Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2KINGS 18

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  18:1 Tree godine kraljevanja Hoee, sina Elina, u Izraelu, postao je judejskim kraljem Ezekija, sin Ahazov.

  18:2 Bilo mu je dvadeset i pet godina kad se zakraljio. Kraljevao je dvadeset i devet godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Abija, Zaharijina ki.

  18:3 inio je to je pravo u oima Jahvinim, sasvim kao njegov otac David.

  18:4 On je uklonio uzviice, sruio je stupove, sasjekao je aere i razbio zmiju od mjedi koju bijae nainio Mojsije. Izraelci su joj sve do tada prinosili rtve. Zvali su je Nehutan.

  18:5 Pouzdavao se u Jahvu, Boga Izraelova. Ni prije njega ni poslije njega ne bijae mu ravna meu kraljevima judejskim.

  18:6 Prionuo je uz Jahvu i nikada se nije okrenuo od njega. Drao je sve zapovijedi to ih je Jahve dao preko Mojsija.

  18:7 I Jahve bijae s njim, pomagae ga u svim njegovim pothvatima. Pobunio se protiv asirskog kralja i nije mu vie bio podloan.

  18:8 On je potukao Filistejce do Gaze, opustoio njihovo podruje od straarskih kula sve do utvrenih gradova.

  18:9 etvrte godine vladavine Ezekijine, a to je bila sedma godina kraljevanja izraelskog kralja Hoee, sina Elina, napade asirski kralj Salmanasar Samariju i opsjede je.

  18:10 Osvojio ju je nakon tri godine. este godine Ezekijine vladavine, a devete godine izraelskog kralja Hoee, pala je Samarija.

  18:11 Asirski je kralj odveo Izraelce u suanjstvo u Asiriju i naselio ih u Halahu, na Haboru, rijeci gozanskoj, i u medijskim gradovima.

  18:12 Bijae to stoga to nisu posluali glas Jahve, Boga svoga, i to su prekrili njegov Savez i sve to im je naredio Mojsije, sluga Jahvin. Nisu nita sluali niti vrili.

  18:13 etrnaeste godine Ezekijina kraljevanja asirski kralj Sanherib napade utvrene judejske gradove i osvoji ih.

  18:14 Tada judejski kralj Ezekija porui asirskom kralju u Laki: "Pogrijeio sam! Obustavi svoje napade na me. Snosit u sve to mi nametne." Asirski kralj zatrai od Ezekije, judejskog kralja, tri stotine talenata srebra i trideset talenata zlata.

  18:15 I dade Ezekija sve srebro to se nalo u Domu Jahvinu i u riznicama kraljevskog dvora.

  18:16 U to je vrijeme Ezekija obio vrata i vratnice na Svetitu Jahvinu to ih bijae pozlatio on sam, judejski kralj Ezekija, i posla to asirskom kralju.

  18:17 Asirski je kralj poslao iz Lakia u Jeruzalem kralju Ezekiji vrhovnog zapovjednika vojske, velikog dvoranina i peharnika s jakom vojskom. Krenue oni, a kad su stigli u Jeruzalem, stadoe kod vodovoda Gornjeg ribnjaka, na putu u Valjarevo polje.

  18:18 Oni pozvae kralja. Pred njim je izaao upravitelj dvora Elijakim, sin Hilkijin, pisar ebna i savjetnik Joah, sin Asafov.

  18:19 Veliki peharnik ree im: "Kaite Ezekiji: 'Ovako veli veliki kralj, kralj asirski: kakvo je to pouzdanje u koje se uzda?

  18:20 Misli li da su prazne rijei ve savjet i snaga za rat? U koga se uzda da si se pobunio protiv mene?

  18:21 Eto, oslanja se na Egipat, na slomljenu trsku koja probada i prodire dlan onomu tko se na nju nasloni. Takav je faraon, kralj egipatski, svima koji se uzdaju u njega.'

  18:22 Moda ete mi odgovoriti: 'Uzdamo se u Jahvu, Boga svojega.' Ali nije li njemu Ezekija uklonio uzviice i rtvenike i zapovjedio Judejcima i Jeruzalemu: 'Samo se pred ovim rtvenikom u Jeruzalemu klanjajte.'

  18:23 Hajde, okladi se s mojim gospodarom, asirskim kraljem: dat u ti dvije tisue konja ako mogne nai jahae za njih!

  18:24 Kako e onda odoljeti jednome jedinom od najmanjih slugu moga gospodara? Ali se ti uzda u Egipat da e ti dati kola i konjanika.

  18:25 Naposljetku, zar sam ja mimo volju Jahvinu krenuo protiv ovoga mjesta da ga razorim? Sam mi je Jahve rekao: 'Idi na tu zemlju i razori je!'"

  18:26 Elijakim, ebna i Joah rekoe velikom peharniku: "Molimo te, govori svojim slugama aramejski, jer mi razumijemo; ne govori s nama judejski da uje narod koji je na zidinama!"

  18:27 Ali im veliki peharnik odgovori: "Zar me moj gospodar poslao da ovo kaem tvome gospodaru i tebi, a ne upravo onim ljudima koji sjede na zidinama, osueni da s vama jedu svoju neist i piju svoju mokrau?"

  18:28 Tada se veliki peharnik uspravi i u sav glas povika na judejskom ove rijei: "ujte rije velikoga kralja, kralja asirskog!

  18:29 Ovako veli kralj: 'Neka vas Ezekija ne zavarava, jer vas ne moe izbaviti iz moje ruke.

  18:30 Neka vas Ezekija ne hrabri pouzdanjem u Jahvu govorei: Jahve e nas sigurno izbaviti, ovaj grad nee pasti u ruke kralju asirskom.'

  18:31 Ne sluajte Ezekije, jer ovako veli asirski kralj: 'Sklopite mir sa mnom, predajte mi se, pa neka svaki od vas jede plodove iz svoga vinograda i sa svoje smokve i neka pije vode iz svojega studenca

  18:32 dok ne doem i ne odvedem vas u zemlju kao to je vaa, u zemlju penice i mota, u zemlju kruha i vinograda, u zemlju ulja i meda da biste ivjeli i da ne pomrete. Ne dajte da vas Ezekija zaludi govorei vam: Jahve e vas izbaviti.'

  18:33 Jesu li bogovi drugih naroda izbavili svoje zemlje iz ruku asirskoga kralja?

  18:34 Gdje su bogovi hamatski i arpadski, gdje su bogovi sefarvajimski, henski i ivski, gdje su bogovi samarijski da izbave Samariju iz ruke moje?

  18:35 Koji su meu svim bogovima tih zemalja izbavili svoju zemlju iz moje ruke da bi Jahve izbavio Jeruzalem iz ruke moje?"

  18:36 utjeli su i ni rijei mu nisu odgovorili, jer kralj bijae zapovjedio: "Ne odgovarajte mu!"

  18:37 Upravitelj dvora Elijakim, sin Hilkijin, pisar ebna i savjetnik Joah, sin Asafov, dooe k Ezekiji, razdrijevi haljine, i saopie mu rijei velikoga peharnika


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .