Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 16

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  16:1 Dupqce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus kn mijlocul cortului pe care -l kntinsese David pentru el, wi au adus knaintea lui Dumnezeu arderi de tot wi jertfe de mulyqmiri.

  16:2 Cknd a isprqvit David de adus arderile de tot wi jertfele de mulyqmiri, a binecuvkntat poporul kn Numele Domnului.

  16:3 Apoi a kmpqryit tuturor celor din Israel bqrbayi wi femei, fiecqruia ckte o pkne, o bucatq de carne wi o turtq de stafide.

  16:4 A dat Leviyilor sarcina sq facq slujba knaintea chivotului Domnului, sq chieme, sq laude wi sq slqveascq pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

  16:5 Acewtia erau: Asaf, cqpetenia; Zaharia, al doilea dupq el, Ieiel, Wemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom wi Ieiel. Ei aveau instrumente de muzicq, alqute wi arfe, wi Asaf suna din yimbale.

  16:6 Preoyii Benaia wi Iahaziel sunau mereu din trkmbiye knaintea chivotului legqmkntului lui Dumnezeu.

  16:7 Kn ziua aceea David a knsqrcinat pentru kntkiaw datq pe Asaf wi frayii sqi sq vesteascq laudele Domnului.

  16:8 Lqudayi pe Domnul, chemayi Numele Lui: faceyi cunoscut printre popoare faptele Lui knalte!

  16:9 Ckntayi, ckntayi kn cinstea Lui! Vorbiyi despre toate minunile Lui!

  16:10 Fqliyi-vq cu Numele Lui cel sfknt! Sq se bucure inima celor ce cautq pe Domnul!

  16:11 Cqutayi pe Domnul wi sprijinul Lui, cqutayi necurmat Faya Lui!

  16:12 Aduceyi-vq aminte de minunile pe cari le -a fqcut, de minunile Lui wi de judecqyile rostite de gura Lui,

  16:13 voi, sqmknya lui Israel, robul Squ, copiii lui Iacov, alewii Lui!

  16:14 Domnul este Dumnezeul nostru; judecqyile Lui se kmplinesc pe tot pqmkntul.

  16:15 Aduceyi-vq aminte totdeauna de legqmkntul Squ; de fqgqduinyele Lui, fqcute pentru o mie de neamuri de oameni,

  16:16 de legqmkntul pe care l -a fqcut cu Avraam, wi de jurqmkntul pe care l -a fqcut lui Isaac;

  16:17 El l -a fqcut o lege pentru Iacov, un legqmknt vecinic pentru Israel,

  16:18 zicknd: ,,Kyi voi da yara Canaanului, ca mowtenire care v`a cqzut la kmpqryealq.``

  16:19 Ei erau puyini la numqr atunci, foarte puyini la numqr, wi strqini kn yara aceea.

  16:20 Wi mergeau dela un neam la altul, wi dela o kmpqrqyie la un alt popor;

  16:21 dar El n`a kngqduit nimqnui sq -i asupreascq, wi a pedepsit kmpqrayi din pricina lor,

  16:22 zicknd: ,,Nu vq atingeyi de unwii Mei, wi nu faceyi nici un rqu proorocilor mei!

  16:23 Ckntayi Domnului, toyi locuitorii pqmkntului! Vestiyi din zi kn zi mkntuirea Lui;

  16:24 povestiyi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

  16:25 Cqci Domnul este mare wi foarte vrednic de laudq, El este de temut mai pesus de toyi dumnezeii;

  16:26 cqci toyi dumnezeii popoarelor sknt idoli, dar Domnul a fqcut cerurile.

  16:27 Mqreyia wi strqlucirea sknt knaintea Feyei Lui, tqria wi bucuria sknt kn locawul Lui.

  16:28 Familii de popoare, dayi Domnului, dayi Domnului slavq wi cinste!

  16:29 Dayi Domnului slavq pentru Numele Lui! Aduceyi daruri wi veniyi knaintea Lui, knchinayi-vq knaintea Domnului cu podoabe sfinte.

  16:30 Tremurayi knaintea Lui, toyi locuitorii pqmkntului! Cqci lumea este kntqritq, wi nu se clatinq.

  16:31 Sq se bucure cerurile, wi sq se veseleascq pqmkntul! Sq se spunq printre neamuri cq Domnul kmpqrqyewte!

  16:32 Sq urle marea cu tot ce este kn ea! Ckmpia sq se veseleascq kmpreunq cu tot ce este pe ea!

  16:33 Sq chiuie copacii din pqdure knaintea Domnului! Cqci El vine sq judece pqmkntul.

  16:34 Lqudayi pe Domnul, cqci este bun, cqci kndurarea Lui yine kn veac!

  16:35 Ziceyi: ,Mkntuiewte-ne, Dumnezeul mkntuirii, strknge-ne wi scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca sq lqudqm Numele Tqu cel sfknt, wi sq ne punem slava kn a Te lquda!

  16:36 Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din vecinicie kn vecinicie! Wi tot poporul a zis: ,Amin!` wi lquda pe Domnul!

  16:37 David a lqsat acolo, knaintea chivotului legqmkntului Domnului, pe Asaf wi pe frayii lui, ca sq slujeascq necurmat knaintea chivotului, kmplinindu-wi datoria zi de zi.

  16:38 A lqsat pe Obed-Edom wi pe Hosa cu frayii lor, kn numqr de wasezeci wi opt, pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, wi pe Hosa, ca uwieri.

  16:39 A pus pe preotul Yadoc wi pe preoyi, frayii sqi, knaintea locawului Domnului, pe knqlyimea din Gabaon,

  16:40 ca sq aducq necurmat Domnului arderi de tot, dimineaya wi seara, pe altarul arderilor de tot, wi sq kmplineascq tot ce este scris kn legea Domnului, poruncitq lui Israel de Domnul.

  16:41 Cu ei erau Heman wi Iedutun, wi ceilalyi cari fuseserq alewi wi numiyi pe nume ca sq laude pe Domnul, cqci kndurarea Lui yine kn veac.

  16:42 Cu ei erau Heman wi Iedutun, cari aveau trkmbiye wi yimbale pentru ceice sunau din ele, wi instrumente pentru ckntqri kn cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau uwieri.

  16:43 Tot poporul s`a dus fiecare la casa lui, wi David s`a kntors sq-wi binecuvinteze casa.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск