Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - MALACHI 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Evo aljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doi e iznenada u Hram svoj Gospod koga vi traite i aneo Saveza koga udite. Evo ga, dolazi ve - govori Jahve nad Vojskama.

  3:2 Ali tko e podnijeti dan njegova dolaska i tko e opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj ljevaev i kao luina bjelioeva.

  3:3 I zasjest e kao onaj to topi srebro i proiava. Oistit e sinove Levijeve i proistit e ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi rtvu u pravednosti.

  3:4 Tad e biti draga Jahvi rtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina.

  3:5 Doi u k vama na sud i bit u spreman svjedok protiv vraeva i preljubnika, protiv onih koji se lano kunu, protiv onih koji zakidaju plau radniku, udovici i siroti, protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje - govori Jahve nad Vojskama.

  3:6 Jer ja, Jahve, ne mijenjam se, a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka!

  3:7 Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne uvate ih. Vratite se meni, a ja u se vratiti vama - govori Jahve nad Vojskama. Pitate: "Kako da se vratimo?"

  3:8 Smije li ovjek prikraivati Boga? A vi mene prikraujete. I pitate: "U emu te prikratismo?" U desetini i u prinosu.

  3:9 Udareni ste prokletstvom jer me prikraujete vi, sav narod!

  3:10 Donesite itavu desetinu u riznicu da u mojoj kui bude hrane. Tada me iskuajte - govori Jahve nad Vojskama - neu li vam otvoriti ustave nebeske i neu li izliti na vas punom mjerom blagoslov,

  3:11 neu li zbog vas zaprijetit skakavcu da vam vie ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju - govori Jahve nad Vojskama.

  3:12 Svi e vas narodi tad drati sretnima, jer ete biti zemlja blaenstva - govori Jahve nad Vojskama.

  3:13 Teke su besjede vae protiv mene - govori Jahve.

  3:14 Vi ipak pitate: "to smo izmeu sebe govorili protiv tebe?" Govorili ste: "Zaludu je Bogu sluiti i kakva je korist to njegove uvamo propise i alosni hodimo pred Jahvom nad Vojskama.

  3:15 Odsad emo sretnim zvati oholice: napreduju oni koji zlo ine, i premda Boga iskuavaju, izvuku se!"

  3:16 Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, slua ih, i to se pred njim pie u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje Jahve i tuju Ime njegovo.

  3:17 Moji e biti, moja steevina - govori Jahve nad Vojskama. U Dan koji spremam bit u im milostiv kao to je milostiv otac sinu koji mu slui.

  3:18 I tada ete opet razlikovati pravednika od grenika, onoga koji slui Bogu od onoga koji mu ne slui.

  3:19 Jer evo dan dolazi poput pei uaren; oholi i zlikovci bit e kao strnjika: dan koji se blii spalit e ih - govori Jahve nad Vojskama - da im nee ostati ni korijena ni granice.

  3:20 A vama koji se Imena moga bojite sunce pravde e ogranuti sa zdravljem u zrakama, i vi ete izlaziti poskakujui kao telad na pau.

  3:21 I gazit ete bezbonike kao prah pod nogama u dan koji spremam" - govori Jahve nad Vojskama.

  3:22 "Spomenite se Zakona Mojsija, sluge moga, kome sam na Horebu propisao zakone i uredbe za sav Izrael.

  3:23 Evo, poslat u vam proroka Iliju prije nego doe Dan Jahvin, dan velik i straan.

  3:24 On e obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne doem i ne udarim prokletstvom zemlju."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .