Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ROMANS 16

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  16:1 Preporuujem vam Febu, sestru nau, posluiteljicu Crkve u Kenhreji:

  16:2 primite je u Gospodinu kako dolikuje svetima i priskoite joj u pomo u svemu to od vas ustreba jer je i ona bila zatitnicom mnogima i meni samomu.

  16:3 Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu.

  16:4 Oni su za moj ivot podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana.

  16:5 Pozdravite i Crkvu u njihovoj kui. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista.

  16:6 Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas.

  16:7 Pozdravite Andronika i Juniju, roake i suuznike moje; oni su ugledni meu apostolima i prije mene bili su u Kristu.

  16:8 Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu.

  16:9 Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha.

  16:10 Pozdravite Apela, prokuanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove.

  16:11 Pozdravite Herodiona, roaka moga. Pozdravite Narcisove koji su u Gospodinu.

  16:12 Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu. Pozdravite ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u Gospodinu.

  16:13 Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodinu, i majku njegovu i moju.

  16:14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i brau koja su s njima.

  16:15 Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, i sve svete koji su s njima.

  16:16 Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove.

  16:17 Zaklinjem vas, brao, uvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste poueni, i klonite ih se.

  16:18 Jer takvi ne slue Gospodinu naemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim rijeima zavode srca nedunih.

  16:19 Doista, vaa je poslunost doprla do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo.

  16:20 Bog mira satrt e ubrzo Sotonu pod vaim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!

  16:21 Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, Jason i Sosipater, roaci moji.

  16:22 Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu.

  16:23 Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac moj i cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart.

  16:24 #

  16:25 Onomu koji vas moe uvrstiti - po mojem evanelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva preuenog drevnim vremenima,

  16:26 a sada oitovanog i po prorokim pismima odredbom vjenoga Boga svim narodima obznanjenog za poslunost, vjeru -

  16:27 jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.

  UVOD


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .