Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Totuw kntunerecul nu va kmpqrqyi vecinic pe pqmkntul kn care acum este necaz. Dupq cum kn vremurile trecute a acoperit cu ocarq yara lui Zabulon wi yara lui Neftali, kn vremurile viitoare va acoperi cu slavq yinutul de lkngq mare, yara de dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor.

  9:2 Poporul, care umbla kn kntunerec, vede o mare luminq; peste cei ce locuiau kn yara umbrei moryii rqsare o luminq.

  9:3 Tu knmulyewti poporul, ki dai mari bucurii; wi el se bucurq knaintea Ta, cum se bucurq la seceriw, cum se veselewte la kmpqryirea prqzii.

  9:4 Cqci jugul care apqsa asupra lui, toiagul, care -i lovea spinarea, nuiaua celui ce -l asuprea, le-ai sfqrkmat, ca kn ziua lui Madian.

  9:5 Cqci orice kncqlyqminte purtatq kn knvqlmqwala luptei, wi orice hainq de rqzboi tqvqlitq kn sknge, vor fi aruncate kn flqcqri, ca sq fie arse de foc.

  9:6 Cqci un Copil ni s`a nqscut, un Fiu ni s`a dat, wi domnia va fi pe umqrul Lui; Kl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Pqrintele veciniciilor, Domn al pqcii.

  9:7 El va face ca domnia Lui sq creascq, wi o pace fqrq sfkrwit va da scaunului de domnie al lui David wi kmpqrqyiei lui, o va kntqri wi o va sprijini prin judecatq wi neprihqnire, de acum wi`n veci de veci: iatq ce va face rkvna Domnului owtirilor.

  9:8 Domnul trimete un cuvknt kmpotriva lui Iacov: cuvknt care cade asupra lui Israel.

  9:9 Tot poporul va avea cunowtinyq de el, Efraim wi locuitorii Samariei, cari spun cu mkndrie wi kngkmfare:

  9:10 ,,Au cqzut niwte cqrqmizi, dar vom zidi cu pietre cioplite, au fost tqiayi niwte smochini din Egipt, dar ki vom knlocui cu cedri.``

  9:11 De aceea Domnul va ridica kmpotriva lor pe vrqjmawii lui Reyin, wi va stkrni pe vrqjmawii lor:

  9:12 pe Sirieni de la rqsqrit, pe Filisteni de la apus; wi vor mknca pe Israel cu gura plinq; cu toate acestea, mknia Lui nu se potolewte, wi mkna Lui este tot kntinsq.

  9:13 Cqci nici poporul nu se kntoarce la Cel ce -l lovewte, wi nu cautq pe Domnul owtirilor.

  9:14 Deaceea Domnul va smulge din Israel capul wi coada, ramura de finic wi trestia, kntr`o singurq zi.

  9:15 (Bqtrknul wi dregqtorul sknt capul, wi proorocul, care knvayq pe oameni minciuni, este coada.)

  9:16 Cei ce povqyuiesc pe poporul acesta kl duc kn rqtqcire, wi cei ce se lasq povqyuiyi de ei sknt pierduyi.

  9:17 De aceea nici Domnul n`ar putea sq se bucure de tinerii lor, nici sq aibq milq de orfanii wi vqduvele lor, cqci toyi sknt niwte nelegiuiyi wi niwte rqi, wi toate gurile lor spun miwelii. Cu toate acestea, mknia Lui nu se potolewte, wi mkna Lui este tot kntinsq.

  9:18 Cqci rqutatea arde ca un foc, care mqnkncq mqrqcini wi spini, aprinde desiwul pqdurii, din care se knalyq stklpi de fum.

  9:19 De mknia Domnului owtirilor, yara parcq ar fi aprinsq, wi poporul este ca ars de foc; nimeni nu cruyq pe fratele squ,

  9:20 fiecare jqfuiewte kn dreapta, wi rqmkne flqmknd, mqnkncq kn stknga, wi nu se saturq. La urmq kwi mqnkncq fiecare carnea brayului squ:

  9:21 Manase mqnkncq pe Efraim, Efraim pe Manase, wi amkndoi kmpreunq pe Iuda. Cu toate acestea, mknia Lui nu se potolewte, wi mkna Lui este tot kntinsq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск