Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Proto musme vnovat tm vt pozornost tomu, co jsme slyeli, abychom to snad neminuli.

  2:2 Jestlie toti slovo een skrze andly bylo pevn a kadmu pestoupen a neposlunosti se dostalo spravedliv odplaty,

  2:3 jak [potom] unikneme my, zanedbme-li takovto spasen, jen zaalo bt zvstovno skrze [samotnho] Pna a nm bylo potvrzeno tmi, kte [ho] slchali?

  2:4 Tak Bh [je] podle sv vle dosvduje znamenmi i divy, rozlinmi zzraky a udlenm Ducha Svatho.

  2:5 Ten budouc svt, o nm mluvme, pece nepoddal andlm.

  2:6 Nkdo vak na jednom mst vydal svdectv: "Co je lovk, e na nj pamatuje, a syn lovka, e ho navtvuje?

  2:7 Uinil jsi jej o mlo menm ne andly, korunoval jsi jej slvou a ct a ustanovil jsi jej nad dlem svch rukou.

  2:8 Vechno jsi poddal pod jeho nohy." Kdy mu tedy poddal vechno, nenechal nic, co by mu nebylo poddno. Nyn ovem jet nevidme, [e] je mu vechno poddno,

  2:9 ale Jee, jen se stal o mlo menm ne andl, aby z Bo milosti okusil smrt za kadho [lovka], toho vidme pro utrpen smrti korunovanho slvou a ct.

  2:10 Na toho, pro nho [je] vechno a skrze nho [je] vechno, se toti sluelo, aby pivedl mnoho syn do slvy, kdy skrze utrpen pivedl k cli vdce jejich spasen.

  2:11 Nebo ten, kter posvcuje, i ti, kte jsou posvcovni, [jsou] vichni z jednoho. Proto se nestyd nazvat je bratry,

  2:12 kdy k: "Budu ohlaovat tv jmno svm bratrm; uprosted shromdn ti budu zpvat chvly."

  2:13 A znovu: "J na nj budu spolhat." A znovu: "Hle, j a dti, kter mi dal Bh."

  2:14 A jeliko dti maj ast na tle a krvi, i on se jich podobn stal astnm, aby skrze smrt zniil toho, kdo ml moc smrti, to jest bla,

  2:15 a osvobodil ty, kdo byli po cel ivot dreni v otroctv strachem ze smrti.

  2:16 Andl se toti opravdu neujm, ale ujm se Abrahamova semene.

  2:17 Proto musel bt v kadm ohledu pipodobnn [svm] bratrm, aby se v Boch vcech stal milosrdnm a vrnm nejvym knzem a mohl vykonat [ob] usmen za hchy lidu.

  2:18 Vdy dky tomu, e sm trpl, kdy byl pokouen, me tm, kdo jsou pokoueni, pispt na pomoc.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .