Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 48

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  48:1 A ovo su imena plemena: od krajnjega sjevera put Hetlona prema Ulazu u Hamat i Haser Enon, od damaanskoga kraja na sjeveru du Hamata, od istoka do zapada - dio Danov.

  48:2 Uz podruje Danovo, od istoka do zapada - dio Aerov.

  48:3 Uz podruje Aerovo, od istoka do zapada - dio Naftalijev.

  48:4 Uz podruje Naftalijevo, od istoka do zapada - dio Manaeov.

  48:5 Uz podruje Manaeovo, od istoka do zapada - dio Efrajimov.

  48:6 Uz podruje Efrajimovo, od istoka do zapada - dio Rubenov.

  48:7 Uz podruje Rubenovo, od istoka do zapada - dio Judin.

  48:8 Uz podruje Judino, od istoka do zapada neka bude pridrano podruje koje ete Jahvi prinijeti: dvadeset i pet tisua lakata u irinu, a u duinu kao svaki drugi dio, od istoka do zapada. U sredini neka bude Svetite.

  48:9 To pridrano podruje koje ete Jahvi prinijeti neka bude dugako dvadeset i pet tisua lakata, iroko deset tisua.

  48:10 To sveto, prineseno podruje za sveenike neka bude na sjeveru dvadeset i pet tisua lakata; prema zapadu iroko deset tisua, prema istoku iroko deset tisua; prema jugu dugako dvadeset i pet tisua. U sredini neka bude Jahvino Svetite.

  48:11 A posveenim sveenicima, potomcima Sadokovim, koji su mi vjerno sluili i nisu, kao leviti, zastranili kad su ono zastranili sinovi Izraelovi:

  48:12 njima e pripasti dio od toga najsvetijeg podruja zemlje, uz podruje levitsko.

  48:13 A levitima, ba kao i podruju sveenikom: dvadeset i pet tisua lakata u duinu i deset tisua lakata u irinu - ukupno dvadeset i pet tisua lakata u duinu, deset tisua u irinu.

  48:14 Od toga se nita ne smije prodati ni zamijeniti; ne smije se ni na koga prenijeti ta prvina zemlje, jer je Jahvi posveena.

  48:15 Pet tisua lakata u irinu, to ostane od onih dvadeset i pet tisua, neka bude ope podruje: za grad, za naselje i za istinu. Grad neka bude u sredini.

  48:16 Evo mjera: sa sjevera etiri tisue i pet stotina lakata; s juga etiri tisue i pet stotina; s istoka etiri tisue i pet stotina; sa zapada etiri tisue i pet stotina.

  48:17 A istina oko grada: dvije stotine i pedeset lakata prema sjeveru, dvije stotine i pedeset prema jugu, dvije stotine i pedeset prema istoku, dvije stotine i pedeset prema zapadu.

  48:18 to ostane u duinu, du svetoga podruja - deset tisua lakata prema istoku i deset tisua prema zapadu, du svetoga podruja - to neka bude za uzdravanje onih koji slue gradu.

  48:19 Ti koji slue gradu uzimat e se iz svih plemena Izraelovih.

  48:20 Sve, dakle, pridrano podruje - dvadeset i pet tisua lakata sa dvadeset i pet tisua, u etverokut - prinijet ete Jahvi: i sveto podruje i posjed gradski.

  48:21 Knezu pripada to preostane: s obje strane svetoga podruja i posjeda gradskoga - prema istoku dvadeset i pet tisua lakata, prema istonoj strani, i prema zapadu dvadeset i pet tisua lakata, prema zapadnoj strani, usporedo s drugim podrujima - sve je to kneevo. A u sredini je sveto podruje i Svetite Doma.

  48:22 Od levitskoga posjeda i od posjeda gradskoga - koje je usred kneeva - i izmeu Judina i Benjaminova podruja: kneevo je.

  48:23 Ostala plemena: od istoka do zapada - dio Benjaminov.

  48:24 Uz podruje Benjaminovo, od istoka do zapada - dio imunov.

  48:25 uz podruje imunovo, od istoka do zapada - dio Jisakarov.

  48:26 Uz podruje Jisakarovo, od istoka do zapada - dio Zebulunov.

  48:27 Uz podruje Zebulunovo, od istoka do zapada - dio Gadov.

  48:28 Uz podruje Gadovo, na junoj strani, prema jugu, ide granica od Tamara do Meripskih voda i Kadea, pa potokom prema Velikome moru.

  48:29 To je zemlja koju ete drijebom razdijeliti u batinu plemenima Izraelovim, to su njihovi dijelovi - rije je Jahve Gospoda.

  48:30 [30a] A ovo su gradska vrata

  48:31 [31a] koja e se zvati po Izraelovim plemenima. [30b] Na sjevernoj strani - etiri tisue i pet stotina lakata u duinu - [31b] troja vrata: Vrata Rubenova, Vrata Judina, Vrata Levijeva.

  48:32 Na istonoj strani - etiri tisue i pet stotina lakata u duinu - troja vrata: Vrata Josipova, Vrata Benjaminova, Vrata Danova.

  48:33 Na junoj strani - etiri tisue i pet stotina lakata u duinu - troja vrata: Vrata imunova, Vrata Jisakarova, Vrata Zebulunova.

  48:34 Sa zapadne strane - etiri tisue i pet stotina lakata u duinu - troja vrata: Vrata Gadova, Vrata Aerova, Vrata Naftalijeva.

  48:35 Sve uokolo: osamnaest tisua lakata. A ime e gradu unapredak biti: 'Jahve je ovdje.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .