Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 36

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  36:1 Kn al patrusprezecelea an al kmpqratului Ezechia, Sanherib, kmpqratul Asiriei, s`a suit kmpotriva tuturor cetqyilor kntqrite ale lui Iuda wi le -a luat.

  36:2 Wi kmpqratul Asiriei a trimes din Lachis la Ierusalim, la kmpqratul Ezechia, pe Rabwache, cu o puternicq owtire. Rabwache s`a oprit la canalul de apq al iazului de sus, pe drumul ogorului nqlbitorului.

  36:3 Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, cqpetenia casei kmpqratului, s`a dus la el, cu logofqtul Webna, wi cu Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul (arhivarul).

  36:4 Rabwache le -a zis: ,,Spuneyi lui Ezechia: ,Awa vorbewte marele kmpqrat, kmpqratul Asiriei: ,Ce este kncrederea aceasta, pe care te bizui?`

  36:5 Eu kyi spun cq acestea sknt vorbe kn vknt: pentru rqzboi trebuie chibzuinyq wi putere. Kn cine yi-ai pus dar kncrederea, de te-ai rqsculat kmpotriva mea?

  36:6 Iatq, ai pus -o kn Egipt, ai luat ca sprijin aceastq trestie ruptq, care knyeapq wi strqpunge mkna ori cui se sprijinewte pe ea! Awa este Faraon, kmpqratul Egiptului, pentru toyi ceice se kncred kn el.

  36:7 Dar poate cq kmi vei spune: ,Ne kncredem kn Domnul, Dumnezeul nostru!` Dar nu este El acela ale cqrui knqlyimi wi altare le -a kndepqrtat Ezechia, zicknd lui Iuda wi Ierusalimului: ,Sq vq knchinayi knaintea acestui altar?`

  36:8 Acum fq o knvoialq cu stqpknul meu, kmpqratul Asiriei, wi-yi voi da douq mii de cai; sq vedem dacq poyi face rost de cqlqreyi ca sq kncalece pe ei!

  36:9 Cum ai putea sq stai tu kmpotriva unei singure cqpetenii, dintre cei mai neknsemnayi slujitori ai stqpknului meu? Wi totuw tu kyi pui kncrederea kn Egipt pentru carq wi pentru cqlqreyi.

  36:10 Wi apoi, fqrq voia Domnului m`am suit eu kmpotriva yqrii acesteia s`o nimicesc? Domnul mi -a zis: ,Suie-te kmpotriva yqrii acesteia, wi nimicewte -o!``

  36:11 Eliachim, Webna wi Ioah au zis lui Rabwache: ,,Vorbewte robilor tqi kn limba aramaicq, fiindcq o knyelegem; nu ne vorbi kn limba evreiascq, kn auzul poporului care este pe zid.``

  36:12 Rabwache a rqspuns: ,,Oare stqpknului tqu wi yie m`a trimes stqpknul meu sq spun aceste cuvinte? Nu m`a trimes el sq le spun oamenilor acestora, cari wed pe zid ca sq-wi mqnknce balega wi sq-wi bea udul kmpreunq cu voi?``

  36:13 Apoi Rabwache a knaintat wi a strigat cu toatq puterea lui kn limba evreiascq: ,,Ascultayi cuvintele marelui kmpqrat, kmpqratul Asiriei!

  36:14 Awa vorbewte kmpqratul: ,Nu vq lqsayi amqgiyi de Ezechia, cqci nu va putea sq vq izbqveascq.

  36:15 Nu vq lqsayi mkngkiayi de Ezechia cu kncrederea kn Domnul, cknd vq zice: ,Domnul ne va izbqvi, wi cetatea aceasta nu va fi datq kn mknile kmpqratului Asiriei.`

  36:16 Nu ascultayi pe Ezechia. Cqci awa vorbewte kmpqratul Asiriei: ,Faceyi pace cu mine, supuneyi-vq mie, wi fiecare din voi va mknca din via lui wi din smochinul lui, wi va bea apq din fkntkna lui,

  36:17 pknq voi veni, wi vq voi lua kntr`o yarq ca a voastrq, kntr`o yarq plinq de grku wi de vin, o yarq plinq de pkne wi de vii.`

  36:18 Nu vq lqsayi amqgiyi de Ezechia, cknd vq zice: ,Domnul ne va izbqvi.` Oare dumnezeii neamurilor au izbqvit ei fiecare yara lui din mkna kmpqratului Asiriei?

  36:19 Unde sknt dumnezeii Hamatului wi Arpadului? Unde sknt dumnezeii din Sefarvaim? Wi unde sknt dumnezeii Samariei? Au izbqvit ei Samaria din mkna mea?

  36:20 Dintre toyi dumnezeii acestor yqri, cari din ei wi-au izbqvit yara din mkna mea, pentruca Domnul sq izbqveascq Ierusalimul din mkna mea?``

  36:21 Dar ei au tqcut, wi nu i-au rqspuns o vorbq; cqci kmpqratul dqduse porunca aceasta: ,,Sq nu -i rqspundeyi!``

  36:22 Wi Eliachim, fiul lui Hilchia, cqpetenia casei kmpqratului, Webna, logofqtul, wi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit astfel la Ezechia, cu hainele sfkwiate, wi i-au spus cuvintele lui Rabwache.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск