Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Mnohokrt a mnoha zpsoby mluvil kdysi Bh k otcm skrze proroky,

  1:2 [ale] v tchto poslednch dnech mluvil k nm skrze [svho] Syna, jeho ustanovil za ddice veho a skrze nho tak stvoil svty.

  1:3 On je jasem [jeho] slvy a vyjdenm jeho podstaty; slovem svoj moci udruje vechno, [co je]. Kdy sm skrze sebe vykonal oitn naich hch, posadil se po pravici Velebnosti na vsostech

  1:4 a stal se o to vzneenjm, ne [jsou] andl, o vznanj jmno ne oni pijal za ddictv.

  1:5 Vdy ktermu z andl kdy ekl: "Ty jsi mj Syn; dnenho dne jsem t zplodil"? A znovu: "J mu budu otcem a on mi bude Synem."

  1:6 A znovu, kdy pivd Prvorozenho na svt, k: "A klanjte se mu vichni Bo andl!"

  1:7 O andlech sice k: "On in sv andly vtry a sv sluebnky plameny ohn."

  1:8 Ale o Synu k: "Tvj trn, Boe, [je] na vky vk; ezlo spravedlnosti [je] ezlem tvho krlovstv.

  1:9 Miloval jsi spravedlnost a nenvidl jsi nepravost; proto t, Boe, pomazal tvj Bh olejem vesel nad [vechny] tv spolenky."

  1:10 A [dle]: "Ty, Pane, jsi na potku zaloil zemi a nebesa jsou dlem tvch rukou.

  1:11 Ona pominou, ty vak zstv; vechna zestrnou jako roucho.

  1:12 Svine je jako pl᚝ a budou zmnna; ty vak jsi tent a tv lta [nikdy] nepestanou."

  1:13 A ktermu z andl kdy ekl: "Se po m pravici, dokud nepolom tv neptele za podno tvch nohou"?

  1:14 Nejsou snad vichni sluebnmi duchy, poslanmi ke slub tm, kdo se maj stt ddici spasen?

  -

  God Rules.NET
   100 +   .