Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 5

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  5:1 Tako bi priveden kraju posao to ga Salomon obavi za Dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida - srebro, zlato i sve posue - i stavi ih u riznicu Bojega Doma.

  5:2 Tada Salomon sazva u Jeruzalem sve Izraelove starjeine, knezove plemenske i glavare obiteljske, da se prenese Koveg saveza Jahvina iz Davidova grada, to jest sa Siona.

  5:3 Svi se ljudi Izraelovi sabrae pred kraljem na blagdan to je u sedmom mjesecu.

  5:4 Kad se sastadoe sve Izraelove starjeine, leviti ponesoe Koveg

  5:5 i ator sastanka sa svim posveenim priborom to bjee u atoru; sveenici ih i leviti prenesoe.

  5:6 Potom kralj Salomon i sva izraelska zajednica to se sabra k njemu rtvovae pred Kovegom toliko ovaca i goveda da se ne mogahu ni prebrojiti ni procijeniti.

  5:7 Sveenici donesoe Koveg saveza Jahvina na njegovo mjesto, u Debir Doma, to jest u Svetinju nad svetinjama, pod krila kerubina.

  5:8 Kerubini su imali rairena krila nad mjestom gdje stajae Koveg i zaklanjahu Koveg i njegove motke.

  5:9 Motke su bile tako dugake da su im se krajevi vidjeli iz Svetita nasuprot Debiru, ali se nisu vidjele izvana i ondje stoje do dana dananjega.

  5:10 U Kovegu nije bilo nita, osim dviju ploa koje metnu Mojsije na Horebu, gdje Jahve sklopi Savez s Izraelcima poto izioe iz Egipta.

  5:11 Svi sveenici izaoe iz Svetita, jer su se svi nazoni sveenici posvetili bez obzira na redove.

  5:12 Svi levitski pjevai, Asaf, Heman, Jedutun sa sinovima i braom, stajahu obueni u bez, s cimbalima, harfama i citrama, istono od rtvenika, a s njima sto i dvadeset sveenika koji su trubili u trube.

  5:13 I dok su trubili i pjevali slono kao jedan i jednoglasno hvalili i slavili Jahvu, podiui glas uz trube, cimbale i druga glazbala, hvalei Jahvu "jer je dobar i jer je vjena njegova ljubav", oblak ispuni Dom Jahvin.

  5:14 Sveenici ne mogoe od oblaka nastaviti slube: slava Jahvina ispuni Boji dom!


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .