Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 40

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  40:1 Iatq cuvkntul spus lui Ieremia din partea Domnului, dupq ce Nebuzaradan, cqpetenia strqjerilor, i -a dat drumul din Rama. Cknd a trimes sq -l aducq, Ieremia era kncq legat cu lanyuri, kmpreunq cu toyi prinwii de rqzboi din Ierusalim wi din Iuda, cari aveau sq fie duwi kn Babilon.

  40:2 Cqpetenia strqjerilor a trimes sq aducq pe Ieremia, wi i -a zis: ,,Domnul, Dumnezeul tqu, a vestit mai dinainte aceste nenorociri kmpotriva locului acestuia;

  40:3 Domnul a adus wi a kmplinit ce spusese; wi lucrurile acestea vi s`au kntkmplat pentrucq ayi pqcqtuit kmpotriva Domnului wi n`ayi ascultat glasul Lui.

  40:4 Acum, iatq, te izbqvesc astqzi din lanyurile, pe cari le ai la mkni; dacq vrei sq vii cu mine la Babilon, vino, wi voi kngriji de tine. Dar, dacq nu-yi place sq vii cu mine la Babilon, nu veni. Iatq, toatq yara este knaintea ta, du-te unde vei crede, wi unde-yi place sq te duci!``

  40:5 Knsq fiindcq el zqbovea sq rqspundq, ,,Kntoarce-te,`` a adqugat el, ,,la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Wafan, pe care l -a pus kmpqratul Babilonului peste cetqyile lui Iuda, wi rqmki cu el kn mijlocul poporului; sau, du-te ori unde vei vrea sq te duci!`` Cqpetenia strqjerilor i -a dat merinde wi daruri, wi i -a dat drumul.

  40:6 Ieremia s`a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miypa, wi a rqmas cu el kn mijlocul poporului, care rqmqsese kn yarq.

  40:7 Cknd au aflat toate cqpeteniile owtirilor cari rqmqseserq pe ckmp, cu oamenii lor, cq kmpqratul Babilonului a pus ca dregqtor al yqrii pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, wi cq i -a kncredinyat bqrbayii, femeile, copii, wi pe aceia din sqracii yqrii, cari nu fuseserq luayi robi kn Babilon,

  40:8 s`au dus la Ghedalia la Miypa; wi anume: Ismael, fiul lui Netania, Iohanan wi Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai din Netofa, wi Iezania, fiul unui Maacatit, ei wi oamenii lor.

  40:9 Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Wafan, le -a jurat, lor wi oamenilor lor, zicknd: ,,Nu vq temeyi sq slujiyi Haldeilor; rqmkneyi kn yarq, slujiyi kmpqratului Babilonului, wi o veyi duce bine!

  40:10 Iatq cq eu rqmkn la Miypa, ca sq fiu la porunca Haldeilor, cari vor veni la noi. Voi strkngeyi deci vinul, poamele de varq wi untdelemnul, puneyi-le kn vasele voastre, wi locuiyi kn cetqyile, kn cari vq aflayi!``

  40:11 Toyi Iudeii cari erau kn yara Moabului, la Amoniyi, kn yara Edomului, wi kn toate yqrile, au auzit cq kmpqratul Babilonului lqsase o rqmqwiyq kn Iuda, wi cq le dqduse ca dregqtor pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Wafan.

  40:12 Wi toyi Iudeii acewtia, s`au kntors din toate locurile, pe unde erau kmprqwtiayi, au venit kn yara lui Iuda la Ghedalia, la Miypa, wi au avut un mare belwug de vin wi de poame de varq.

  40:13 Iohanan, fiul lui Careah, wi toate cqpeteniile owtilor cari mai erau pe ckmp, au venit la Ghedalia, la Miypa,

  40:14 wi i-au zis: ,,Wtiyi cq Baalis, kmpqratul Amoniyilor, a knsqrcinat pe Ismael, fiul lui Netania, sq te omoare?`` Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i -a crezut.

  40:15 Wi Iohanan, fiul lui Careah, a spus kn tainq lui Ghedalia, la Miypa: ,,Dq-mi voie sq mq duc sq omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n`are sq wtie. Pentru ce sq te omoare el, wi sq se risipeascq toyi cei din Iuda, cari s`au strkns la tine, wi sq piarq rqmqwiya lui Iuda?``

  40:16 Ghedalia, fiul lui Ahicam, a rqspuns lui Iohanan, fiul lui Careah: ,,Nu face lucrul acesta: cqci ce spui tu despre Ismael, nu este adevqrat!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск