Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 48

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  48:1 Iatq numele seminyiilor. La marginea de miazq noapte, dealungul drumului dela Hetlon, cum mergi spre Hamat wi Haryar-Enon, la hotarul Damascului dela miazq noapte spre Hamat, dela rqsqrit pknq spre apus: partea lui Dan.

  48:2 Lkngq hotarul lui Dan, dela rqsqrit pknq la apus, partea lui Awer.

  48:3 Lkngq hotarul lui Awer, dela rqsqrit pknq la apus partea lui Neftali.

  48:4 Lkngq hotarul lui Neftali, dela rqsqrit pknq la apus, partea lui Manase.

  48:5 Lkngq hotarul lui Manase, dela rqsqrit pknq la apus, partea lui Efraim.

  48:6 Lkngq hotarul lui Efraim, dela rqsqrit pknq la apus, partea lui Ruben.

  48:7 Lkngq hotarul lui Ruben, dela rqsqrit pknq la apus, partea lui Iuda.

  48:8 Lkngq hotarul lui Iuda, dela rqsqrit pknq la apus, va fi partea sfkntq pe care o veyi despqryi, latq de douqzeci wi cinci de mii de coyi wi lungq ckt una din pqryile dela rqsqrit pknq la apus; kn mijlocul ei va fi sfkntul Locaw.

  48:9 Partea pe care o veyi despqryi pentru Domnul, va avea douqzeci wi cinci de mii de coyi lungime kn lungime wi zece mii kn lqyime.

  48:10 Aceastq parte sfkntq va fi a preoyilor: douqzeci wi cinci de mii de coyi la miazq noapte, zece mii kn lat la apus, zece mii kn lat la rqsqrit, wi douqzeci wi cinci de mii kn lung la miazqzi. Kn mijloc knsq va fi sfkntul Locaw al Domnului.

  48:11 Ea va fi a preoyilor sfinyiyi, a fiilor lui Yadoc, cari au fqcut slujba sfkntului Meu Locaw, cari nu s`au rqtqcit ca Leviyii, cknd se rqtqceau copiii lui Israel.

  48:12 Ea va fi a lor, ca parte prea sfkntq, luatq din partea yqrii, care va fi osebitq Domnului, lkngq hotarul Leviyilor.

  48:13 Leviyii vor avea, alqturea cu hotarul preoyilor, douqzeci wi cinci de mii de coyi kn lung wi zece mii kn lat, douqzeci wi cinci de mii kn toatq lungimea wi zece mii kn lqyime.

  48:14 Nu vor putea sq vkndq nimic din ea nici sq schimbe; wi aceastq pkrgq a yqrii nu va putea fi knstrqinatq, cqci este knchinatq Domnului.

  48:15 Ceilalyi cinci mii de coyi knsq, cari mai rqmkn kn lat knaintea celor douqzeci wi cinci de mii, vor fi dayi cetqyii ca loc obicinuit, pentru locuinye wi pqwune; wi cetatea va fi la mijloc.

  48:16 Iatq -i mqsurile: kn spre miazq noapte patru mii cinci sute de coyi, kn spre miazqzi patru mii cinci sute, kn spre rqsqrit patru mii cinci sute, kn spre apus patru mii cinci sute.

  48:17 Cetatea va avea o kmprejurime de douq sute cincizeci de coyi la miazq noapte, douq sute cincizeci la miazqzi, douq sute cinci zeci la rqsqrit, wi douq sute cinci zeci la apus.

  48:18 Rqmqwiya din lungime, de lkngq partea sfkntq, zece mii la rqsqrit wi zece mii la apus, alqturi de partea sfkntq, va da veniturile rknduite pentru kntreyinerea lucrqtorilor cetqyii.

  48:19 Lucrqtorii cetqyii vor fi luayi din toate seminyiile lui Israel.

  48:20 Toatq partea sfkntq va fi de douqzeci wi cinci de mii de coyi kn lung wi douqzeci wi cinci de mii kn lat; wi va alcqtui un patrat kmpreunq cu partea pe care o veyi deosebi din ea ca mowie a cetqyii.

  48:21 Partea care va rqmknea va fi a domnitorului, de amkndouq laturile pqryii sfinte wi mowiei cetqyii, kn dreptul celor douqzeci wi cinci de mii de coyi ai pqryii sfinte lkngq hotarul de rqsqrit, wi la apus kn dreptul celor douq zeci wi mii de coyi lkngq hotarul de apus, kn dreptul pqryilor seminyiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sfkntq knsq wi sfkntul Locaw al casei vor fi la mijloc.

  48:22 Astfel mowia Leviyilor wi mowia cetqyii va fi kn locul pqryii cuvenite domnitorului, kn mijloc; adicq ce va fi kntre hotarul lui Iuda wi hotarul lui Beniamin va fi al domnitorului.

  48:23 Iatq celelalte seminyii. Dela rqsqrit pknq la apus va fi partea lui Beniamin.

  48:24 Lkngq hotarul lui Beniamin, dela rqsqrit pknq la apus, partea lui Simeon.

  48:25 Lkngq hotarul lui Simeon, dela rqsqrit pknq la apus, partea lui Isahar.

  48:26 Lkngq hotarul lui Isahar, dela rqsqrit pknq la apus, partea lui Zabulon.

  48:27 Lkngq hotarul lui Zabulon, dela rqsqrit pknq la apus, partea lui Gad.

  48:28 Lkngq hotarul lui Gad knsq, pe partea de miazqzi, la miazqzi, hotarul va merge dela Tamar pknq la apele Meriba dela Cades, pknq la pkrkul Egiptului, wi pknq la marea cea mare.

  48:29 Aceasta este yara pe care o veyi kmpqryi ca mowtenire prin sory seminyiilor lui Israel, wi acestea sknt pqryile lor, zice Domnul Dumnezeu.``

  48:30 ,,Iatq iewirile cetqyii. Kn partea de miazq noapte, care are o kntindere de patru mii cinci sute de coyi, -

  48:31 wi poryile cetqyii se vor numi dupq numele seminyiilor lui Israel-trei poryi la miazq noapte: o poartq a lui Ruben, o poartq a lui Iuda, wi o poartq a lui Levi.

  48:32 Kn partea de rqsqrit care are o kntindere de patru mii cinci sute de coyi, cu trei poryi: o poartq a lui Iosif, o poartq a lui Beniamin, wi o poartq a lui Dan.

  48:33 Kn partea de miazqzi, cu o kntindere de patru mii cinci sute de coyi wi trei poryi: o poartq a lui Simeon, o poartq a lui Isahar, wi o poartq a lui Zabulon.

  48:34 Kn partea de apus, cu o kntindere de patru mii cinci sute de coyi wi trei poryi: o poartq a lui Gad, o poartq a lui Awer, wi o poartq a lui Neftali.

  48:35 De jur kmprejurul cetqyii: optsprezece mii de coyi. Wi din ziua aceea, numele cetqyii va fi: ,Domnul este aici!


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск