Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2KINGS 17

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  17:1 Dvanaeste godine kraljevanja Ahaza u Judeji, postao je Hoea, sin Elin, izraelskim kraljem u Samariji. Kraljevao je devet godina.

  17:2 On je inio to je zlo u oima Jahvinim, ali ne kao izraelski kraljevi, njegovi prethodnici.

  17:3 Asirski kralj Salmanasar poao je protiv Hoee, koji mu se pokorio i plaao mu danak.

  17:4 Ali je asirski kralj otkrio da mu Hoea sprema zavjeru: jo je Hoea poslao poslanike egipatskom kralju Sou i nije platio danaka asirskom kralju kao svake godine. Tada ga asirski kralj baci u tamnicu.

  17:5 Asirski kralj osvoji svu zemlju i krenu opsjedati Samariju. Opsjedao ju je tri godine.

  17:6 Devete godine Hoeine vladavine zauze asirski kralj Samariju i odvede Izraelce u suanjstvo u Asiriju. Naselio ih je u Helahu, i na Haboru, rijeci u Gozanu, i u gradovima medijskim.

  17:7 I tako se dogodilo zato to su Izraelci sagrijeili protiv Jahve, Boga svoga, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, ispod vlasti faraona, kralja egipatskog. tovali su druge bogove,

  17:8 slijedili obiaje naroda to ih je Jahve protjerao pred sinovima Izraelovim, ivjeli po obiajima to su ih uveli kraljevi Izraelovi.

  17:9 Izraelci i njihovi kraljevi potajno su inili neprikladna djela protiv Jahve, Boga svoga. Podigli su uzviice u svim svojim naseljima: od straarskih kula pa do utvrenih gradova.

  17:10 Podizali su stupove i aere na svakom humku i pod svakim zelenim drvetom.

  17:11 Ondje su, na svim uzviicama, palili kad po obiaju naroda to ih je Jahve protjerao ispred njih i inili su zla djela te izazivali gnjev Jahvin.

  17:12 Sluili su idolima, premda im Jahve bijae rekao: "Ne inite toga!"

  17:13 A Jahve opominjae Izraelce i Judejce preko svih svojih proroka i sviju vidjelaca: "Obratite se od zlog puta svoga", govorio je, "i pokoravajte se naredbama i zapovijedima mojim prema Zakonu koji sam naloio ocima vaim i prema svemu to sam vam objavio preko slugu svojih - proroka."

  17:14 Ali oni nisu posluali nego su ostali tvrdovrati kao i njihovi oci, koji nisu vjerovali u Jahvu, Boga svoga.

  17:15 Prezreli su njegove zakone i Savez koji je sklopio s njihovim ocima i opomene njegove koje im je upuivao. Teili su za ispraznou, pa su i sami postali isprazni slijedei narode oko sebe, premda im je Jahve zapovjedio da ne ine kao oni.

  17:16 Odbacili su sve zapovijedi Jahve, Boga svoga, i nainili su sebi salivene idole, dva teleta. Podigli su aere, klanjali se svoj vojsci nebeskoj i sluili Baalu.

  17:17 Provodili su svoje sinove i keri kroz oganj, odavali se vraanju i gatanju, inei tako zlo u oima Jahvinim i razjarujui ga.

  17:18 Tada se Jahve razgnjevi na Izraela i odbaci ga ispred svoga lica. Ostalo je samo pleme Judino.

  17:19 Ali ni pleme Judino nije dralo zapovijedi Jahve, Boga svoga, i slijedilo je obiaje kojih su se drali Izraelci.

  17:20 I Jahve odbaci sav rod Izraela, ponizi ga i predade ga pljakaima, dok ih konano ne odbaci daleko od svoga lica.

  17:21 On je, konano, otrgnuo Izraelce od kue Davidove, a Izrael je proglasio kraljem Jeroboama, sina Nebatova. Jeroboam je odvratio Izraela od Jahve i naveo ih na veliku grehotu.

  17:22 Izraelci su slijedili svaki grijeh koji je Jeroboam poinio i od njega se nisu odvraali,

  17:23 dok konano Jahve nije odbacio Izraela ispred svoga lica, kako to bijae objavio po svojim slugama, prorocima. Odveo je Izraelce iz njihove zemlje u suanjstvo u Asiriju, gdje su do dananjega dana.

  17:24 Asirski je kralj doveo ljude iz Babilona, iz Kute, iz Ave, Hamata i iz Sefarvajima, i naselio ih u gradovima Samarije mjesto Izraelaca. Oni su zaposjeli Samariju i nastanili se u gradovima njezinim.

  17:25 U vrijeme naseljavanja u zemlju nisu tovali Jahve i on je poslao protiv njih lavove da ih rastrgaju.

  17:26 Zato su rekli asirskom kralju: "Narodi koje si preselio da ih nastani u gradovima Samarije ne znaju kako valja tovati Boga ove zemlje i on je na njih poslao lavove, koji ih usmruju, jer ti narodi ne poznaju bogotovlja ove zemlje."

  17:27 Tada je asirski kralj izdao ovu zapovijed: "Neka ide onamo jedan od sveenika koje sam odande doveo u suanjstvo; neka ide, neka se ondje nastani i poui ih u tovanju Boga one zemlje."

  17:28 Tako ode jedan od sveenika koji su bili odvedeni iz Samarije i nastani se u Betelu. On ih je pouio kako treba tovati Jahvu.

  17:29 Svaki je narod imao likove svojih bogova i postavili su ih u hramove na uzviicama koje su podigli Samarijanci, svaki narod u svojim gradovima u kojima ivljae.

  17:30 Babilonci nainie Sukot Benota, Kuani Nergala, Hamaani Aimu;

  17:31 Avijci nainie Nibhaza i Tartaka, a Sefarvajimci spaljivahu svoju djecu na ognju u ast Adrameleka i Anameleka, sefarvajimskih bogova.

  17:32 Oni su tovali i Jahvu i postavili su neke izmeu sebe za sveenike uzviica koji su im prinosili rtve u hramovima uzviica.

  17:33 tovali su Jahvu i sluili su svojim bogovima po obiaju onih naroda izmeu kojih su ih preselili.

  17:34 Oni se jo i danas dre starih obiaja. Ne tuju Jahve i ne usklauju svojih pravila i obiaja sa Zakonom i zapovijedima to ih je Jahve naredio djeci Jakova komu je nadjenuo ime Izrael.

  17:35 Jahve bijae s njima sklopio Savez i zapovjedio im: "Ne tujte tuih bogova niti im se klanjajte. Nemojte ih tovati niti im rtava prinositi.

  17:36 Samo je Jahve onaj koji vas je velikom snagom svoje ispruene ruke izveo iz zemlje egipatske; njega tujte, njemu se klanjajte i njemu rtve prinosite.

  17:37 Drite se pravila i obiaja, zakona i naredaba koje vam je propisao da ih vjerno ispunjavate uvijek i ne tujte tuih bogova.

  17:38 Nemojte zaboraviti Saveza koji sam sklopio s vama i nemojte tovati drugih bogova,

  17:39 samo Jahvu, Boga svoga, potujte i on e vas izbaviti iz ruke svih vaih neprijatelja."

  17:40 Ali oni nisu posluali, nego su se i dalje drali svoga starog obiaja.

  17:41 Tako su ti narodi tovali Jahvu, a sluili su i svojim idolima. Njihovi sinovi i sinovi njihovih sinova ine do dana dananjega onako kako su inili njihovi oci.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .