Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 35

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  35:1 Bog ree Jakovu: "Ustani, idi gore u Betel te ondje ostani! Naini ondje rtvenik Bogu koji ti se objavio kad si bjeao od svoga brata Ezava!"

  35:2 I Jakov ree svojoj obitelji i svima koji bijahu s njime: "Odbacite tue kumire koji se nalaze u vaoj sredini; oistite se i preobucite.

  35:3 Idemo gore u Betel; ondje u nainiti rtvenik Bogu, koji me usliao kad sam bio u nevolji i sa mnom bio na putu kojim sam hodio."

  35:4 Oni predaju Jakovu sve tue kumire to su ih imali i naunice to su bile o njihovim uima, pa ih Jakov zakopa pod hrast kod ekema.

  35:5 Kad su se zaputili, strah od Boga spopadne okolina mjesta, tako da nisu ili u potjeru za Jakovljevim sinovima.

  35:6 Jakov stigne u Luz, to jest Betel, u zemlji kanaanskoj, i sav puk to je bio s njim.

  35:7 Ondje sagradi rtvenik i mjesto nazva El Betel, jer mu se ondje Bog objavio kad on bjeae pred svojim bratom Ezavom.

  35:8 Tada umre Rebekina dojilja Debora te je sahranie pod Betelom, pod hrastom, koji se otad zove "Tuni hrast".

  35:9 Bog se opet objavi Jakovu kad je stigao iz Padan Arama, te ga blagoslovi.

  35:10 Bog mu ree: "Ime ti je Jakov, ali se odsad nee zvati Jakov nego e Izrael biti tvoje ime." Tako ga prozva Izraelom.

  35:11 Onda mu Bog ree: "Ja sam El adaj - Bog Svesilni! Budi rodan i mnoi se! Od tebe potei e narod, mnotvo naroda, i kraljevi iz tvog e izai krila.

  35:12 Zemlju to je dadoh Abrahamu i Izaku tebi predajem; i potomstvu tvojem poslije tebe zemlju u ovu dati."

  35:13 A onda Bog ode od njega gore.

  35:14 Na mjestu gdje je Bog s njim govorio Jakov uspravi stup, stup od kamena; na njemu prinese rtvu i izli ulja.

  35:15 A mjesto gdje mu je Bog govorio Jakov nazva Betel.

  35:16 Potom odu iz Betela. Jo bijae malo puta do Efrate, a Rahela se nae pri poroaju. Napali je teki trudovi.

  35:17 Kad su joj poroajni bolovi bili najtei, ree joj babica: "Ne boj se jer ti je i ovo sin!"

  35:18 Kad se rastavljala s duom - jer umirae Rahela - nadjenu sinu ime Ben Oni; ali ga otac prozva Benjamin.

  35:19 Tako umrije Rahela. Sahrane je na putu u Efratu, to jest Betlehem.

  35:20 A na njezinu grobu Jakov podigne spomenik - onaj to je na Rahelinu grobu do danas.

  35:21 Izrael krenu dalje te razape svoj ator s onu stranu Migdal-Edera.

  35:22 Dok je Izrael boravio u onom kraju, ode Ruben i legne s Bilhom, prilenicom svoga oca. Sazna za to Izrael. Izrael je imao dvanaest sinova.

  35:23 S Leom: Rubena, koji je Jakovljev prvoroenac, imuna, Levija, Judu, Jisakara i Zebuluna;

  35:24 s Rahelom: Josipa i Benjamina;

  35:25 s Bilhom, Rahelinom slukinjom: Dana i Naftalija;

  35:26 sa Zilpom, slukinjom Leinom: Gada i Aera. To su Jakovljevi sinovi to su mu se rodili u Padan Aramu.

  35:27 Jakov doe k svome ocu Izaku u Mamru u Kirjat Arbu, to je Hebron - gdje su boravili Abraham i Izak kao pridolice.

  35:28 Kad je Izaku bilo sto i osamdeset godina, umrije.

  35:29 Izak izdahne i umre, starac i godinama zasien, te bude pridruen svojim precima. Sahrane ga njegovi sinovi, Ezav i Jakov.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .