Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PROVERBS 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Pildele lui Solomon. Un fiu knyelept este bucuria tatqlui, dar un fiu nebun este mkhnirea mamei sale.

  10:2 Comorile ckwtigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihqnirea izbqvewte dela moarte.

  10:3 Domnul nu lasq pe cel neprihqnit sq sufere de foame, dar kndepqrteazq pofta celor rqi.

  10:4 Cine lucreazq cu o mknq lenewq sqrqcewte, dar mkna celor harnici kmbogqyewte.

  10:5 Cine strknge vara, este un om chibzuit, cine doarme kn timpul seceratului este un om care face ruwine.

  10:6 Pe capul celui neprihqnit sknt binecuvkntqri, dar gura celor rqi ascunde sklnicie.

  10:7 Pomenirea celui neprihqnit este binecuvkntatq, dar numele celor rqi putrezewte. -

  10:8 Cine are o inimq knyeleaptq primewte knvqyqturile, dar cine are o gurq nesocotitq se prqpqdewte singur. -

  10:9 Cine umblq fqrq prihanq, umblq fqrq teamq, dar cine apucq pe cqi strkmbe se dq singur de gol. -

  10:10 Cine clipewte din ochi este o pricinq de kntristare, wi cine are o gurq nesocotitq se prqpqdewte singur. -

  10:11 Gura celui neprihqnit este un izvor de viayq, dar gura celor rqi ascunde sklnicie. -

  10:12 Ura stkrnewte certuri, dar dragostea acopere toate grewelile. -

  10:13 Pe buzele omului priceput se aflq knyelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fqrq minte. -

  10:14 Knyelepyii pqstreazq wtiinya, dar gura nebunului este o pieire apropiatq. -

  10:15 Averea este o cetate kntqritq pentru cel bogat; dar prqpqdirea celor nenorociyi, este sqrqcia lor. -

  10:16 Cel neprihqnit kwi kntrebuinyeazq ckwtigul pentru viayq, iar cel rqu kwi kntrebuinyeazq venitul pentru pqcat. -

  10:17 Cine kwi aduce aminte de certare apucq pe calea vieyii; dar cel ce uitq mustrarea apucq pe cqi grewite. -

  10:18 Cine ascunde ura, are buze mincinoase, wi cine rqspkndewte bkrfelile este un nebun. -

  10:19 Cine vorbewte mult nu se poate sq nu pqcqtuiascq, dar cel ce-wi yine buzele, este un om chibzuit. -

  10:20 Limba celui neprihqnit este argint ales; inima celor rqi este puyin lucru. -

  10:21 Buzele celui neprihqnit knvioreazq pe mulyi oameni, dar nebunii mor fiindcq n`au judecatq. -

  10:22 Binecuvkntarea Domnului kmbogqyewte, wi El nu lasq sq fie urmatq de niciun necaz. -

  10:23 Pentru cel nebun este o plqcere sq facq rqul, dar pentru cel knyelept este o plqcere sq lucreze cu pricepere. -

  10:24 Celui rqu de ce se teme aceea i se kntkmplq, dar celor neprihqniyi li se kmplinewte dorinya. -

  10:25 Cum trece vkrtejul, awa piere cel rqu; dar cel neprihqnit are temelii vecinice. -

  10:26 Cum este oyetul pentru dinyi wi fumul pentru ochi, awa este lenewul pentru cel ce -l trimete. -

  10:27 Frica de Domnul lungewte zilele, dar anii celui rqu sknt scurtayi. -

  10:28 Awteptarea celor neprihqniyi nu va fi deckt bucurie, dar nqdejdea celor rqi va pieri. -

  10:29 Calea Domnului este un zid de apqrare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac rqul. -

  10:30 Cel neprihqnit nu se va clqtina niciodatq, dar cei rqi nu vor locui kn yarq. -

  10:31 Gura celui neprihqnit scoate knyelepciune, dar limba stricatq va fi nimicitq. -

  10:32 Buzele celui neprihqnit wtiu sq vorbeascq lucruri plqcute, dar gura celor rqi spune rqutqyi.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск