Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 4

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  4:1 Napravi tuani rtvenik dugaak dvadeset lakata, irok dvadeset i visok deset.

  4:2 Tada od rastaljene kovine izli more koje je od ruba do ruba mjerilo deset lakata; bilo je okruglo uokolo, pet lakata visoko, a u opsegu, mjereno vrpcom, imalo je trideset lakata.

  4:3 Pod njim bijahu likovi volovski to ga opasivahu uokrug. Po deset ih je bilo na jednom laktu te okruivahu more uokolo; dva je reda bilo tih volova, salivenih s morem.

  4:4 More je poivalo na dvanaest volova; tri su gledala na sjever, tri na zapad, tri na jug, tri na istok: more je stajalo na njima i svi su stranjim dijelom bili okrenuti unutra.

  4:5 Bilo je debelo pedalj, rub mu kao rub u ae, kao cvijet, a moglo je primiti tri tisue bata.

  4:6 Napravi deset umivaonika i postavi ih pet zdesna, pet slijeva da se u njima pere; u njima su prali to je trebalo za paljenice; more je bilo namijenjeno sveenicima da se umivaju u njemu.

  4:7 Napravi deset zlatnih svijenjaka prema propisu i stavi ih u Hekal, pet s desne strane, pet s lijeve.

  4:8 Onda napravi deset stolova i postavi ih u Hekalu, pet zdesna, a pet slijeva. Napravi stotinu zlatnih kotlia.

  4:9 Onda naini trijem sveeniki veliko dvorite s vratima koja prevue tuem.

  4:10 More stavi s desne strane prema jugoistoku.

  4:11 Huram naini lonce, lopate i kotlie. Dovri sav posao to ga je obavljao kralju Salomonu za Dom Boji:

  4:12 dva stupa; dvije glavice to su bile navrh stupova; dva opleta da prekriju dvije glavice to bijahu navrh stupova;

  4:13 etiri stotine mogranja za oba opleta; dva reda mogranja za svaki oplet da prekriju dvije glavice navrh stupova;

  4:14 deset podnoja i deset umivaonika na podnojima;

  4:15 jedno more i dvanaest volova pod njim;

  4:16 lonce, lopate, viljuke i sav pribor za njih napravi od tua Huram Abi kralju Salomonu za Dom Jahvin.

  4:17 Kralj odredi da ih saliju u Jordanskoj ravnici, kod gaza Adame, izmeu Sukota i Serede.

  4:18 Salomon napravi tako mnogo tih predmeta da se nije mogla izmjeriti teina tua.

  4:19 Onda napravi sve predmete namijenjene Domu Bojemu: zlatni rtvenik i stolove na kojima bjehu prineseni kruhovi,

  4:20 zlatne svijenjake sa svjetiljkama od istoga zlata to su se, po propisu, trebale paliti pred Debirom;

  4:21 cvjetove, svjetiljke i usekae od zlata; bilo je to isto zlato;

  4:22 noice, kotlie, maice i kadionice od istoga zlata; ulaz u Dom, nutarnja vrata - Svetinje nad svetinjama - i vrata Doma - Hekala - bila su zlatna.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .