Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 48

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  48:1 ,,Ascultayi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, cari purtayi numele lui Israel, wi cari ayi iewit din apele lui Iuda; voi, cari ayi jurat pe Numele Domnului, wi cari chemayi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu kn adevqr, nici cu neprihqnire!

  48:2 Cqci ei kwi trag numele dela cetatea sfkntq, wi se bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cqrui Nume este Domnul owtirilor.

  48:3 De multq vreme am fqcut cele dintki proorocii, din gura Mea au iewit, wi Eu le-am vestit: deodatq am lucrat, wi s`au kmplinit.

  48:4 Wtiind cq ewti kmpietrit, cq grumazul kyi este un drug de fier, wi cq ai o frunte de aramq,

  48:5 yi-am vestit de mult aceste lucruri, yi le-am spus mai knainte ca sq se kntkmple, ca sq nu poyi sq zici: ,Idolul meu le -a fqcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le -a poruncit!`

  48:6 Ai auzit toate aceste lucruri pe cari le vezi acum! Wi nu vreyi sq le mqrturisiyi acum?... De acum, kyi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine.

  48:7 Ele se fac kn timpul de fayq, wi nu fac parte din trecut; pknq kn ziua de azi n`aveai nicio cunowtinyq despre ele, ca sq nu poyi zice: ,Iatq, cq le wtiam.`

  48:8 Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai wtiut, wi nici nu-yi era deschisq odinioarq urechea la ele: cqci wtiam cq ai sq fii necredincios, wi cq din nawtere ai fost numit rqzvrqtit.

  48:9 Din pricina Numelui Meu, sknt kndelung rqbdqtor, pentru slava Mea Mq opresc fayq de tine, ca sq nu te nimicesc.

  48:10 Iatq, te-am pus kn cuptor, dar nu te-am gqsit argint; te-am lqmurit kn cuptorul urgiei.

  48:11 Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau sq lucrez! Cqci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea.

  48:12 ,,Ascultq-Mq, Iacove! Wi tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sknt Cel dintki, wi tot Eu sknt wi Cel din urmq.

  48:13 Mkna Mea a kntemeiat pqmkntul, wi dreapta Mea a kntins cerurile: cum le-am chemat, s`au wi knfqyiwat kndatq.

  48:14 Strkngeyi-vq cu toyii wi ascultayi! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care -l iubewte Domnul va kmplini voia Lui kmpotriva Babilonului, wi brayul lui va apqsa asupra Haldeilor.

  48:15 Eu am vorbit, wi Eu l-am wi chemat; Eu l-am adus, wi lucrarea lui va izbuti.

  48:16 Apropiayi-vq de Mine, wi ascultayi! Dela knceput, n`am vorbit kn ascuns, dela obkrwia acestor lucruri, am fost de fayq. Wi acum, Domnul Dumnezeu m`a trimes cu Duhul Squ.

  48:17 Awa vorbewte Domnul, Rqscumpqrqtorul tqu, Sfkntul lui Israel: ,Eu, Domnul, Dumnezeul tqu, te knvqy ce este de folos, wi te cqlquzesc pe calea pe care trebuie sq mergi!

  48:18 O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un rku, wi fericirea ta ca valurile mqrii.

  48:19 Sqmknya ta ar fi fost ca nisipul, wi roadele pkntecelui tqu ca boabele de nisip; numele tqu n`ar fi fost wters wi nimicit knaintea Mea.

  48:20 Iewiyi din Babilon, fugiyi din mijlocul Haldeilor! Vestiyi, trkmbiyayi cu glas de veselie, dayi de wtire pknq la capqtul pqmkntului, spuneyi: ,Domnul a rqscumpqrat pe robul Squ Iacov!

  48:21 Wi nu vor suferi de sete kn pustiurile kn cari -i va duce: ci va face sq curgq pentru ei apq din stkncq, va despica stknca, wi va curge apa.

  48:22 Cei rqi n`au pace, zice Domnul.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск