Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - TITUS 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Tu knsq, vorbewte lucruri cari se potrivesc cu knvqyqtura sqnqtoasq.

  2:2 Spune cq cei bqtrkni trebuie sq fie treji, vrednici de cinste, cumpqtayi, sqnqtowi kn credinyq, kn dragoste, kn rqbdare.

  2:3 Spune cq femeile kn vkrstq trebuie sq aibq o purtare cuvincioasq, sq nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; sq knveye pe alyii ce este bine,

  2:4 ca sq knveye pe femeile mai tinere sq-wi iubeascq bqrbayi wi copiii;

  2:5 sq fie cumpqtate, cu viaya curatq, sq-wi vadq de treburile casei, sq fie bune, supuse bqrbayilor lor, pentruca sq nu se vorbeascq de rqu Cuvkntul lui Dumnezeu.

  2:6 Sfqtuiewte de asemenea pe tineri sq fie cumpqtayi,

  2:7 wi dq-te pe tine knsuyi pildq de fapte bune, kn toate privinyele. Iar kn knvqyqturq, dq dovadq de curqyie, de vrednicie,

  2:8 de vorbire sqnqtoasq wi fqrq cusur, ca protivnicul sq rqmknq de ruwine, wi sq nu poatq sq spunq nimic rqu de noi.

  2:9 Sfqtuiewte pe robi sq fie supuwi stqpknilor lor, sq le fie pe plac kn toate lucrurile, sq nu le kntoarcq vorba,

  2:10 sq nu fure nimic, ci totdeauna sq dea dovadq de o desqvkrwitq credinciowie, ca sq facq kn totul cinste knvqyqturii lui Dumnezeu, Mkntuitorul nostru.

  2:11 Cqci harul lui Dumnezeu, care aduce mkntuire pentru toyi oamenii, a fost arqtat,

  2:12 wi ne knvayq s`o rupem cu pqgknqtatea wi cu poftele lumewti, wi sq trqim kn veacul de acum cu cumpqtare, dreptate wi evlavie,

  2:13 awteptknd fericita noastrq nqdejde wi arqtarea slavei marelui nostru Dumnezeu wi Mkntuitor Isus Hristos.

  2:14 El S`a dat pe Sine knsuw pentru noi, ca sq ne rqscumpere din orice fqrqdelege, wi sq-Wi curqyeascq un norod care sq fie al Lui, plin de rkvnq pentru fapte bune.

  2:15 Spune lucrurile acestea, sfqtuiewte wi mustrq cu deplinq putere. Nimeni sq nu te dispreyuiascq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск