Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 7

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  7:1 Bda mn, e jsem jako pabrek rod letnch, jako pabrkov po vinobran. Nen dnho hroznu k jdlu, prvotiny z ovoce d due m.

  7:2 Zahynul pobon z zem tto, a upmho mezi lidmi nen dnho; vickni napod o vylit krve klady in, jeden kad bratra svho lov st.

  7:3 Co zlho obma rukama pchaj, to aby za dobr poteno bylo. Kne d, a soudce z platku soud, a kdo velik jest, ten mluv pevrcenost due sv, a v hromadu ji pletou.

  7:4 Nejlep z nich jest jako bodlk, nejupmj pevyuje trn. Pichz den strnch tvch, navtven tv pichz; ji nastane zpleten jejich.

  7:5 Nedovujte se pteli, nedoufejte v vdce; ped tou, jen le v lnu tvm, osthej dve st svch.

  7:6 Nebo syn v lehkost uvod otce, dcera povstv proti matei sv, nevsta proti svegrui sv, a neptel jednoho kadho jsou vlastn jeho.

  7:7 Proto j na Hospodina vyhldati budu, oekvati budu na Boha spasen svho, vysly mne Bh mj.

  7:8 Neraduj se ze mne, neptelkyn m. Upadla-li jsem, povstanu; sedm-li v temnostech, svt mi Hospodin.

  7:9 Zivost Hospodinovu ponesu, nebo jsem proti nmu zheila, a se vdy zasad o mou pi, a mne zastane. Vyvede mne na svtlo, budu vidti spravedlnost jeho.

  7:10 Uz to neptelkyn m, a pikryje ji hanba, jeto mi k: Kde jest Hospodin Bh tvj? Oi m podvaj se na ni; ji bude rozlapna jako blto na ulicch.

  7:11 Toho dne, v nm vystaveny budou hradby tv, toho dne daleko se rozejde vpovd.

  7:12 Toho dne k tob pichzeti budou i z Assyrsk zem a do pevnost, a od pevnost a k ece, a od moe k moi, a od hory k hoe.

  7:13 A vak zem tato zputna bude pro obyvatele sv, pro ovoce in jejich.

  7:14 Pasi lid svj berlou svou, stdce ddictv svho, kter pebv osaml v lese u prosted pol, a spasou Bzan a Gald jako za dn starodvnch,

  7:15 Jako za dn v nich jsi vyel z zem Egyptsk. Uki jemu divn vci.

  7:16 Co vidouce nrodov, stydti se budou za vecku slu svou; vlo ruku na sta, a ui jejich ohlechnou.

  7:17 Lzati budou prach jako had, a jako hadov zemt s tesenm polezou z dr svch; k Hospodinu Bohu naemu, pedeni jsouce, pobhnou, a bti se tebe budou.

  7:18 Kdo jest Bh siln podobn tob, kter by snmal nepravost a promjel pestoupen ostatkm ddictv svho, kter by nedrel na vky hnvu svho, proto e lbost m v slitovn se?

  7:19 Navrt se, slituje se nad nmi, podman nepravosti nae; nbr uvre do hlubin moskch vecky hchy nae.

  7:20 Pravdomluvnm se uke Jkobovi, milosrdnm Abrahamovi, jako jsi pishl otcm naim ode dn starodvnch.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .