Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Vai de cei ce rostesc hotqrkri nelegiuite, wi de cei ce scriu porunci nedrepte,

  10:2 ca sq nu facq dreptate sqracilor, wi sq rqpeascq dreptul nenorociyilor poporului Meu, ca sq facq pe vqduve prada lor, wi sq jqfuiascq pe orfani!

  10:3 ,,Ce veyi face voi kn ziua pedepsei, wi a pieirii, care va veni din depqrtare peste voi?`` ,,La cine veyi fugi dupq ajutor, wi unde vq veyi lqsa bogqyia?``

  10:4 Unii vor fi kngenunchiayi kntre cei prinwi kn rqzboi, iar alyii vor cqdea kntre cei moryi. Cu toate acestea, mknia Lui nu se potolewte, wi mkna Lui tot kntinsq este.

  10:5 ,,Vai de Asirian-zice Domnul-nuiaua mkniei Mele, care poartq kn mknq toiagul urgiei Mele!

  10:6 I-am dat drumul kmpotriva unui neam nelegiuit, l-am trimes kmpotriva unui popor pe care sknt mkniat, ca sq -l prqdeze wi sq -l jqfuiascq, sq -l calce kn picioare ca noroiul de pe uliye.

  10:7 Dar el nu judecq awa, wi nu acesta este gkndul inimii lui; ci el nu se gkndewte deckt sq nimiceascq, deckt sq prqpqdeascq neamurile cu grqmada.

  10:8 Cqci el zice: ,Nu sknt voivozii mei tot atkyia kmpqrayi?`

  10:9 ,Nu s`a kntkmplat cu Calno la fel ca wi cu Carchemiwul?` ,Nu s`a kntkmplat cu Hamatul ca wi cu Arpadul?` ,Nu s`a kntkmplat Samariei la fel ca Damascului?`

  10:10 ,Dupq cum mkna mea a pus stqpknire pe kmpqrqyiile idolilor, (unde erau mai multe icoane deckt la Ierusalim wi kn Samaria),

  10:11 cum am fqcut Samariei wi idolilor ei, nu voi face wi Ierusalimului wi icoanelor lui?.``

  10:12 Dar, dupqce Domnul Kwi va kmplini toatq lucrarea Lui pe muntele Sionului wi la Ierusalim, voi pedepsi-zice Domnul-pe kmpqratul Asiriei pentru rodul inimii lui kngkmfate, wi pentru trufia privirilor lui semeye,

  10:13 cqci el a zis: ,,Prin puterea mknei mele am fqcut aceste lucruri, wi prin knyelepciunea mea, -cqci sknt priceput; am kmpins knapoi hotarele popoarelor, wi le-am jqfuit vistieriile, wi, ca un viteaz, am dat jos pe cei ce wedeau pe scaunele lor de domnie;

  10:14 am pus mkna pe bogqyiile popoarelor, ca pe un cuib, wi, cum se strkng niwte ouq pqrqsite, awa am strkns eu tot pqmkntul: niciunul n`a miwcat vreo aripq, nici n`a deschis ciocul, ca sq ciripeascq. -

  10:15 ,Se fqlewte oare securea kmpotriva celui ce se slujewte de ea?` ,Sau se mkndrewte ferestrqul fayq de cel ce -l mknuiewte?` ,Ca wi cum nuiaua ar miwca pe cel ce o ridicq, parcq toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn!``

  10:16 De aceea Domnul, Dumnezeul owtirilor, va trimete ofilirea prin rqzboinicii lui cei voinici; wi kntre alewii lui va izbucni un pkrjol, ca pkrjolul unui foc.

  10:17 Lumina lui Israel se va preface kn foc, wi Sfkntul lui kntr`o flacqrq, care va mistui wi va arde spinii wi mqrqcinii lui, kntr`o zi.

  10:18 Va arde, trup wi suflet, strqlucirea pqdurii wi ckmpiilor lui, de va fi ca un bolnav, care cade kn lewin.

  10:19 Ceilalyi copaci din pqdurea lui vor putea fi numqrayi, wi un copil le-ar putea scrie numqrul.

  10:20 Kn ziua aceea, rqmqwiya lui Israel wi cei scqpayi din casa lui Iacov, nu se vor mai sprijini pe cel ce ki lovea; ci se vor sprijini cu kncredere pe Domnul, Sfkntul lui Israel.

  10:21 O rqmqwiyq, rqmqwiya lui Iacov, se va kntoarce la Dumnezeul cel puternic.

  10:22 Chiar dacq poporul tqu, Israele, ar fi ca nisipul mqrii, totuw numai o rqmqwiyq se va kntoarce, cqci nimicirea este hotqrktq, fqcknd sq se reverse dreptatea.

  10:23 Wi nimicirea aceasta, care a fost hotqrktq, Domnul, Dumnezeul owtirilor, o va aduce la kndeplinire kn toatq yara.

  10:24 Totuw, awa vorbewte Domnul, Dumnezeul owtirilor: ,,Poporul Meu, care locuiewte kn Sion, nu te teme de Asirian; da, el te lovewte cu nuiaua, wi kwi ridicq toiagul asupra ta, cum fqceau Egiptenii.

  10:25 Dar, peste puyinq vreme, pedeapsa va knceta, wi mknia Mea se va kntoarce kmpotriva lui, ca sq -l nimicescq.``

  10:26 Domnul owtirilor va knvkrti biciul kmpotriva lui, cum a lovit pe Madian la stknca Oreb; wi Kwi va mai ridica toiagul odatq asupra mqrii, ca odinioarq kn Egipt.

  10:27 Kn ziua aceea, se va lua povara lui de pe umqrul tqu, wi jugul lui de pe gktul tqu, ba kncq jugul va crqpa de grqsime.

  10:28 El vine asupra Aiatului, strqbate Migronul, kwi lasq calabalkcul la Micmaw.

  10:29 Trec trecqtoarea, se culcq la Gheba; Rama tremurq, Ghibea lui Saul o ia la fugq.

  10:30 ,,Ridicq-yi glasul, fiica Galimului!`` ,,Ia seama, Lais!`` ,,Vai de tine, Anatot!``

  10:31 Madmena se kmprqwtie, locuitorii din Ghebim fug.

  10:32 Kncq o zi de oprire la Nob, wi ameninyq cu mkna lui muntele fiicei Sionului, dealul Ierusalimului.

  10:33 Iatq, Domnul, Dumnezeul owtirilor, taie crqcile cu putere; cei mai mari sknt tqiayi, cei mai knalyi sknt doborkyi.

  10:34 Dq jos cu fierul crkngul pqdurii, wi Libanul cade supt mkna Celui Puternic.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск