Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 U onaj dan kad Mojsije završi podizanje Prebivališta i kad ga pomaza i posveti sa svim njegovim posuđem, a tako i žrtvenik sa svim njegovim priborom,

  7:2 pristupe glavari izraelski, starješine njihovih pradjedovskih domova, to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje,

  7:3 i dovedu svoje prinose pred Jahvu: šestora teretna kola i dvanaest volova - jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakoga pojedinoga. Dovedu ih pred Prebivalište.

  7:4 Tada Jahve progovori Mojsiju:

  7:5 "Primi to od njih za upotrebu pri službi u Šatoru sastanka; onda to podaj svakome levitu prema njegovoj službi."

  7:6 Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima.

  7:7 Dvoja kola i četiri vola dade Geršonovcima prema njihovoj službi,

  7:8 a četvera kola i osam volova dade Merarijevcima prema njihovoj službi pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.

  7:9 Kehatovcima nije dao ništa, jer je njihova zadaća bila nositi posvećene predmete na ramenima.

  7:10 Tada glavari prinesu prinos za posvetu žrtvenika na dan njegova pomazanja. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred žrtvenik,

  7:11 Jahve progovori Mojsiju: "Svakoga dana neka po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika!"

  7:12 Prvoga dana donese svoj prinos Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina.

  7:13 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; jedno i drugo bijaše napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu.

  7:14 Onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

  7:15 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:16 jedan jarac za žrtvu okajnicu,

  7:17 a za žrtvu pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Nahšona, Aminadabova sina.

  7:18 Drugoga dana donese svoj prinos Netanel, sin Suarov, glavar Jisakarovaca.

  7:19 Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu tešku sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;

  7:20 onda jednu zlatnu posudicu od deset šekela punu tamjana;

  7:21 jednog junca, jednoga ovna, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:22 jednog jarca za okajnicu,

  7:23 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Netanela, Suarova sina.

  7:24 Trećega dana donese svoj prinos glavar Zebulunovaca, Eliab, sin Helonov.

  7:25 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;

  7:26 jedna zlatna posudica puna tamjana;

  7:27 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:28 jedan jarac za okajnicu,

  7:29 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Eliaba, Helonova sina.

  7:30 Četvrtog dana donese svoj prinos glavar Rubenovaca, Elisur, sin Šedeurov.

  7:31 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;

  7:32 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

  7:33 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:34 jedan jarac za okajnicu,

  7:35 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elisura, Šedeurova sina.

  7:36 Petoga dana donese svoj prinos glavar Šimunovaca, Šelumiel, sim Surišadajev.

  7:37 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

  7:38 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

  7:39 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:40 jedan jarac za okajnicu,

  7:41 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Šelumiela, Surišadajeva sina.

  7:42 Šestoga dana donese svoj prinos glavar Gadovaca, Elijasaf, sin Deuelov.

  7:43 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

  7:44 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

  7:45 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:46 jedan jarac za okajnicu,

  7:47 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elijasafa, Deuelova sina.

  7:48 Sedmoga dana donese svoj prinos glavar Efrajimovaca, Elišama, sin Amihudov.

  7:49 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;

  7:50 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

  7:51 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu,

  7:52 jedan jarac za okajnicu,

  7:53 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elišama, Amihudova sina.

  7:54 Osmoga dana donese svoj prinos glavar Manašeovaca, Gamliel, sin Pedahsurov.

  7:55 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

  7:56 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

  7:57 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:58 jedan jarac za okajnicu,

  7:59 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Gamliela, Pedahsurova sina.

  7:60 Devetoga dana donese svoj prinos glavar Benjaminovaca, Abidan, sin Gidonijev.

  7:61 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

  7:62 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana,

  7:63 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:64 jedan jarac za okajnicu,

  7:65 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Abidana, Gidonijeva sina.

  7:66 Desetoga dana donese svoj prinos glavar Danovaca, Ahiezer, sin Amišadajev.

  7:67 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prikaznicu;

  7:68 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

  7:69 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:70 jedan jarac za okajnicu,

  7:71 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahiezera, Amišadajeva sina.

  7:72 Jedanaestoga dana donese svoj prinos glavar Ašerovaca, Pagiel, sin Okranov.

  7:73 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

  7:74 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

  7:75 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:76 jedan jarac za okajnicu,

  7:77 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Pagiela, Okranova sina.

  7:78 Dvanaestoga dana donese svoj prinos glavar Naftalijevaca, Ahira, sin Enanov.

  7:79 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

  7:80 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

  7:81 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

  7:82 jedan jarac za okajnicu,

  7:83 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahire, Enanova sina.

  7:84 To su bili prinosi glavara izraelskih za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotlića i dvanaest zlatnih posudica.

  7:85 Svaka srebrna zdjela težila je sto trideset šekela; svaki kotlić sedamdeset šekela. Svega srebra u posuđu bilo je dvije tisuće i četiri stotine hramskih šekela.

  7:86 Zlatnih posudica punih tamjana bilo je dvanaest, svaka posudica težila je deset hramskih šekela. Sve zlato u posudicama težilo je sto dvadeset šekela.

  7:87 Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s njihovim prinosima. Za okajnicu dvanaest jaraca.

  7:88 Sve stoke za pričesnicu: dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset kozlića i šezdeset janjaca od godine dana. To je bio prinos za posvetu žrtvenika pošto bijaše pomazan.

  7:89 Kad bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da razgovara s Njim, slušao bi glas kako mu govori ozgo s Pomirilišta što je bilo na Kovčegu svjedočanstva, među dva kerubina. Tada bi mu govori


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đîńńčéńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę