Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 26

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  26:1 Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era kn vkrstq de wasesprezece ani, wi l -a pus kmpqrat kn locul tatqlui squ Amayia.

  26:2 Ozia a kntqrit Elotul wi l -a adus iarqw supt stqpknirea lui Iuda, dupqce a adormit kmpqratul cu pqrinyii sqi.

  26:3 Ozia avea wasesprezece ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit cincizeci wi doi de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Iecolia, din Ierusalim.

  26:4 El a fqcut ce este bine knaintea Domnului, kntocmai cum fqcuse tatql squ Amayia.

  26:5 A cqutat pe Dumnezeu kn timpul vieyii lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Wi kn timpul cknd a cqutat pe Domnul, Dumnezeu l -a fqcut sq propqweascq.

  26:6 A pornit cu rqzboi kmpotriva Filistenilor. A dqrkmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei, wi zidurile Asdodului, wi a zidit cetqyi kn yinutul Asdodului, wi kntre Filisteni.

  26:7 Dumnezeu l -a ajutat kmpotriva Filistenilor, kmpotriva Arabilor cari locuiau la Gur-Baal, wi kmpotriva Maoniyilor.

  26:8 Amoniyii aduceau daruri lui Ozia, wi faima lui s`a kntins pqnq la hotarele Egiptului, cqci a ajuns foarte puternic.

  26:9 Ozia a zidit turnuri la Ierusalim pe poarta unghiului, pe poarta vqii, wi pe unghiu, wi le -a kntqrit.

  26:10 A zidit turnuri kn pustie, wi a sqpat multe fkntkni, pentru cq avea multe turme kn vqi wi kn ckmpie, wi plugari wi vieri kn munyi wi la Carmel, cqci ki plqcea lucrarea pqmkntului.

  26:11 Ozia avea o oaste de ostawi cari mergeau la rqzboi kn cete, socotite dupq numqrqtoarea fqcutq de logofqtul Ieiel wi dregqtorul Maaseia, wi puse supt poruncile lui Hanania, una din cqpeteniile kmpqratului.

  26:12 Tot numqrul capilor caselor pqrintewti, al vitejilor, era de douq mii wase sute.

  26:13 Ei porunceau peste o oaste de trei sute wapte mii cinci sute de ostawi, kn stare sq ajute pe kmpqrat kmpotriva vrqjmawului.

  26:14 Ozia le -a dat pentru toatq owtirea scuturi, suliyi, coifuri, platowe, arcuri wi prqwtii.

  26:15 A fqcut la Ierusalim mawini iscodite de un mewter, cari aveau sq fie awezate pe turnuri wi pe unghiuri, ca sq arunce sqgeyi wi pietre mari. Faima lui s`a kntins pknq departe, cqci a fost ajutat kn chip minunat pknq ce a ajuns foarte puternic.

  26:16 Dar cknd a ajuns puternic, inima i s`a knqlyat wi l -a dus la peire. A pqcqtuit kmpotriva Domnului, Dumnezeului squ, intrknd kn Templul Domnului ca sq ardq tqmkie pe altarul tqmkierii.

  26:17 Preotul Azaria a intrat dupq el, cu optzeci de preoyi ai Domnului, oameni de inimq,

  26:18 cari s`au kmpotrivit kmpqratului Ozia, wi i-au zis: ,,N`ai drept, Ozia, sq aduci tqmkie Domnului! Dreptul acesta kl au preoyii, fiii lui Aaron, cari au fost sfinyiyi ca s`o aducq. Iewi din sfkntul locaw, cqci faci un pqcat! Wi lucrul acesta nu-yi va face cinste knaintea Domnului Dumnezeu.``

  26:19 Ozia s`a mkniat. Kn mknq avea o cqdelniyq. Wi cum s`a mkniat pe preoyi, i -a izbucnit lepra pe frunte, kn faya preoyilor, kn Casa Domnului, lkngq altarul tqmkierii.

  26:20 Marele preot Azaria wi toyi preoyii wi-au kndreptat privirile spre el, wi iatq cq era plin de leprq pe frunte. L-au scos repede afarq, wi el knsuw s`a grqbit sq iasq, pentrucq Domnul kl lovise.

  26:21 Kmpqratul Ozia a fost lepros pknq kn ziua moryii, wi a locuit kntr`o casq deosebitq ca lepros, cqci a fost izgonit din Casa Domnului. Wi fiul squ Iotam era kn fruntea casei kmpqratului wi judeca poporul yqrii.

  26:22 Celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintki wi cele de pe urmq, au fost scrise de Isaia, fiul lui Amoy, proorocul.

  26:23 Ozia a adormit cu pqrinyii sqi. Wi l-au kngropat cu pqrinyii sqi kn ogorul de knmormkntare al kmpqrayilor, cqci ziceau: ,,Este lepros.`` Kn locul lui, a domnit fiul squ Iotam.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск