kemuelov sin Haabja; nad Aronovim Sadok;

  27:18 nad Judinim Elihu od Davidove brae; nad Jisakarovim Mihaelov sin Omri;

  27:19 nad Zebulunovim Obadjin sin Jimaja; nad Naftalijevim Azrielov sin Jerimot.

  27:20 Nad Efrajimovim sinovima Azazjin sin Hoea; nad polovinom Manaeova plemena Pedajin sin Joel,

  27:21 nad drugom polovinom Manaeova plemena u Gileadu Zaharijin sin Jido; nad Benjaminom Abnerov sin Jaasiel;

  27:22 nad Danom Jerohamov sin Azarel. To su bili knezovi izraelskih plemena.

  27:23 Ali David nije dao izbrojiti onih kojima bijae dvadeset godina i manje, jer Jahve bijae rekao da e umnoiti Izraelce kao nebeske zvijezde.

  27:24 Sarvijin je sin Joab poeo vriti popis, ali ga nije dovrio. Stoga je Srdba dola na Izrael i zato taj broj nije bio primljen u brojani izvjetaj Ljetopisa kralja Davida.

  27:25 Nadstojnik nad kraljevim blagom bio je Adielov sin Azmavet, a nadstojnik za blago u zemlji, u gradovima, selima i tvravama, bio je Uzijin sin Jonatan.

  27:26 Nadstojnik nad poljskim radnicima koji su obraivali zemlju bio je Kelubov sin Ezri.

  27:27 Nadstojnik nad vinogradarima Ramaanin imej. Nadstojnik nad vinogradrskim klijetima bio je ifmejac Zabdi.

  27:28 Nadstojnik nad maslinama i dudovima to su po efeli bio je Gederac Hanan; nadstojnik nad skladitima ulja Joa.

  27:29 Nadstojnik nad govedima to su pasla u aronu bio je aronac itraj. Nadstojnik nad krupnom stokom u dolinama bio je Edlajev sin afat.

  27:30 Nadstojnik nad devama Jimaelac Obil. Nadstojnik nad magaricama Meronoanin Jehdeja.

  27:31 Nadstojnik nad ovcama i kozama Hagrijac Jaziz. Svi su oni bili nadstojnici nad imanjem kralja Davida.

  27:32 Savjetnik je bio Davidov stric Jonatan, mudar ovjek; bio je i knjievnik; a Hakmonijev sin Jehiel bio je s kraljevim sinovima.

  27:33 Ahitofel je bio kraljev savjetnik, Arkijac Huaj kraljev prijatelj.

  27:34 Ahitofela su naslijedili Benajin sin Jojada i Ebjatar, kraljev je vojvoda bio Joab.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .