Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 4

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  4:1 Tehdy Je veden jest na pou od Ducha, aby pokoun byl od bla.

  4:2 A postiv se tyidceti dn a tyidceti noc, potom zlanl.

  4:3 A pistoupiv k nmu pokuitel, ekl: Jsi-li Syn Bo, rci, a kamen toto chlebov jsou.

  4:4 On pak odpovdaje, ekl: Psno jest: Ne samm chlebem iv bude lovk, ale kadm slovem vychzejcm skrze sta Bo.

  4:5 Tedy pojal jej bel do svatho msta a postavil ho na vrchu chrmu.

  4:6 A ekl mu: Jsi-li Syn Bo, spusti se dol; nebo psno jest, e andlm svm pikzal o tob, a na ruce uchop tebe, abys nkde o kmen nohy sv neurazil.

  4:7 I ekl mu Je: Zase psno jest: Nebude pokoueti Pna Boha svho.

  4:8 Opt pojal ho bel na horu vysokou velmi, a ukzal mu vecka krlovstv svta i slvu jejich, a ekl jemu:

  4:9 Toto vecko tob dm, jestlie padna, bude mi se klanti.

  4:10 Tedy d mu Je: Odejdi, satane; nebo jest psno: Pnu Bohu svmu klanti se bude a jemu sammu slouiti bude.

  4:11 Tedy opustil ho bel, a aj, andl pistoupili a slouili jemu.

  4:12 A kdy uslyel Je, e by Jan vsazen byl do ale, odel do Galilee.

  4:13 A opustiv Nazart, pied, bydlil v Kafarnaum za moem, v krajinch Zabulon a Neftalm,

  4:14 Aby se naplnilo povdn skrze Izaie proroka, koucho:

  4:15 Zem Zabulon a Neftalm pi moi za Jordnem, Galilea pohansk,

  4:16 Lid, kter bydlil v temnostech, vidl svtlo velik, a sedcm v krajin a stnu smrti, svtlo vzelo jim.

  4:17 Od toho asu poal Je kzati a praviti: Pokn ite; nebo se piblilo krlovstv nebesk.

  4:18 A chod Je podle moe Galilejskho, uzel dva bratry, imona, kter slove Petr, a Ondeje bratra jeho, ani poutj st do moe, (nebo byli rybi.)

  4:19 I d jim: Pojte za mnou, a uinm vs rybe lid.

  4:20 A oni hned opustive sti, li za nm.

  4:21 A pooded odtud, uzel jin dva bratry, Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, na lod s Zebedeem otcem jejich, ani tvrd sti sv. I povolal jich.

  4:22 A oni hned opustive lod a otce svho, li za nm.

  4:23 I prochzel Je vecku Galilei, ue v shromdnch jejich a ke evangelium krlovstv a uzdravuje velikou nemoc i velik neduh v lidu.

  4:24 A rozela se o nm povst po v Syrii. I pivedli k nmu vecky nemocn, rozlinmi neduhy a trpenmi poraen, i belnky, i nmsinky, i lakem poraen; a uzdravoval je.

  4:25 I li za nm zstupov mnoz z Galilee a z krajiny Desti mst, i z Jeruzalma i z Judstva i z Zajordn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .