Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - GENESIS 50

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  50:1 Iosif s`a aruncat pe faya tatqlui squ, l -a plkns, wi l -a sqrutat.

  50:2 A poruncit doftorilor, cari erau kn slujba lui, sq kmbqlsqmeze pe tatql squ; wi doftorii au kmbqlsqmat pe Israel.

  50:3 Patruzeci de zile au trecut astfel wi au fost kntrebuinyate cu kmbqlsqmarea lui. Wi Egiptenii l-au plkns waptezeci de zile.

  50:4 Dupqce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon, wi le -a zis: ,,Dacq am cqpqtat trecere knaintea voastrq, spuneyi, vq rog, lui Faraon, ce vq spun eu.

  50:5 Tatql meu m`a pus sq jur, zicknd: ,,Iatq, kn curknd eu am sq mor! Sq mq kngropi kn mormkntul, pe care mi l-am sqpat kn yara Canaan.` Aw vrea dar sq mq sui acolo, ca sq kngrop pe tatql meu; wi dupq aceea mq voi kntoarce.``

  50:6 Faraon a rqspuns: ,,Suie-te, wi kngroapq pe tatql tqu, dupq jurqmkntul pe care te -a pus sq -l faci.``

  50:7 Iosif s`a suit, ca sq kngroape pe tatql squ. Kmpreunq cu el s`au suit toyi slujitorii lui Faraon, bqtrknii casei lui, toyi bqtrknii yqrii Egiptului,

  50:8 toatq casa lui Iosif, frayii sqi, wi casa tatqlui squ; n`au lqsat kn yinutul Gosen deckt pruncii, oile wi boii.

  50:9 Kmpreunq cu Iosif mai erau carq wi cqlqreyi, awa cq alaiul era foarte mare.

  50:10 Cknd au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au fqcut plkngere mare wi jalnicq; wi Iosif a yinut kn cinstea tatqlui squ un bocet de wapte zile.

  50:11 Locuitorii yqrii, Cananiyii, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad, wi au zis: ,,Iatq un mare bocet printre Egipteni!`` De aceea s`a dat acestei arii numele Abel-Miyraim (Jalea Egiptenilor); ea este dincolo de Iordan.

  50:12 Astfel au kmplinit fiii lui Iacov poruncile tatqlui lor.

  50:13 L-au dus kn yara Canaan wi l-au kngropat kn pewtera din ogorul Macpela, pe care -l cumpqrase Avraam dela Hetitul Efron, ca mowie de knmormkntare, wi care este fayq kn fayq cu Mamre.

  50:14 Iosif, dupq ce a kngropat pe tatql squ, s`a kntors kn Egipt, kmpreunq cu frayii sqi wi cu toyi cei ce se suiserq cu el, ca sq kngroape pe tatql squ.

  50:15 Cknd au vqzut frayii lui Iosif cq tatql lor a murit, au zis: ,,Dacq va prinde Iosif urq pe noi, wi ne va kntoarce tot rqul, pe care i l-am fqcut?``

  50:16 Wi au trimes sq spunq lui Iosif: ,,Tatql tqu a dat porunca aceasta knainte de moarte:

  50:17 ,,Awa sq vorbiyi lui Iosif: ,Oh! iartq nelegiuirea frayilor tqi wi pqcatul lor, cqci yi-au fqcut rqu!` Iartq acum pqcatul robilor Dumnezeului tatqlui tqu!`` Iosif a plkns cknd a auzit cuvintele acestea.

  50:18 Frayii lui au venit wi s`au aruncat ei knwiwi cu faya la pqmknt knaintea lui, wi i-au zis: ,,Skntem robii tqi.``

  50:19 Iosif le -a zis: ,,Fiyi fqrq teamq; cqci sknt eu oare kn locul lui Dumnezeu?

  50:20 Voi, negrewit, v`ayi gkndit sq-mi faceyi rqu: dar Dumnezeu a schimbat rqul kn bine, ca sq kmplineascq ceeace se vede azi, wi anume, sq scape viaya unui popor kn mare numqr.

  50:21 Fiyi dar fqrq teamq, cqci eu vq voi hrqni, pe voi wi pe copiii vowtri.`` Wi i -a mkngqiat, wi le -a kmbqrbqtat inimile.

  50:22 Iosif a locuit kn Egipt, el wi casa tatqlui squ; wi a trqit o sutq zece ani.

  50:23 Iosif a vqzut pe fiii lui Efraim pknq la al treilea neam; wi fiii lui Machir, fiul lui Manase, s`au nqscut pe genunchii lui.

  50:24 Iosif a zis frayilor sqi: ,,Eu am sq mor! Dar Dumnezeu vq va cerceta, wi vq va face sq vq suiyi din yara aceasta kn yara, pe care a jurat cq o va da lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov.``

  50:25 Iosif a pus pe fiii lui Israel sq jure, zicknd: ,,Cknd vq va cerceta Dumnezeu, sq luayi wi oasele mele de aici.``

  50:26 Iosif a murit, kn vkrstq de o sutq zece ani. L-au kmbqlsqmat, wi l-au pus kntr`un sicriu kn Egipt


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск