Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1SAMUEL 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Locuitorii din Chiriat-Iearim au venit, wi au suit chivotul Domnului; l-au dus kn casa lui Abinadab, pe deal, wi au sfinyit pe fiul squ Eleazar ca sq pqzeascq chivotul Domnului.

  7:2 Trecuse destulq vreme din ziua cknd fusese pus chivotul kn Chiriat-Iearim. Trecuserq douqzeci de ani. Atunci toatq casa lui Israel a plkns dupq Domnul.

  7:3 Samuel a zis kntregei case a lui Israel: ,,Dacq din toatq inima voastrq vq kntoarceyi la Domnul, scoateyi din mijlocul vostru dumnezeii strqini wi Astarteele..., kndreptayi-vq inima...... spre Domnul, wi slujiyi -I numai... Lui; wi El vq va izbqvi din mkna Filistenilor.``

  7:4 Wi copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii wi Astarteele, wi au slujit numai Domnului.

  7:5 Samuel a zis: ,,Strkngeyi pe tot Israelul la Miypa, wi eu mq voi ruga Domnului pentru voi.``

  7:6 Wi s`au strkns la Miypa. Au scos apq wi au vqrsat -o knaintea Domnului, wi au postit kn ziua aceea, zicknd: ,,Am pqcqtuit... kmpotriva Domnului!`` Samuel judeca pe copiii lui Israel la Miypa.

  7:7 Filistenii au aflat cq fiii lui Israel se adunaserq la Miypa, wi domnitorii Filistenilor s`au suit kmpotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s`au temut de Filisteni,

  7:8 wi au zis lui Samuel: ,,Nu knceta sq strigi pentru noi cqtre Domnul, Dumnezeul nostru, ca sq ne scape din mkna Filistenilor.``

  7:9 Samuel a luat un miel sugar, wi l -a adus kntreg ca ardere de tot Domnului. A strigat cqtre Domnul pentru Israel, wi Domnul l -a ascultat.

  7:10 Pe cknd aducea Samuel arderea de tot, Filistenii s`au apropiat ca sq batq pe Israel. Domnul a tunat kn ziua aceea cu mare vuiet kmpotriva Filistenilor, wi i -a pus pe fugq. Au fost bqtuyi dinaintea lui Israel.

  7:11 Bqrbayii lui Israel au iewit din Miypa, au urmqrit pe Filisteni, wi i-au bqtut pknq subt Bet-car.

  7:12 Samuel a luat o piatrq pe care a pus -o kntre Miypa wi Wen, wi i -a pus numele Eben-Ezer (Piatrq de ajutor), zicknd: ,,Pknq aici Domnul ne -a ajutat.``

  7:13 Astfel au fost smeriyi Filistenii, wi n`au mai venit pe yinutul lui Israel. Mkna Domnului a fost kmpotriva Filistenilor kn tot timpul vieyii lui Samuel.

  7:14 Cetqyile pe cari le luaserq Filistenii dela Israel, s`au kntors la Israel, dela Ecron pknq la Gat, cu yinutul lor; Israel le -a smuls din mkna Filistenilor. Wi a fost pace kntre Israel wi Amoriyi.

  7:15 Samuel a fost judecqtor kn Israel kn tot timpul vieyii lui.

  7:16 El se ducea kn fiecare an de fqcea knconjurul Betelului, Ghilgalului wi Miypei, wi judeca pe Israel kn toate locurile acestea.

  7:17 Apoi se kntorcea la Rama, unde era casa lui; wi acolo judeca pe Israel. Wi a zidit acolo un altar Domnului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск