Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 Kdy pak usnul Abi s otci svmi, a pochovali jej v mst Davidov, kraloval Aza syn jeho msto nho. Za jeho dn v pokoji byla zem deset let.

  14:2 I inil Aza to, co se dobe lbilo Hospodinu Bohu jeho.

  14:3 Nebo zboil olte ciz i vsosti, a stroskotal obrazy jejich, a posekal hje jejich.

  14:4 A pikzal Judovi, aby hledali Hospodina Boha otc svch, a osthali zkona a pikzan jeho.

  14:5 Zkazil, pravm, po vech mstech Judskch vsosti a slunen obrazy, a bylo v pokoji krlovstv za asu jeho.

  14:6 Zatm vzdlal msta hrazen v Judstvu, proto e v pokoji byla zem, ani jak proti nmu vlka povstala tch let; nebo Hospodin dal jemu odpoinut.

  14:7 I ekl lidu Judskmu: Vzdlejme ta msta, a ohrame je zdmi a vemi, branami i zvorami, dokud zem jest v moci na. Aj, e jsme hledali Hospodina Boha svho, hledali jsme ho, a dal nm odpoinut odevad. A tak stavli a astn se jim zvedlo.

  14:8 Ml pak Aza vojsko tch, kte nosili tty a kop, z pokolen Judova tikrt sto tisc, a z Beniaminova pavznk a stelc dv st a osmdeste tisc. Vickni ti byli mui udatn.

  14:9 I vythl proti nim Zerach Mouenn, maje v vojt desetkrt sto tisc, a voz ti sta, a pithl a k Maresa.

  14:10 Vythl t i Aza proti nmu. I sikovali vojska v dol Sefata u Maresa.

  14:11 Tedy volal Aza k Hospodinu Bohu svmu, a ekl: Hospodine, nen poteb tob velikho mnostv, kdy ty chce pomoci mdlejm. Pomozi nm, Hospodine Boe n, nebo v tebe doufme, a ve jmnu tvm jdeme proti mnostv tomuto. Hospodine, ty jsi Bh n; nech nem moci proti tob bdn lovk.

  14:12 I ranil Hospodin Mouenny ped Azou a ped lidem Judskm, tak e utkali Mouennov.

  14:13 A honil je Aza i lid, kter byl s nm, a do Gerar. I padli Mouennov, e se nijak otaviti nemohli; nebo potni jsou ped Hospodinem a ped vojskem jeho. I odnesli onino koist velmi mnoho.

  14:14 Pohubili tak vecka msta vkol Gerar; strach zajist Hospodinv pipadl na n. I vzebrali vecka msta; nebo mnoho koist v nich bylo.

  14:15 T i obyvatele v stanch pi dobytcch zbili, a zajave ovec velmi mnoho a velbloud, navrtili se do Jeruzalma.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .