Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 64

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  64:1 bys protrhl nebesa a sstoupil, aby se od ptomnosti tv hory rozplynouti musily,

  64:2 (Jako od rozncenho ohn rozpoutjcho voda ve), abys v znmost uvedl jmno sv neptelm svm, a aby se ped tv tvou nrodov tsli;

  64:3 Jako kdy jsi inil hrozn vci, jich jsme se nenadli, sstoupil jsi, ped oblejem tvm hory se rozplvaly;

  64:4 eho se od vk neslchalo, a uima nepochopilo, oko nevdalo Boha krom tebe, aby tak inil tomu, kter na oekv.

  64:5 Vyel jsi vstc tomu, kdo ochotn in spravedlnost, a na cestch tvch na t se rozpomnali. Aj, ty rozhnvals se, proto e jsme heili na nich ustavin, a vak zachovni budeme,

  64:6 Akoli jsme jako neist my vickni, a jako roucho ohyzdn vecky spravedlnosti nae. Proe prme jako list my vickni, a nepravosti nae jako vtr zachvacuj ns.

  64:7 Nadto nen dnho, jeto by vzval jmno tv, a probudil se k tomu, aby se chopil tebe, aspo kdy jsi skryl tv svou ped nmi, a zpsobil to, abychom mizeli pro nepravosti nae.

  64:8 Ale ji, Hospodine, ty jsi otec n, my hlina, ty pak uinitel n, a tak jsme vickni dlo ruky tv.

  64:9 Nehnvej se tak velmi, Hospodine, ani se na vky rozpomnej na nepravost. vzhldni, prosme, vickni my lid tvj jsme.

  64:10 Msta svatosti tv obrcena jsou v pou, Sion v pou, i Jeruzalm v pustinu obrcen.

  64:11 Dm svatosti na a okrasy na, v kterm t chvlvali otcov nai, ohnm zkaen, a cokoli jsme mli nejvzcnjho, jest poplnno.

  64:12 I zdali pro ty vci, Hospodine, se zdr? Mleti a ns tak velmi trpiti bude?

  -

  God Rules.NET
   100 +   .