Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 11

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  11:1 A byla mi dna ttina podobn [mic] holi a postavil se [tu] andl se slovy: "Vsta a zm Bo chrm i olt i ty, kte se v nm klanj.

  11:2 Ndvo, kter [je] venku [ped] chrmem, vak vynech a nem ho, nebo bylo dno pohanm a [ti] budou lapat [po] svatm mst tyicet dva msce.

  11:3 Ale dm [moc] dvma svm svdkm, kte budou prorokovat tisc dv st edest dn, obleeni pytlovinou."

  11:4 Ti jsou ty dv olivy a dva svcny stojc ped tv Boha [v] zem.

  11:5 A kdyby jim chtl nkdo ublit, vyjde z jejich st ohe a pohlt jejich neptele. Kdyby jim tedy chtl nkdo ublit, mus bt takto zabit.

  11:6 Ti [dva] maj moc zavt nebe, aby za dn jejich prorokovn neprel d隝; a maj moc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zashli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtt.

  11:7 Ale kdy dokon sv svdectv, povede proti nim ta elma vystupujc z propasti vlku a zvtz nad nimi a zabije je.

  11:8 A jejich mrtvoly [budou leet] na ulici toho velikho msta, kter se duchovn nazv Sodoma a Egypt, kde byl tak ukiovn n Pn.

  11:9 A [mnoz] z lid, pokolen, jazyk a nrod se budou dvat na jejich mrtvoly po ti a pl dne a nedovol jejich mrtvoly pochovat do hrob.

  11:10 A ti, kte bydl na zemi, se budou nad nimi radovat a veselit a budou poslat dary jedni druhm; protoe ti dva proroci trznili obyvatele zem.

  11:11 Ale po tech a pl dnech do nich vstoupil duch ivota od Boha a postavili se na nohy a na ty, kte je pozorovali, padla velik bze.

  11:12 Potom uslyeli velik hlas z nebe, kter jim ekl: "Vystupte sem!" A [oni] vystoupili v oblaku do nebe a jejich neptel je pozorovali.

  11:13 A v tu hodinu nastalo velik zemtesen a desetina msta padla a v tom zemtesen bylo zabito sedm tisc lid. A ostatn dostali strach a vzdali slvu nebeskmu Bohu.

  11:14 Druh "bda" pominulo; hle, tet "bda" pichz rychle:

  11:15 Tehdy zatroubil sedm andl a v nebi zaznly mocn hlasy kajc: "Krlovstv svta se stala [krlovstvm] naeho Pna a jeho Krista; a [on] bude kralovat na vky vk!"

  11:16 Tehdy tch tyiadvacet starc, kte sed na svch trnech ped Bom obliejem, padlo na tve a klanlo se Bohu

  11:17 se slovy: "Dkujeme tob, Pane, Vemohouc Boe, kter jsi a kter jsi byl a kter pichz; nebo ses chopil sv velik moci a ujal ses kralovn!

  11:18 Nrody se rozhnvaly a piel tvj hnv a as, aby byli souzeni mrtv a aby byla dna odplata tvm sluebnkm prorokm a svatm a tm, kte se boj tvho jmna, malm i velkm, a aby byli znieni ti, kte ni zemi."

  11:19 Tehdy se otevel Bo chrm v nebi a v jeho chrmu byla vidt truhla jeho smlouvy. A nastalo velik blskn, hlasy a hromobit, zemtesen a velik krupobit.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .