Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 50

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  50:1 alm Azafovi. Bh siln, Bh Hospodin mluvil, a pivolal zemi od vchodu slunce i od zpadu jeho.

  50:2 Z Siona v dokonal krse Bh zastkvl se.

  50:3 Be se Bh n, a nebude mleti; ohe ped nm ve zrati bude, a vkol nho vichice nramn.

  50:4 Zavolal nebes s hry i zem, aby soudil lid svj, ka:

  50:5 Shromate mi svat m, kte smlouvu se mnou uinili pi obtech.

  50:6 I budou vypravovati nebesa spravedlnost jeho; nebo sm Bh soudce jest. Slah.

  50:7 Sly, lide mj, a budu mluviti, Izraeli, a budu tebou osvdovati. J zajist Bh, Bh tvj jsem.

  50:8 Nechci t obviovati z piny obt tvch, ani zpal tvch, e by vdycky pede mnou nebyli.

  50:9 Nevezmu z domu tvho volka, ani z chlv tvch kozl.

  50:10 Nebo m jest vecka zv lesn, i hovada na tisci horch.

  50:11 J znm vecko ptactvo po horch, a zv poln ped sebou mm.

  50:12 Zlanm-li, nic tob o to nedm; nebo mj jest okrlek zemsk i plnost jeho.

  50:13 Zdali jdm maso z vol, a pijm krev kozlovou?

  50:14 Obtuj Bohu obt chvly, a pl Nejvymu sv sliby;

  50:15 A vzvej mne v den ssouen, vytrhnu t, a ty mne bude slaviti.

  50:16 Sic jinak bezbonku prav Bh: Co tob do toho, e ty vypravuje ustanoven m, a be smlouvu mou v sta sv,

  50:17 Ponvad jsi vzal v nenvist kze, a zavrhl jsi za sebe slova m.

  50:18 Vid-li zlodje, hned s nm b, a s cizolonky dl svj m.

  50:19 sta sv pout ke zlmu, a jazyk tvj skld lest.

  50:20 Usazuje se, a mluv proti bratru svmu, a na syna matky sv lehkost uvod.

  50:21 To jsi inil, a j mlel jsem. Ml-li jsi ty se domnvati, e j tob podobn budu? Nbr trestati t budu, a pedstavm to ped oi tv.

  50:22 Srozumjte tomu ji aspo vy, kte se zapomnte na Boha, abych snad nepochytil, a nebyl by, kdo by vytrhl.

  50:23 Kdo obtuje obt chvly, ten mne uct, a tomu, kdo napravuje cestu svou, uki spasen Bo.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .