Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - HOSEA 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Nu te bucura Israele, nu te veseli, ca popoarele, pentrucq ai curvit, pqrqsind pe Domnul, pentru cq ai iubit o platq necuratq kn toate ariile cu grku!

  9:2 Aria wi teascul nu -i vor hrqni, wi mustul le va lipsi.

  9:3 Nu vor rqmknea kn yara Domnului; ci Efraim se va kntoarce kn Egipt, wi vor mknca kn Asiria mkncqri necurate.

  9:4 Nu vor aduce Domnului vin ca jertfq de bquturq: cqci nu -I vor fi plqcute. Pknea lor le va fi ca o pkne de jale; toyi ceice vor mknca din ea, se vor face necurayi; cqci pknea lor va fi numai pentru ei, nu va intra kn Casa Domnului!

  9:5 Ce veyi face kn zilele de praznic, la sqrbqtorilor Domnului?

  9:6 Cqci iatq cq ei pleacq din pricina pustiirii; Egiptul ki va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul lor, va fi prada mqrqcinilor, wi vor crewte spinii kn corturile lor.

  9:7 Vin zilele pedepsei, vin zilele rqsplqtirii: Israel va vedea singur dacq proorocul este nebun, sau dacq omul knsuflat aiureazq. Wi aceasta din pricina mqrimii nelegiurilor wi rqzvrqtirilor tale.

  9:8 Efraim stq la pkndq kmpotriva Dumnezeului meu, proorocului i se kntind layuri de pqsqri pe toate cqile lui, kl vrqjmqwesc kn Casa Dumnezeului squ.

  9:9 S`au afundat kn stricqciune, ca kn zilele Ghibei; Domnul Kwi va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi pqcatele.

  9:10 Am gqsit pe Israel ca pe niwte struguri kn pustie, am vqzut pe pqrinyii vowtri ca pe cele dintki roade ale unui smochin, kn primqvarq; dar ei s`au dus la Baal-Peor, s`au pus kn slujba idolului sckrbos, wi au ajuns urkciowi ca wi acela pe care kl iubeau.

  9:11 Slava lui Efraim va sbura ca o pasqre: nu mai este nicio nawtere, nicio knsqrcinare, wi nicio zqmislire!

  9:12 Chiar dacq kwi vor crewte copiii, ki voi lipsi de ei knainte ca sq ajungq oameni mari; wi vai de ei, cknd Kmi voi kntoarce privirile dela ei!

  9:13 Efraim, dupq cum vqd, kwi dq copiii la pradq; wi Efraim kwi va duce singur copiii la celce -i va ucide! -

  9:14 Dq-le, Doamne!... Ce sq le dai?... Dq-le un pkntece, care sq nascq knainte de vreme wi ykye seci!...

  9:15 Toatq rqutatea lor este la Ghilgal; acolo M`am sckrbit de ei. Din pricina rqutqyii faptelor lor, ki voi izgoni din Casa Mea. Nu -i mai pot iubi, toate cqpeteniile lor sknt niwte kndqrqtnici.

  9:16 Efraim este lovit, rqdqcina i s`a uscat; nu mai dau rod; wi chiar dacq au copii, le voi omork rodul iubit de ei. -

  9:17 Dumnezeul meu ki va lepqda, pentru cq nu L-au ascultat: de aceea vor rqtqci printre neamuri. -


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск