Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 25

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  25:1 Cknd doi oameni vor avea o ceartq kntre ei, wi se vor knfqyiwa knaintea judecqyii ca sq fie judecayi, celui nevinovat sq -i dea drumul, iar pe cel vinovat sq -l oskndeascq.

  25:2 Dacq cel vinovat este oskndit sq fie bqtut, judecqtorul sq punq sq -l kntindq la pqmknt wi sq -i dea kn faya lui un numqr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui.

  25:3 Sq nu punq sq -i dea mai mult de patruzeci de lovituri, ca nu cumva, dkndu -i mai multe lovituri deckt atkt, fratele tqu sq fie knjosit knaintea ta.

  25:4 Sq nu legi gura boului, cknd treierq grkul.

  25:5 Cknd frayii vor locui kmpreunq, wi unul din ei va muri fqrq sq lase copii, nevasta mortului sq nu se mqrite afarq cu un strqin, ci cumnatul ei sq se ducq la ea, s`o ia de nevastq, wi sq se knsoare cu ea ca cumnat.

  25:6 Kntkiul nqscut, pe care -l va nawte, sq mowteneascq pe fratele cel mort wi sq -i poarte numele, pentruca numele acesta sq nu fie wters din Israel.

  25:7 Dacq omul acesta nu vrea sq ia pe cumnatq-sa, ea sq se suie la poarta cetqyii, la bqtrkni, wi sq spunq: ,,Cumnatul-meu nu vrea sq ridice kn Israel numele fratelui squ, nu vrea sq mq ia de nevastq dupq dreptul de cumnat.``

  25:8 Bqtrknii cetqyii sq -l cheme, wi sq -i vorbeascq. Dacq el stqruiewte, wi zice: ,,Nu vreau s`o iau,``

  25:9 atunci cumnatq-sa sq se apropie de el kn faya bqtrknilor, sq -i scoatq kncqlyqmintea din picior, wi sq -l scuipe kn fayq. Wi luknd cuvkntul, sq zicq: ,,Awa sq se facq omului care nu voiewte sq ridice casa fratelui squ.``

  25:10 Wi casa lui se va numi kn Israel ,,casa celui descqlyat``.

  25:11 Cknd doi oameni se vor certa unul cu altul, wi nevasta unuia se va apropia sq scoatq pe bqrbatul squ din mkna celui ce -l lovewte, dacq kntinde mkna wi apucq pe acesta din urmq de pqryile ruwinoase,

  25:12 sq -i tai mkna: sq n`ai nicio milq de ea.

  25:13 Sq n`ai kn sacul tqu douq feluri de greutqyi, una mare wi alta micq.

  25:14 Sq n`ai kn casq douq feluri de efq, una mare wi alta micq.

  25:15 Ci sq ai o greutate adevqratq wi dreaptq, sq ai o efq adevqratq wi dreaptq, pentruca sq ai zile multe kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu.

  25:16 Cqci oricine face aceste lucruri, oricine sqvkrwewte o nedreptate, este o urkciune knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.

  25:17 Adu-yi aminte ce yi -a fqcut Amalec pe drum, la iewirea voastrq din Egipt:

  25:18 cum te -a kntklnit pe drum, wi, fqrq nici o teamq de Dumnezeu, s`a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se tkrau la coadq, cknd erai obosit wi sleit de puteri.

  25:19 Cknd kyi va da Domnul, Dumnezeul tqu, odihnq, dupq ce te va izbqvi de toyi vrqjmawii cari te knconjoarq, kn yara pe care Domnul, Dumnezeul tqu, yi -o dq ca mowtenire wi spre stqpknire, sq wtergi pomenirea lui Amalec de subt ceruri: sq nu uiyi lucrul acesta.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск