Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 36

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  36:1 Ovo su potomci Ezava, koji se zvao i Edom.

  36:2 Ezav je uzeo sebi ene od kanaanskih djevojaka: Adu, ker Hetita Elona; Oholibamu, ker Ane, unuku Sibeona Horijca;

  36:3 i Basematu, ker Jimaelovu, sestru Nebajotovu.

  36:4 Ada Ezavu rodi Elifaza, a Basemata rodi Reuela,

  36:5 Oholibama rodi Jeua, Jalama i Koraha. To su Ezavovi sinovi koji se rodie u zemlji kanaanskoj.

  36:6 Ezav uzme svoje ene, svoje sinove, svoje keri, svu eljad svoga doma; svoju stoku - krupnu i sitnu; svu imovinu to ju je namakao u zemlji kanaanskoj, pa ode u zemlju seirsku, daleko od svog brata Jakova.

  36:7 Njihov se, naime, posjed jako uveao te nisu mogli ostati zajedno: kraj u kojem su boravili nije ih mogao izdravati zbog njihova blaga.

  36:8 Tako se Ezav - Edom nazvani - naseli u brdskom kraju Seiru.

  36:9 Ovo je, dakle, potomstvo Ezava, praoca Edomaca, u brdskom kraju Seiru.

  36:10 Ovo su imena Ezavovih sinova: Elifaz, sin Ezavove ene Ade; Reuel, sin Ezavove ene Basemate.

  36:11 Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.

  36:12 Timna je bila inoa Ezavova sina Elifaza; ona je Elifazu rodila Amaleka. To su potomci Ezavove ene Ade.

  36:13 A ovo su sinovi Reuelovi: Nahat, Zerah, ama i Miza. Oni su bili sinovi Ezavove ene Basemate.

  36:14 A ovo su opet sinovi Ezavove ene Oholibame, Anine keri, unuke Sibeonove; ona je Ezavu rodila Jeua, Jalama i Koraha.

  36:15 Ovo su rodovske glave Ezavovih potomaka. Potomci Ezavova prvoroenca Elifaza: knez Teman, knez Omar, knez Sefo, knez Kenaz,

  36:16 knez Korah, knez Gatam i knez Amalek. To su rodovski glavari Elifazovi u zemlji edomskoj; to su potomci Adini.

  36:17 A ovo su potomci Ezavova sina Reuela: knez Nahat, knez Zerah, knez ama i knez Miza. To su rodovski glavari Reuelovi u zemlji edomskoj; to su potomci Ezavove ene Basemate.

  36:18 A ovo su potomci Ezavove ene Oholibame: knez Jeu, knez Jalam i knez Korah. To su rodovski glavari Ezavove ene Oholibame, keri Anine.

  36:19 To su bili sinovi Ezava-Edoma, njihovi knezovi.

  36:20 A ovo su sinovi Seira Horijca, itelji one zemlje: Lotan, obal, Sibeon, Ana,

  36:21 Dion, Eser i Dian. To su koljenovii Horijci, sinovi Seirovi, u zemlji edomskoj.

  36:22 Lotanovi sinovi bili su: Hori i Hemam; a sestra Lotanova bila je Timna.

  36:23 Ovo su bili sinovi obalovi: Alvan, Manahat, Ebal, efo i Onam.

  36:24 Sinovi Sibeonovi bijahu Aja i Ana. Ana je onaj koji je naao vrua vrela u pustari dok je uvao magarad svoga oca Sibeona.

  36:25 Ovo su bila djeca Ane: sin Dion i Anina ki Oholibama.

  36:26 Ovo su bili sinovi Dionovi: Hemdan, Eban, Jitran i Keran.

  36:27 Ovo su bili sinovi Eserovi: Bilhan, Zaavan i Akan.

  36:28 A sinovi Dianovi bili su: Uz i Aran.

  36:29 Ovo su knezovi Horijaca: knez Lotan, knez obal, knez Sibeon, knez Ana,

  36:30 knez Dion, knez Eser i knez Dian. To su bili knezovi Horijaca, glavar za glavarom, u zemlji seirskoj.

  36:31 Evo kraljeva koji su kraljevali u edomskoj zemlji prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih.

  36:32 Beorov sin Bela vladao je u Edomu; njegov se grad zvao Dinhaba.

  36:33 Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zeraha iz Bosre.

  36:34 Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Huam iz temanske zemlje.

  36:35 Kad je umro Huam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju. Ime je njegovu gradu bilo Avit.

  36:36 Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.

  36:37 Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto aul iz Rehobota na Rijeci.

  36:38 Kad umrije aul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin.

  36:39 Kad je umro Baal Hanan, Akborov sin, vladae Hadad. Ime je njegovu gradu bilo Pai. ena mu se zvala Mehetabela. Bila je ki Matredova, iz Me Zahaba.

  36:40 Ovo su imena Ezavovih knezova s njihovim nazivima po rodovima i smjetaju: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,

  36:41 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,

  36:42 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibzar,

  36:43 knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski, prema njihovim naseljima u zemlji koju su zaposjeli. To je Ezav, praotac Edomaca.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .