Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 14

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  14:1 Ovo je to su dobili u batinu sinovi Izraelovi u zemlji kanaanskoj - to su im razdijelili u batinu sveenik Eleazar i Joua, sin Nunov, i glavari porodica izraelskih plemena.

  14:2 drijebom su razdijelili batinu, kao to je Jahve odredio preko Mojsija, meu devet plemena i polovinu desetoga plemena.

  14:3 Mojsije je odredio batinu dvama plemenima i polovini desetog plemena s onu stranu Jordana, a levitima nije dao batine meu njima.

  14:4 Jer bijahu dva plemena sinova Josipovih: Manaeovo i Efrajimovo. A levitima nisu dali dijela u zemlji nego gradove za prebivanje i panjake za njihovu stoku i za blago njihovo.

  14:5 Kako je Jahve zapovjedio Mojsiju, tako su uinili sinovi Izraelovi pri diobi zemlje.

  14:6 Sinovi Judini pristupe k Joui u Gilgalu, a Kaleb, sin Jefuneov, Kenianin, ree mu: "Ti zna to je Jahve rekao Mojsiju, ovjeku Bojem, za mene i za tebe u Kade Barnei.

  14:7 Bilo mi je etrdeset godina kad me posla Mojsije, sluga Jahvin, iz Kade Barnee da uhodim zemlju. I donio sam mu izvjee kako sam najbolje znao.

  14:8 Braa koja su pola sa mnom uplaila su srce naroda, ali sam ja vrio volju Jahve, Boga svojega.

  14:9 I onoga se dana zakle Mojsije: 'Zemlja kojom je stupala noga tvoja pripast e tebi i sinovima tvojim u vjenu batinu, jer si vrio volju Jahve, Boga mojega.'

  14:10 I vidi, Jahve me sauvao u ivotu, kao to je rekao. Ve je prolo etrdeset i pet godina kako je Jahve to obeao Mojsiju, dok je Izrael jo iao pustinjom; sada mi je osamdeset i pet godina,

  14:11 ali sam jo i danas snaan kao to sam bio onoga dana kad me Mojsije poslao kao uhodu. Kao neko, i sada je moja snaga u meni, za borbu, da odem i da se vratim.

  14:12 Daj mi sada ovo gorje, koje mi je Jahve obeao onoga dana. Sam si uo onoga dana. Ondje su Anakovci, a i gradovi su im veliki i tvrdi. Ako je Jahve sa mnom, protjerat u ih, kako je to obeao Jahve."

  14:13 Tada ga Joua blagoslovi i dade Kalebu, sinu Jefuneovu, Hebron u batinu.

  14:14 Hebron je pripao u batinu Kalebu, sinu Jefuneovu, Kenianinu, sve do danas, jer je Kaleb vrio volju Jahve, Boga Izraelova.

  14:15 Hebron se prije zvao Kirjat Arba; a Arba bijae velik ovjek meu Anakovcima. I poinu zemlja od rata.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .