Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 Tada ree Salomon: "Jahve odlui prebivati u tmastu oblaku,

  6:2 a ja ti sagradih uzvien Dom da u njemu prebiva zauvijek."

  6:3 I, okrenuvi se, kralj blagoslovi sav izraelski zbor, a sav je izraelski zbor stajao.

  6:4 Ree on: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji svojom rukom ispuni obeanje to ga na svoja usta dade ocu mome Davidu, rekavi:

  6:5 'Od dana kad izvedoh svoj narod iz egipatske zemlje nisam izabrao grada ni iz kojeg Izraelova plemena da se u njemu sagradi Dom gdje bi prebivalo moje Ime, niti sam izabrao ikoga da vlada nad mojim narodom izraelskim.

  6:6 Ali sam izabrao Jeruzalem da u njemu obitava moje Ime i odabrao Davida da zapovijeda mojem narodu izraelskom.'

  6:7 Otac mi David naumi podii Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,

  6:8 ali mu Jahve ree: 'Naumio si podii Dom Imenu mojem, i dobro uini,

  6:9 ali nee ti podii toga Doma, nego tvoj sin koji izae iz tvoga krila; on e podii Dom Imenu mojem.'

  6:10 Jahve ispuni obeanje svoje: naslijedio sam oca Davida i sjeo na prijestolje Izraelovo, kako obea Jahve, podigao Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,

  6:11 i namjestio Koveg u kojem je Savez to ga Jahve sklopi sa sinovima Izraelovim."

  6:12 Tada Salomon stupi, u nazonosti svega zbora Izraelova, pred rtvenik Jahvin i rairi ruke.

  6:13 Salomon je, naime, bio napravio tuano podnoje, dugo pet lakata i iroko pet lakata, a visoko tri lakta, i stavio ga nasred predvorja; stavi na nj, kleknuo je pred svim zborom Izraelovim i, rairivi ruke k nebu,

  6:14 rekao: "Jahve, Boe Izraelov! Nijedan ti bog nije slian ni na nebesima ni na zemlji, tebi koji dri Savez i ljubav svojim slugama to kroe pred tobom sa svim svojim srcem.

  6:15 Sluzi svome Davidu, mojem ocu, ispunio si to si mu obeao. to si obeao na svoja usta, ispunio si svojom rukom upravo danas.

  6:16 Jahve, Boe Izraelov, sada ispuni svome sluzi, ocu mome Davidu, to si mu obeao kad si rekao: 'Nee ti preda mnom nestati nasljednika koji bi sjedio na izraelskom prijestolju, samo ako tvoji sinovi budu uvali svoje putove hodei po mojem zakonu kako si ti hodio preda mnom.'

  6:17 Jahve, Boe Izraelov, neka se sada dakle ispuni obeanje koje si dao svome sluzi Davidu!

  6:18 Ali zar e Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamoli ovaj Dom to sam ga sagradio!

  6:19 Pomno pouj molitvu i vapaj svoga sluge, Jahve, Boe moj, te uslii pronju i molitvu to je tvoj sluga k tebi upuuje!

  6:20 Neka tvoje oi obdan i obno budu otvorene nad ovim Domom, nad ovim mjestom za koje ree da e u nj smjestiti svoje Ime. Uslii molitvu koju e sluga tvoj izmoliti na ovome mjestu.

  6:21 I uslii molitvu sluge svoga i naroda svojega izraelskog koju bude upravljao prema ovome mjestu. Uslii s mjesta gdje prebiva, s nebesa, uslii i oprosti!

  6:22 Ako tko zgrijei protiv blinjega i bude mu nareeno da se zakune i zakletva doe pred tvoj rtvenik u ovom Domu,

  6:23 ti je uj s neba, postupaj i sudi svojim slugama, osudi krivca okreui njegova nedjela na njegovu glavu, a nevina oslobodi postupajui s njime po nevinosti njegovoj.

  6:24 Ako narod tvoj poraze neprijatelji jer se ogrijeio o tebe, ali se ipak k tebi obrati i proslavi Ime tvoje i u ovom se Domu pomoli i zavapije k tebi,

  6:25 onda ti uj to s neba, oprosti grijehe svojem narodu izraelskom i dovedi ga natrag u zemlju koju si dao njima i njihovim oevima.

  6:26 Ako se zatvori nebo i ne padne kia jer su se ogrijeili o tebe, pa ti se pomole na ovom mjestu i proslave Ime tvoje i obrate se od svojega grijeha kad ih ti ponizi,

  6:27 tada uj s neba i oprosti grijeh svojim slugama i svojem izraelskom narodu, pokazujui mu valjan put kojim e ii, i pusti kiu na zemlju koju si narodu svojem dao u batinu.

  6:28 Kad u zemlji zavlada glad, kuga, snijet i ra, kad navale skakavci i gusjenice, kad neprijatelj ovoga naroda pritisne koja od njegovih vrata ili kad udari kakva druga nevolja ili boletina,

  6:29 pouj svaku molitvu, svaki vapaj od kojega god ovjeka ili od cijeloga tvoga naroda izraelskog; ako svaki osjeti bol u srcu i rairi ruke k ovom Domu,

  6:30 uslii im molitvu i vapaj njihov u nebu gdje boravi i oprosti i daj svakomu po njegovim putovima, jer ti poznaje srce njegovo; jer ti jedini prozire srca ljudi

  6:31 da te se boje idui tvojim putovima dokle god ive na zemlji to je ti dade naim oevima.

  6:32 Pa i tuinca, koji nije od tvojega naroda izraelskog, nego je stigao iz daleke zemlje radi veliine tvoga Imena i radi tvoje snane ruke i podignute miice, ako doe i pomoli se u ovom Domu,

  6:33 uslii s neba, gdje prebiva, uslii sve vapaje njegove da bi svi zemaljski narodi upoznali Ime tvoje i bojali te se kao narod tvoj izraelski i da znaju da je tvoje Ime prizvano nad ovaj Dom koji sam sagradio.

  6:34 Kad narod tvoj krene na neprijatelja putem kojim ga ti uputi i pomoli se tebi, okrenut gradu to si ga izabrao i prema Domu koji sam podigao tvome Imenu,

  6:35 uslii mu s neba molitvu i pronju i uini mu pravdu.

  6:36 Kad ti sagrijee, jer nema ovjeka koji ne grijei, a ti ih, rasrdiv se na njih, preda neprijateljima da ih zarobe i odvedu kao roblje u daleku ili blizu zemlju,

  6:37 pa ako se pokaju srcem u zemlji u koju budu dovedeni te se obrate i ponu te moliti za milost u zemlji svojih osvajaa govorei: 'Zgrijeili smo'

  6:38 i tako se obrate tebi svim srcem i svom duom u zemlji svoga ropstva u koju budu dovedeni kao roblje, i pomole se okrenuti k zemlji to je ti dade njihovim oevima i prema gradu koji si odabrao i prema Domu to sam ga podigao tvom Imenu,

  6:39 uslii s neba, gdje prebiva, njihovu molbu i njihove pronje, uini im pravdu i oprosti svome narodu to ti je zgrijeio.

  6:40 Sada, Boe moj, neka tvoje oi budu otvorene i tvoje ui paljive na molitve na ovom mjestu!

  6:41 Pa sada ustani, o Boe Jahve, poi k svojem poivalitu, ti i Koveg tvoje snage; neka se obuku u spasenje tvoji sveenici, o Boe Jahve, i vjerni tvoji neka se raduju u srei!

  6:42 Boe Jahve, ne odvrati lica od svog pomazanika, spomeni se milosti to ih dade sluzi svome Davidu!"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .