Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Bm Ninive: Kniha vidn Nahuma Elkoskho.

  1:2 Hospodin jest Bh horliv a mstitel, mstitel jesti Hospodin, a ziv. Hospodin uvod pomstu na protivnky sv, a dr hnv proti neptelm svm.

  1:3 Hospodin dlouhoekajc jest a velikomocn, vak nikoli neospravedluje vinnho. U vichru a boui jest cesta Hospodinova, a oblak jest prach noh jeho.

  1:4 Kdy domlouv moi, vysuuje je, i vecky eky vysuuje; chadne Bzan i Karmel, i kvt Libnsk chadne.

  1:5 Hory se tesou ped nm, a pahrbkov se rozplvaj, zem pak ho ped tv jeho, i okrlek zemsk a vickni, kte pebvaj na nm.

  1:6 Ped rozhnvnm jeho kdo ostoj? A kdo se postav proti prchlivosti hnvu jeho? Prchlivost jeho vylv se jako ohe, a skly vyvracej se ped nm.

  1:7 Dobr jest Hospodin, silou jest v den ssouen, a zn ty, kdo v nho doufaj.

  1:8 Proto povodn prudkou konec uin mstu jeho, a neptely Bo stihati budou temnosti.

  1:9 Co myslte proti Hospodinu? On konec uin, nezdvihne druh rny.

  1:10 Nebo rovn jako trn spleteni jsouce, a jako vnem opojeni, jako strnit such docela sehlceni budou.

  1:11 Z tebe vyel ten, kter mysl proti Hospodinu zl, rdce nelechetn.

  1:12 Takto d Hospodin: By se byli pokojn mli, byli by tak v rozen zstali aneb by toliko pemrtni byli; i bylo by to pominulo, a netrpil bych jich vce, tak jako jsem trpil.

  1:13 Nyn pak polmi jho jeho, aby neleelo na tob, a to, m jsi svzn, roztrhm.

  1:14 Nebo pikzan vydal proti tob Hospodin, nebude rozsvno ze jmna tvho vce; z domu Boha tvho vyhladm rytinu i slitinu, a kdy zlehen bude, zpsobm hrob.

  1:15 Aj hle na horch tchto nohy poten vci zvstujcho, ohlaujcho pokoj. Slavi, o Judo, slavnosti sv, pl sliby sv. Nebo nepokus se vce ani mimo tebe choditi nelechetn, docela jest vyhlazen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .